Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 5803. Курсова робота Аксіологічний характер творчої діяльності дітей дошкільного віку на прикладі ДНЗ № 14 м. Рівне

Курсова робота Аксіологічний характер творчої діяльності дітей дошкільного віку на прикладі ДНЗ № 14 м. Рівне

« Назад

Код роботи: 5803

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Аксіологічний характер творчої діяльності дітей дошкільного віку на прикладі ДНЗ № 14 м. Рівне

Кількість сторінок: 53

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи розвитку творчої діяльності у дітей дошкільного віку

1.1. Поняття аксіології як філософське вчення про цінність

1.2. Розвиток творчої діяльності у дошкільному віці

1.3. Роль сюжетно-рольової гри у розвитку творчої діяльності у дітей дошкільного віку

1.4. Творчі здібності як основа розвитку особистості дитини

Розділ 2. Експериментальна робота з дослідження аксіологічного характеру творчої діяльності дітей дошкільного віку

2.1. Діагностика творчої діяльності у дітей дошкільного віку

2.2. Формування творчої діяльності дітей дошкільного віку

2.3. Аналіз отриманих результатів дослідження

Висновок

Список використаної літератури

Актуальність дослідження. Дитяча творчість — це своєрідна самостійна сфера духовного життя. В.А. Сухомлинський підкреслював, що в дитячому творчості відбувається самовираження і самоствердження дитини, яскраво розкривається його індивідуальність.

Крім дитячої творчості, до проблеми розвитку креатівностних здібностей педагогіка зверталася в усі часи. Це говорить про те, що кожна епоха крім традиційних підходів використовує особливі, що відображають саме її особливості установки, погляди, прийоми і методи.

Дошкільний вік багато визначають як самий податливий для педагогічного впливу: у дитини ще не сформований критичне ставлення до всього, що навколо нього відбувається, зате ступінь прийняття, «вбирання» надзвичайно висока. Невипадково багато вчених вважають, ніж раніше дитини навчають чого-небудь, тим ефективніше виявляються результати.

Л.С. Виготський виділяє один з дуже важливих питань дитячої психології і педагогіки - це питання про творчість у дітей, про розвиток цієї творчості і про значення творчої роботи для загального розвитку і дозрівання дитини.

Дошкільник живе у світі фантазій. У його свідомості переплітаються реальне і вигадане, життя і казка. Уява виявляється в усіх видах діяльності малюка. Слабка критичність мислення визначає видиме багатство уяви дітей. І вже в самому ранньому віці ми знаходимо у дітей творчі процеси, які завжди краще виражаються в іграх дітей.

Особливе значення у розвитку творчості дітей від 2 до 7 років мають рольові ігри. А.Н. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін, А.В. Запорожець називають рольову гру провідною діяльністю дитини дошкільного віку.

"Творчість" і "соціалізація" у працях багатьох дослідників виступають як взаємопов'язані поняття, оскільки у дитини немає іншого шляху особистісного становлення, крім творчого, пов'язаного з розвитком уяви (Л.С. Виготський [8;9;10], В.В. Давидов [33], Д.В. Менджерицька [30], Д.Б. Ельконін [50; 51] та інші).

Розвиток творчості, креативності розглядається дослідниками як основний напрямок розвитку особистості. Дослідники підкреслюють можливість педагогічного керівництва діяльністю з метою розвитку творчості дитини (Р.І. Жуковська [12; 13], Є.В. Зворигіна, Д.В. Менджерицька [30], І.Я. Михайленко [27], Н.Н. Поддьяков [32], Я.А. Пономарьов [36]).

Для цієї мети в психолого-педагогічній літературі розроблені методики Р.І. Жуковської [10; 11], Д.В. Менджерицької [30], С.Л. Новосьолова та інших. І хоча проблема творчості отримала розвиток в психолого-педагогічних дослідженнях, проте все ж вимагає подальшого вивчення питання про особливості педагогічного керівництва діяльністю дітей з метою розвитку творчості.

Творчість - не новий предмет досліджень, воно завжди привертало увагу вчених і практиків. Разом з тим проблема творчості залишається однією з найбільш неопрацьованих. Аналіз сучасної практики дошкільної освіти дозволяє говорити про те, що потенційні можливості дошкільного дитинства для розвитку творчості не завжди використовується повністю.

