Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 5729. Курсова робота Використання комплексу методів для навчання аудіювання на початковому етапі

Курсова робота Використання комплексу методів для навчання аудіювання на початковому етапі

« Назад

Код роботи: 5729

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Використання комплексу методів для навчання аудіювання на початковому етапі

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ I. Особливості навчання аудіювання в початковій школі

1.1. Поняття про метод та аудіювання

1.2. Методи для навчання аудіювання в початковій школі

1.3. Етапи навчання аудіювання

1.4. Труднощі аудіювання

Розділ II. Система вправ для навчання аудіювання в початковій школі

2.1. Ігри для навчання аудіювання

2.2. Тестові завдання з аудіювання

Висновки

Список літератури

«Освіта – це те, що залишається з людиною, коли вона забуває все, чого навчилася в школі». Сьогодення можна охарактеризувати як час стрімкого розвитку інформаційних технологій і регулярного, швидкого їх оновлення, зміни. Учні XXI століття – це діти, які вже живуть, і будуть жити в часи інформаційного прогресу.

Підвищення рівня освіти досягають не стільки розширенням і збільшенням обсягів змісту освіти, скільки принципово іншими способами навчання. Цей спосіб заснований на навчанні учнів універсальним орієнтирам у пізнанні.

Цей резерв освіченості не в знанні великої кількості фактів, а у володінні методологічною діяльністю, умінні їх багатофункціонально використовувати, тобто в умінні розглядати конкретний факт під кутом зору різних завдань, що й указує на оволодіння людиною універсальними орієнтирами у вищому їх розумінні – у творчій самостійній діяльності [1].

Модернізація української держави визначає соціальні вимоги до системи шкільної освіти. Сьогодні в центрі уваги – учень, його особистість, неповторний внутрішній світ. Тому основна мета сучасного педагога – вибрати методи й форми організації навчальної діяльності учнів, які б оптимально відповідали поставленій меті розвитку особистості.

Зараз все частіше звертаються до нових інформаційних технологій у школі. Це не лише сучасні технічні засоби, але й нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання.

Методи навчання покликані організувати взаємну діяльність викладача й учня найбільш ефективно. Прогресивні педагоги й психологи об’єднують професійні зусилля для визначення найбільш результативних методів підвищення мотивації в процесі оволодіння іноземною мовою та розробки новітніх методів розвитку навичок та вмінь [2].

Актуальність даної роботи полягає в необхідності формування в учнів уміння і навички іншомовного спілкування, досягнення ними такого рівня комунікативної та мовленнєвої компетенції, який би був достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах, орієнтуватися у соціокультурних аспектах країни, мову якої вивчають.

Робота складається з двох розділів. У І розділі надається огляд теоретичної літератури та освітлення виду мовленнєвої діяльності, а саме - аудіюванню та комплексу методів для навчання аудіювання на початковому етапі. Охарактеризовано етапи та труднощі, які виникають в процесі аудіювання на уроках англійської мови в початковій школі та їх подолання. А у II розділі (практичному) говориться про різні ігри та тестові завдання з аудіювання, розглядається система вправ для навчання аудіювання.

На етапі вивчення іноземної мови в початковій колі мають бути закладені міцні основи всіх видів мовного спілкування. Учень повинен навчитися розмовляти, читати, писати, слухати й розуміти записи носіїв іноземної мови, уміти користуватися транскрипцією, знати фонетичні позначення, оволодіти технікою читання вголос, графікою та орфографією іноземної мови.

Як правило, більшість учнів починають вивчення англійської мови з інтересом, вони мають із самого початку високу мотивацію. Діти прагнуть слухати, як говорять англійською мовою її носії, роблять перші кроки в побудові власних висловлювань. Учні прагнуть спілкуватися англійською мовою, а вчитель має задовольнити їхні бажання, забезпечити цю можливість з перших кроків, підтримувати та розвивати її [15].

Об’єктом дослідження даної роботи є такий вид мовленнєвої діяльності, як аудіювання.

Предметом дослідження є комплекс методів для навчання аудіювання на початковому етапі.

В першому розділі даної роботи був детально представлений один із видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, етапи та труднощі при навчанні аудіюванню та методи, які використовуються при його вивченні.

В практичні частині роботи було розписано систему вправ для навчання аудіювання, яка складається з двох підсистем: вправ для формування мовленнєвих навичок аудіювання та вправ для розвитку вмінь аудіювання. Більш конкретно були розглянуті вправи для формування мовленнєвих навичок аудіювання, так як робота пов’язана з початковою школою. Крім системи вправ було представлено деякі ігри та тестові завдання для розвитку аудіювання, які вчитель може теж використовувати на уроках.

В ході дослідження та аналізу теоретичної літератури було досягнуто певних результатів:

- розглянуто сутність понять - аудіювання та методи навчання;

- розкрито етапи вивчення аудіювання та труднощі аудіювання на уроках англійської мови в початковій школі;

- досліджено комплекс методів для навчання аудіювання в початковій школі;

- наведено практичні матеріали навчання аудіювання (вправи, ігри та тестові завдання).

Аналіз деяких методів вивчення іноземної мови, їхнього розвитку дозволяє зробити висновок, що універсальної методики не існує. Прийоми і методи, які використовуються, мають багато спільного, відрізняються способами та формами, проте мають спільну мету – навчити учнів іноземній мові.

Появу багатьох нових результативних і цікавих методів і підходів до викладання іноземної мови обумовлює попит суспільства, що передбачає індивідуальний підхід до учня залежно від глибини необхідних знань, потреб, можливостей та витрат часу на оволодіння іноземною мовою.

1. Журнал «Англійська мова в початковій школі» - №12(97) грудень 2012 – с. 9.

2. Журнал «Англійська мова в початковій школі» - №12(97) грудень 2012 - с. 8.

3. Бабенко Н. А. «Уроки англійської мови в початковій школі» - Харків, 2006 – с. 176.

4. Журнал «Англійська мова в початковій школі» - №3(76) березень 2011 – с. 27.

5. Журнал «Англійська мова в початковій школі» - №3(76) березень 2011 - с. 27-29.

6. Підручник з англійської мови 2 клас (А. Несвіт) – Київ, Генеза 2012.

7. Підручник з англійської мови 3 клас (А. Несвіт) – Київ, Генеза 2013.

8. Журнал «Англійська мова в початковій школі» - №10(107) жовтень 2013 – с. 20.

9. Teacher’s companion (до New Challenges - 1), - с. 39-40.

10. Підручник з англійської мови 4 клас (О. Карпюк) – Київ, Лібра Терра 2010.