Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ История украинской культуры \ 5833. Шпаргалка з курсу Історія української культури - 83 питання

Шпаргалка з курсу Історія української культури - 83 питання

« Назад

Код роботи: 5833

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Історія української культури

Тема: 83 питання

Кількість сторінок: 90

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

1. Термін «культура». Зародження культури як «штучного світу людини»

2. Поняття культури. Культура і цивілізація

3. Концепції походження культури

4. Культура як система

5. Типологія культури

6. Духовна і матеріальна культура

7. «Національний характер» та риси характерології українців

8. Характерні риси українського менталітету

9. Жіночі образи і мотиви в просторі давніх вірування, міфології та демонології українців

10. Народна мудрість та фольклорна творчість українців

11. Сакралізація образу Жінки і Матері в звичаєво-традиційній площині української етнокультури

12. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу

13. Етнопедагогіка та дитячий фольклор

14. Семантика української етнокультури: пріоритети роду і вічного коловороту життя

15. «Український світ» у просторі етностереотипів: усталеності, потенції, прогнози

16. Архітектура та пластичні види мистецтва Київської Русі. Сакральна образотворчість

17. Києво-руська мозаїка, фреска, іконопис: символічне відображення смисложиттєвих уявлень

18. Пам’ятки княжого Львова. Виявлення своєрідних рис в архітектурному мистецтві галицько-волинського періоду

19. Пам’ятки малярства та іконопису Галицько-Волинського князівства

20. Архітектура Львівського ренесансу

21. Мурована архітектура, монументальний живопис, вітчизняна школа іконопису у ХVІІ столітті

22. Мистецький розквіт в Україні у XVII – XVIII століттях

23. Архітектура, живопис, пластичні мистецтва другої половини ХІХ століття

24. Українська пейзажна школа живопису другої половини ХІХ століття

25. Архітектура і пошуки національного стилю кінця ХІХ початку ХХ століття: неоукраїнський стиль, необароко, модерн

26. Український художній авангард

27. Постмодернізм в сучасному українському образотворчому мистецтві

28. Українська література як художнє відображення життя народу з давнього часу до наших днів

29. Зв’язок української літератури з життям та її значення в духовному розвитку суспільства

30. Особливості та специфіка українського фольклору, його пізнавальне та виховне значення

31. Періодизація історії української літератури

32. Провідні жанри давньої української літератури, її специфіка

33. Особливості літератури українського бароко. Козацькі літописи

34. Становлення нової української літератури

35. Проблеми національного самоутвердження українського народу в літературі романтизму

36. Критичний реалізм в українській літературі ХІХ століття

37. Література українського модернізму

38. Феномен шістдесятництва в українській літературі ХХ століття

39. Література української діаспори

40. Проблеми й здобутки сучасної української літератури

41. Постмодернізм у сучасній українській літературі

42. Місце і значення українського словесного мистецтва у світовому літературному процесі

43. Музика як вид мистецтва. Музичні жанри, стилі, напрями

44. Місце музики у християнській культурі. Київський знаменний спів та його специфіка

45. Партесний спів як вершина української барокової музики. Творчість А. Веделя, М. Березовського, Д. Бортнянського

46. Музика ХІХ ст.: формування самобутньої композиторської школи (Семен Гулак-Артемовський, Микола Лисенко та ін.)

47. Класики української музики початку ХХ ст.: М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий

48. Українська музика радянської доби (Б. Лятошинський, Г. Верьовка, Г. і П. Майборода)

49. Поп-музика 1960-х – 1980-х рр.

50. Фестивальний рух в Україні: «Червона рута», «Шешори» (АртПоле) тощо

51. Феномен українського року

52. Сучасна українська академічна музика (М. Скорик, В. Сильвестров та ін.)

53. Український танець у контексті світового хореографічного мистецтва (творчість В. Авраменка, П. Вірського)

54. Театр: його особливості, місце у системі мистецтв, зміна естетичних уявлень

55. «Театральність» і театр. Основні концепції

56. Система К. Станіславського та її значення для подальшого розвитку теорії і практики театру

57. Сценічні форми українського «театру корифеїв» у часовій ретроспективі та перспективі

58. Режисерська та акторська школа Леся Курбаса, їхнє значення для подальшого розвитку вітчизняної театральної культури

59. Пошуки української режисури 1990–2000-х у контексті розвитку світового театру

60. Поняття «кінообраз» та міфотворчість Олександра Довженка

61. Творчість Сергія Параджанова: особливості існування авторського кіно в радянському кінематографі часів т. зв. соціальної стагнації

62. Поетична школа українського кіно: виникнення, філософсько-естетичне підґрунтя, найвідоміші представники

63. Інтерпретація ідей екзистенціалізму у фільмах «міської прози» Кіри Муратової, Романа Балаяна, В’ячеслава Криштофовича, Костянтина Єршова

64. Вплив інформаційних технологій на трансформацію мови українського кіно

65. Музика в кінематографі України

66. Жанри радіо мистецтва: витоки та еволюція

67. Сучасна українська радіодрама

68. Трагедія української аудіовізуальної драматургії (епоха «розстріляного Відродження»)

69. Феномен національності українського телемистецтва

70. Телесеріал на українському телебаченні: естетика та функції

71. Виникнення знань, що узагальнювали життєдіяльність людини та фіксували досвід взаємодії з природою

72. Зародження освіти та наукових знань на українських землях за часів Київської Русі

73. Виділення науки в самостійну галузь духовної культури

74. Впливи античної та візантійської науки на розвиток філософії та фізики. Прикладний характер математики, хімії, астрономії, біології

75. Братства як феномен національної культури: роль братських шкіл у розвитку освіти та збережені етнокультурної ідентичності

76. Видатні освітні осередки України за часів Речі Посполитої

77. Наука і освіта в період українського культурного відродження ХIХ ст.

78. Принципи радянської системи освіти та виховання

79. Розвиток фізичної культури і спорту (кінець XIX ст. - початок ХХ ст.)

80. Фізкультура і спорт в Україні за радянських часів

81. Дебют спортсменів України самостійними командами у міжнародному спорті

82. Досягнення українського спорту за часів незалежної України

83. Проведення в Україні фіналу «Євро-2012» з футболу та його вплив на розвиток сучасного українського спорту