Таким чином, тема «Аксіологічний характер творчої діяльності дітей дошкільного віку» є актуальною.

Об'єктом дослідження - педагогічний процес розвитку творчої діяльності в дошкільному віці.

Предмет дослідження - аксіологічний характер творчої діяльності дітей дошкільного віку.

Мета курсової роботи - дослідити проблему розвитку творчої діяльності дошкільників як основи їх особистості у теоретичному та практичному аспектах.

У ході роботи ми ставимо перед собою наступні завдання:

1) виявлення основних компонентів творчої діяльності на основі аналізу наукової та методичної літератури;

2) визначення умов, сприятливих для розвитку творчої діяльності дітей;

3) визначення основних напрямів і педагогічних завдань з розвитку творчої діяльності в дошкільному віці;

4) розробка та визначення ефективності роботи методик дошкільного виховання відносно розвитку творчої діяльності дітей.

В основу дослідження покладена гіпотеза, згідно з якою розвиток творчої діяльності дошкільників може бути успішним, якщо дотримуватися таких умов:

1) створення емоційно-сприятливої атмосфери в групі дошкільного закладу;

2) гарантія свободи і самостійності в грі дитини в умовах педагогічного керівництва вихователя;

3) спеціальна робота, проведена дорослим з розвитку творчої діяльності старших дошкільників.

У даній роботі ми застосували такі методи науково-педагогічного дослідження: вивчення, аналіз та узагальнення науково-теоретичних джерел з даної теми, діагностика творчих здібностей дітей, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду з розвитку творчої дільності дітей у процесі гри.

База дослідження. Експериментальною базою для дослідження став ДНЗ № 14 м. Рівне, у експерименті було задіяно дошкільників старшої групи у кількості 20 дітей.

Структура роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

Висновок

Дитяча творчість - це своєрідна самостійна сфера духовного життя. В.А. Сухомлинський підкреслював, що в дитячому творчості відбувається самовираження і самоствердження дитини, яскраво розкривається його індивідуальність.

Творчість - не новий предмет досліджень, воно завжди привертало увагу вчених і практиків. Разом з тим проблема творчості залишається однією з найбільш неопрацьованих.

Аналіз сучасної практики дошкільної освіти дозволяє говорити про те, що потенційні можливості дошкільного дитинства для розвитку творчості не завжди використовується повністю. Звідси випливає, що розвиток творчого потенціалу в ігровій діяльності - найактуальніша проблема сучасної психології і педагогіки.

З розуміння творчості стає очевидним, що для розвитку творчості дітям необхідно придбати певні знання, оволодіти навичками і вміннями, освоїти способи діяльності, якими самі діти без допомоги дорослих опанувати не можуть, тобто необхідне цілеспрямоване навчання дітей, освоєння ними багатого художнього досвіду.

Таким чином, з психологічної точки зору дошкільне дитинство є сприятливим періодом для розвитку творчої активності тому, що в цьому віці діти надзвичайно допитливі, у них є величезне бажання пізнавати навколишній світ.

Одним з найважливіших факторів творчого розвитку дітей є створення умов, що сприяють формуванню їх творчих здібностей. Виховання творчих здібностей дітей буде ефективним лише в тому випадку, якщо воно буде являти собою цілеспрямований процес. Головним педагогічним завданням з розвитку творчого мислення у дошкільному віці є формування асоціативності, діалектичності і системності мислення. Другим напрямом формування творчої діяльності дошкільників є розвиток уяви.

Для розвитку творчої активності дітей необхідна наявність як об'єктивних, так і суб'єктивних умов.

Об'єктивні умови такі:

а) джерела різної художньої інформації, збагачують переживання дітей, заняття, розваги, свята в дитячому саду, численні життєві ситуації, що оточують дитину;

б) умови матеріального середовища, що дозволяють дітям розгорнути свою діяльність і надати їй той чи інший характер, вибрати будь-який вид художньої практики;

в) характер і тактика керівництва педагога, його побічні дії, його співучасть, що виявляється у вираженні свого ставлення до художньої діяльності, в заохочувальних зауваженнях, що створюють сприятливу атмосферу.

До суб'єктивних умов відносяться:

а) художні інтереси дітей, їх вибірковість, стійкість;

б) спонукання дітей, викликають їх самостійну діяльність на основі прагнення висловити свої художні враження, застосувати наявний художній досвід або удосконалити його, включитися у взаємини з дітьми.

