Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Высшее образование Украины и Болонский процесс \ 5727. Лекція №1 - Сутність і специфіка університетської освіти. Стандарти вищої освіти України

Лекція №1 - Сутність і специфіка університетської освіти. Стандарти вищої освіти України

« Назад

Код роботи: 5727

Вид роботи: Лекція

Предмет: Вища освіта України та Болонський процес

Тема: №1 - Сутність і специфіка університетської освіти. Стандарти вищої освіти України

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Поняття вищої освіти та цілі Болонського процесу

2. Наявні механізми, що забезпечують якість вищої освіти в Україні та відповідні вимоги, які висуває Болонський процес

3. Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Висновки

Минуло кілька років, як людство перейшло в третє тисячоліття. І сьогодні як ніколи, стає очевидним, що створити життя гідне кожної людини можуть люди знаючі і відповідальні. Сформувати і виховати таких людей здатна сучасна система освіти.

Враховуючи розвиток освіти у другій половині ХХ століття, який іноді визначають як "вибух освіти", досить відчутне підвищення середнього рівня освіченості населення планети знаменують собою одну з найбільших змін загальноосвітнього значення. Вплив його на економічне, соціальне, культурне та політичне життя виявився ще не повною мірою. Він, безсумнівно виявився набагато більшим, ніж можна передбачити. Саме розвиток вищої освіти, темпи якого були найбільш високими, став одним із вирішальних факторів прогресу знань.

Саме цей розвиток за декілька десятиліть сприяв небаченому зростанню промисловості, інших галузей виробництва, забезпечив підґрунтя для практичного застосування та впровадження технічних інновацій, зокрема переходу до інформаційного суспільства.

Сьогодні, коли наймодерніші держави переконливо демонструють усьому світу значущість саме освіти для здійснення тих, глибинних структурних змін у суспільному житті, які несуть людям свободу саморозвитку, матеріальні блага, гарантовані громадянські права, задоволення зростаючих потреб, соціальний захист тощо, багатьма науковцями та політиками освіта часто густо проголошується провісницею нового способу життя, могутнім джерелом започаткування на землі нової епохи - епохи високих технологій, ери Інтелекту. Цим підкреслюється великий модернізаційний потенціал освіти, насамперед, вищої.

Усвідомлюючи, що майбутнє людства великою мірою залежить від культурного, наукового й технічного розвитку, що ґрунтується на вищих навчальних закладах як центрах культури, знань і досліджень, що знання повинні слугувати суспільству, ВНЗ мають вчити майбутні покоління цінувати гармонію в навколишньому середовищі і власне життя.

Дослідження Болонського процесу повинно бути постійним, щоб у потоці реформ вищої освіти і підтримувати в полі зору перетворення на рівні вітчизняних вузів, не понижуючи свого інтересу до європейської динаміки Болонських реформ.

Болонський процес - це процес розпізнавання однієї системи іншою на європейському просторі. Якщо майбутнє України пов`язане з Європою, то не можна надалі стверджувати, що Болонський процес має для нас лише просвітнє та пізнавальне значення. Надання високої оцінки національній системі освіти не має заспокоювати нас і стримувати глибинне її реформування.

Висока якість навчання - це досягнення попередньої епохи, попередньої системи влади, попереднього покоління.

Таким чином, європейські країни учасники Болонської угоди беруть на себе зобов'язання досягнути окреслені вище цілі - у межах своєї компетенції та поважаючи відмінності у культурі, мові національних освітніх системах, а також автономію університетів - з метою зміцнення сфери вищої освіти в Європі.

Наша мета приєднатися до Болонського процесу і зберегти кращі традиції української вищої освіти.

Ми з повною мірою повинні використати нові можливості для освітньої та наукової діяльності з тим, щоб забезпечити нові потреби в розвитку як окремої людини, так і українського суспільства в цілому. Вирішувати багато задач, пов'язаних зі вступом та участю України в Болонському процесі доведеться і науково-педагогічному складу академії, для якого важливе саме розуміння тих перетворень, які потрібно здійснити.