У роботі з дітьми психологи та педагоги пропонують використовувати такі методи та засоби: розвивальні та сюжетно-рольові ігри, спільні ігри з дорослими, робота з казками, завдання творчого характеру на заняттях, робота з батьками, що сприятиме більш ефективному розвитку творчих здібностей у дошкільному віці.

З вище сказаного можна зробити висновок, що створення педагогічних умов для розвитку творчих можливостей дітей та забезпечення свободи вираження своїх почуттів у різних видах діяльності, сприяє розвитку творчості.

У ході дослідження було з'ясовано, що розвиток творчості якісно змінює особистість людини. Тому логічно звернення дослідників до розгляду творчості як властивості особистості. Дослідження психологів і педагогів дозволяють нам зв'язати творчість з розвитком особистості та інтелекту, з розвитком уяви, яка має особливу форму у дитини дошкільного віку, а значить, особливу форму має і креативність дошкільника.

У ході виконання експериментального дослідження було поставлено такі завдання: виявити особливості прояву творчої діяльності у дітей дошкільного віку; з'ясувати умови, використовувані педагогом у роботі з розвитку творчості; провести порівняльний аналіз результатів дослідження. Експериментальною базою для дослідження стала старша група ДНЗ №8 м. Броди, яку ми поділили на дві підгрупи: експериментальну та контрольну.

На констатуючому етапі основним завданням було з'ясувати рівень розвитку творчої діяльності у дошкільників експериментальних груп. Для цього ми використовували ігрові вміння, представлені в методиці Н.Михайленко (вміння обігрувати предмети, замінювати реальні предмети умовними, будувати рольові взаємодії, використовувати рольовий діалог, уміння придумувати новий оригінальний сюжет, варіювання відомої гри, гнучкість зміни традиційного ходу гри). Для оцінки ігрових проявів дітей були виділені критерії розвитку творчості, розроблені Торренсом і Гілфордом: оригінальність, швидкість, гнучкість, варіативність.

В результаті проведеної роботи нами було відзначено, що 20 % дітей обох груп діють самостійно в іграх, придумують нові сюжети, фантазують, комбінуючи свої знання з навколишнього світу зі своїми фантазіями. До другого (середнього) рівня розвитку творчої діяльності було віднесено 60 % та 50 % задіяних в експерименті дошкільників експериментальної та контрольної групи відповідно. До третього (низького) рівня розвитку творчої діяльності ми віднесли 20% дошкільників експериментальної групи та 30 % дошкільників контрольної групи. Ці діти нетовариські, майже весь час грають однаково.

На формуючому етапі дослідження необхідно було створити емоційно-сприятливу атмосферу для дітей. У поняття "емоційно-сприятлива атмосфера" ми включили: налагодження контактів з дітьми, зняття емоційної напруги в грі, розгортання партнерських відносин. Для цього було внесено необхідні зміни у виховний процес, зокрема відмова від прямих вказівок і більший акцент на опосередкований, непрямий вплив через організацію спільної діяльності, гру, ігрове спілкування, використання засобів літератури і мистецтва.

В результаті проведеної роботи на формуючому етапі, ми встановили, що скоротилася конфліктність між дітьми, активізувався внутрішній потенціал дитини, було знято емоційне напруження, створили умови, необхідні для розвитку і прояву творчої діяльності дітей.

Для того, щоб перевірити ефективність експериментальної роботи, була проведена контрольна діагностика розвитку творчої діяльності дітей експериментальної та контрольної груп. Методика контрольного обстеження збігалася з методикою констатуючого обстеження розвитку креативності дітей старшого дошкільного віку.

Повторна діагностика дозволила відзначити підвищення у дітей активності, прагнення при виконанні завдання діяти самостійно, бажання змінити звичний сюжет, знайти інший спосіб вирішення завдань, діяти узгоджено з іншими дітьми і дорослими.

Отримані дані свідчать, що у експериментальній групі жоден дошкільник не виявив низького рівня розвитку творчої діяльності, у той час, як у контрольній їх кількість зменшилась на 10 %. Середній рівень сформованості критеріїв творчого мислення зменшився на 30 % у експериментальній групі та на 10 % у контрольній. Високий рівень сформованості творчої діяльності у експериментальній групі зріс на 50 %, а у контрольній - лише на 20 %.

Таким чином, гіпотеза про те, що розвиток творчої діяльності як основи розвитку особистості у старших дошкільників можливий, якщо створюються визначені умови (створення емоційно-сприятливої атмосфери в групі, гарантія свободи і самостійності дитини в умовах педагогічного керівництва діяльністю, спеціальна робота, проведена дорослим з розвитку творчої діяльності старших дошкільників в ігровій діяльності) знайшла підтвердження у ході дослідно-експериментальної роботи.

Список використаної літератури

1. Агни Йога. Учение Живой Этики в 2 т. – Том 1. – М.: Эксмо, 2006. – 1183 с.

2. Анастази А. Психологическое тестирование: книга 2 / Пер. с англ. под ред. А. Анастази, К. М. Гуревича, В. И. Лубовского. - М.: Педагогика, 1982. - 336 с.

3. Беликов П. Ф. – М.: Молодая гвардия, П. Ф. Беликов., В. П. Князева., Г. Ю. Рерих. М., 1972. – 256 с.

4. Богоявленская Д. Б. О предмете исследования творческих способностей / Д. Б. Богоявленская // Психол. Журнал. - 1995. – Т.16. - №5. - С. 49-58.

5. Богуш А. М. Базовий компонент дошкільної освіти України / А. М. Богуш К.: Видавництво, 2012. - 26 с.

6. Божович Л. І. Особистість і її формування в дитячому віці - М., 1968.

7. Болотина Л. Р. Дошкольная педагогика / Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. - М.: Академия, 1998.

8. Боришевський М. Й. Цінності як ядро особистості // Теоретичні питання цінностей освіти й виховання / За ред. О. В. Сухомлинської. – К., 1997.

9. Васильєва М. О. Розвитку творчого потенціалу дошкільника / Васильєва М. О., Юнг Т. // Дошкільне виховання - 2006. - № 2. - С. 9-11.

10. Ветлугина Н. А. О теории и практике художественного творчества детей / Н. А. Ветлугина // Дошкольное воспитание. - 2005. - №5.

11. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Изд. 2-е. / Л. С. Выготский. - М., 1957.

12. Выготский Л. С. Обучение и развитие в дошкольном возрасте / Л. С. Выготский. - М., 1956. – С. 432-433.

13. Виготський Л. С. Уява і творчість у дитячому віці / Виготський Л. С. - Спб: СОЮЗ, 1997. – 96 с.

14. Дьяченко О. М. Психологическое развитие дошкольников / О. М. Дьяченко, Т. В. Лаврентьева. - М., 1984.

15. Жуковская Р. И. Воспитание ребенка в игре / Р. И. Жуковская. - М., 1963.

16. Жуковская Р. И. Развитие интересов детей в творческих играх / Р. И. Жуковская // Дошкольное воспитание. - 1999. - №10. - С. 24.

17. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2-х т. т.1. Психологическое развитие ребенка / А. В. Запорожец. - М.: Педагогика, 1986. - 320 с.

18. Запорожец А. В. Некоторые психологические проблемы детской игры / А. В. Запорожец // Дошкольное воспитание. - 1995. - №10.

19. Захарюта Н. Сучасний підхід до розвитку творчої особистості / / Дошкільне виховання - 2006 - № 3. – С. 21-22.

20. Иванова Н. И. Воображение и творчество детей / Н. И. Иванова // Дошкольное воспитание. - 1997. - №10. - С. 6-36.

21. Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателей детского сада / Т. Г. Казакова. - М.: Просвещение, 1985. - 192 с.

22. Коротаєва Є. Творча педагогіка для дошкільнят // Дошкільне виховання - 2006. - № 6. – С. 32-34.

23. Косенко Н. Т. Формирование творческой активности в игре / Н. Т. Косенко // Дошк. восп. - 1999. - №12.

24. Крупская Н. К. Пед. соч. / Н. К. Крупская. - М., 1959. - Т. 6. - С. 54-55.

25. Кудрявцев В. Ребенок-дошкольник: к диагностике творческих способностей / В. Кудрявцев, В. Синельников // Дошк. воспитание. - 1995. - №9.

26. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. Изд. 2-е. / А. Н. Леонтьев. - М., 1965.

27. Леонтьев А. Н. Психологические основы дошкольной игры / А. Н. Леонтьев // Психологическая наука и образование. - М., 1996. – №3.

28. Леонтьев Д. А. Философский энциклопедический словарь. - М.: Просвещение, 1989. – 387 с.

29. Люблинская А. А. Детская психология. Учебное пособие для студентов педагогических институтов / А. А. Люблинская. - М.: Просвещение, 1971.

30. Люблинская А. А. Очерки психологического развития ребенка / А. А. Люблинская. - М.: Просвещение, 1965. - С. 234-235.

31. Михайленко Н. Я. Взаимодействие взрослых с детьми в игре / Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова // Дошкольное воспитание. - 2003. - №4. - С. 18-23.

32. Надольний І. Ф. Філософія: Навч. посібник / І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, І. В. Бойченко, В. П. Розумний та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. - К.: Ваклер, 1997. - 584 с.

33. Немов Р. С. Психологія: У 3 т. Кн. 3. Експериментальна педагогічна психологія та психодіагностика - М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995.

34. Никитин Б. П. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б. П. Никитин. - М., 1991.

35. Основы психодиагностики. Учебное пособие для студентов педвузов / Под общ. редакцией А. Г. Шмелева. - Москва, Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. - 544 с.

36. Павелків Р. В. Дитяча психологія. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К.: Академвидав, 2010. - 432 с.

37. Панов В. И. Некоторые теоретические и практические проблемы одаренности / В. И. Панов // Прикладная психология. - 1998. - №3. - С. 33-48.

38. Педагогический словарь в 2-х томах. Т.1. - М.: АПН РСФСР, 1960.

39. Поздняков Н. А. Исследователь игры детей дошкольного возраста / Н. А. Поздняков, Д. В. Менджерицкая //Дошкольное воспитание. - 1995. - №12. - С. 41.

40. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка / Т. І. Поніманська. - 2-ге вид. доповн. - К.: Академвидав, 2013. - 464 с.

41. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика / Я. А. Пономарев. – М.: Педагогика, 1976. - 280 с.

42. Проблемы дошкольной игры: психолого-педагогический аспект / Под ред. Н. Н. Подьякова, Н. Я. Михайленко. - М., 1987.

43. Пчелкина В. Книга – источник детского творчества / В. Пчелкина // Дошк. восп. - 1991. - №6.

44. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Изд. 2-е. / С. Л. Рубинштейн. - М, 1946.

45. Савенков Л. И. Детская одаренность в познавательной сфере / Л. И. Савенков // Дошк. восп. 1998. - №5-6. - С. 14.

46. Синельников В. М. Дослідження уяви і творчості дітей дошкільного віку в зарубіжній психології // Питання психології. - 1993. - № 10.

47. Сухініна О. Формування особистості дитини в процесі ознайомлення з мистецтвом // Дошкільне виховання - 2004. - № 2. - С. 36-38.

48. Сухомлинский В. А. Избр. пед. соч. / В. А. Сухомлинский. - М., 1979. - Т.I. - С. 104.

49. Урунтаева Г. А. Диагностика психологических особенностей дошкольника: Практикум / Г. А. Урунтаева. - М., 1999.

50. Усова А. П. К вопросу о характеристике творческих игр детей и правилах руководства ими // Ученые записки ЛГПИ им. Герцена. - Л., 1947. - Т. 56.

51. Флерина Е. А. Эстетическое воспитание дошкольника / Е. А. Флерина. – М.,1961. - С. 140.

52. Хазратова Н. В. Проблема измерения креативности детей 3-5-летнего возраста / Н. В. Хазратова // Индивидуальность и способности. - М. 1994. - С. 93-114.

53. Художественное творчество и ребенок / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. - М., 1972.

54. Чернов А. В. Роль творческой игры в развитии моральных отношений у детей / А. В. Чернов. - Ростов на Дону, 1962.

55. Эльконин Д. Б. Игра и психическое развитие ребенка-дошкольника / Д. Б. Эльконин // Труды всероссийской конференции по дошкольному воспитанию. - М., 1949.

56. Эльконин Д. Б. Игра, ее место и роль в жизни и развитии детей / Д. Б. Эльконин // Дошкольное воспитание. - 1976. - №5.