Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ История зарубежной литературы \ 5267. Курсова робота Жанрово-стильова своєрідність англійської літературної казки XX століття (на прикладі казки Оскара Уайльда «День народження Інфанти»)

Курсова робота Жанрово-стильова своєрідність англійської літературної казки XX століття (на прикладі казки Оскара Уайльда «День народження Інфанти»)

« Назад

Код роботи: 5267

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Історія зарубіжної літератури

Тема: Жанрово-стильова своєрідність англійської літературної казки XX століття (на прикладі казки Оскара Уайльда «День народження Інфанти»)

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ XX СТОЛІТТЯ

1.1. Особливості англійської літературної казки XX століття

1.2. Роль Оскара Уайльда в розвитку жанру літературної казки

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ 2. ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ МОДИФІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ НА ПРИКЛАДІ «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ІНФАНТИ» О. УАЙЛЬДА

2.1. Сюжет літературної казки

2.2. Фольклорна композиція у казці «Пригоди бджілки Майї»

2.3. Казковий мотив у повісті «Пригоди бджілки Майї»

2.4. «Пригоди бджілки Майї»: історія створення, екранізація

Висновки до Розділу 2

ВИСНОВКИ

SUMMARY

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Казки – це чарівний світ, який описує життя. Працюючи над казкою, ми пізнаємо людей, події, їхні вчинки. У літературних казках зображені дійові особи, наділені людськими якостями. Ними можуть бути і люди, і тварини, і предмети, і явища природи.

Літературна казка – це авторський художній твір, який має віршовану або прозову форму, заснований на фольклорному жанрі. Твір такого виду має фантастичний жанр, в якому зображуються вигадані чи реальні пригоди.

За змістом казки поділяються на три види: казки про тварин, чарівні казки, побутові казки.

Казки про тварин характерні подіями, які виражають людські якості (хитрість, доброта, жорстокість) чи людські стосунки (дружба, зрада). Ці казки наділені тваринами, які виконують роль людей.

Чарівні казки характеризуються захопливими пригодами. Герої цих казок винахідливі, кмітливі, спритні.

У побутових казках незмінною ознакою є комедійні каверзні життєві ситуації, під час яких розкриваються чесноти і якості головних героїв.

Актуальність теми співвіднесена з увагою до англійської літературної казки. Люди все більше цікавляться культурою та традиціями інших народів, а художні твори – це певне відображення реалій інших країн. Жанрово-стильова специфіка казки дає можливість читачеві свідомо уявляти описані події у творах.

Ступінь розробленості курсової роботи описує жанри, сюжет, стилі та художні засоби написання англійської літератури XX століття на прикладі казки О. Уайльда »День народження Інфанти».

Тема курсової роботи - англійська літературна казка XX століття (на прикладі казки Оскара Уайльда «День народження Інфанти»).

Об’єктом дослідження є жанрово-стильова своєрідність англійської літературної казки О. Уайльда «День народження Інфанти».

Предметом курсової роботи є аналіз казки Оскара Уайльда «День народження Інфанти».

Мета дослідження: прослідкувати особливості жанрово-стильової своєрідності казки, а саме англійської літературної казки О. Уайльда «День народження Інфанти». В роботі досліджено особливості використання фольклору в англійській казці, мотивні і художні засоби побудови жанрової літературної форми у казці «День народження Інфанти» в контексті епохи.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:

- проаналізувати особливості англійської літературної казки XX століття;

- визначити роль Оскара Уайльда в розвитку жанру літературної казки;

- зосередити увагу на розкритті мотивів подій у казці «День народження Інфанти»;

- визначити жанрову своєрідність у контексті твору;

- розкрити сюжетні лінії в англійській літературній казці О. Уайльда «День народження Інфанти»;

- вивчити особливості побудови у повісті;

- проаналізувати мовностилістичні та художні засоби у казці «День народження Інфанти».

Теоретико-методологічна основа дослідження: метод системного і текстуального аналізу; співставлення внутрішньої міфологічної основи реальності з фантастикою, компонентів образно-казкового аналізу та герметичної символіки з масонським звичаєм ініціації декадентської літератури за порівняльними і системно-структурними методами.

Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, резюме і списку використаних джерел.

1. Айхенвальд Ю. Етюди про західних письменників. - М., 1910.

2. Аксельрод Л. И. Мораль і краса в добутках О. Уайльда. - Ивано-Вознесенськ, 1923.

3. Аникст А. А. Історія англійської літератури. - М., 1956.

4. Аникст А. А. Оскар Уайльд Вибрані добутки: В 2 т. Т. 1. - М.: Гослитиздат, 1960. - С. 5-26.

5. Волинський А. Оскар Уайльд Північний вісник. - 1895. - № 12. - С. 311-317.

6. Горбанів А. М. Оскар Уайльд Горбанів А. М. Поетичні голоси сторіччя. 1871-1971. - М.: Книга, 1978. - С. 73-76.

7. Энциклопедия символики и геральдики. Сад / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.symbolarium.ru/index.php/Сад.

8. Киричук Е. В. Эссеистика А. Арто и драматургия М. де Гельдерода / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.patefonskver.ru/partyphone5/arto.Htm.

9. Колісників Б. И., Поддубний О. К. Оскар Уайльд Уайльд О. Вибране. - М.: Освіта, 1990. - С. 360-377.

10. Лангаард Г. Оскар Уайльд: Його життя й літературна діяльність. 2 изд. - М.: Сучасні проблеми, 1908. - 116 с.

11. Ланглад Ж. Оскар Уайльд. Різноманітні маски. - М.: АТ "Молода гвардія", 1999.

12. Лаврова А. О. Сад Інфанти і ліс Карлика (спроба інтерпретації символів у казці Оскара Вайльда «День народження Інфанти») / А. О. Лаврова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – 2013. – Т. 26 (65), № 1, ч. 1. – С. 120–129.

13. Максимов Ф. Е. День рождения Инфанты / Феликс Евгеньевич Максимов / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://samlib.ru/m/maksimow_f_e/infanta.Shtml.

14. Неупокоева И. Г. Уайльд Історія англійської літератури. Т. 3. - М.: Видавництво Академії СРСР, 1958. - С. 235-255.

15. Оскар Уайльд. Избранные сочинения в двух томах. М: ГИХЛ, 1960. Том 1, С. 309-327.

16. Поддубний О., Колісників Б. Оскар Уайльд Уайльд О. Вибране. - М.: Освіта, 1990. - С. 360-377.

17. Поддубний О., Колісників Б. Примітки Уайльд О. Вибране. - М.: Освіта, 1990. - С. 382.

18. Романчук Л. А. Конфликт в сказке Оскара Уайльда «День рождения Инфанты» / Л. А. Романчу / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.roman-chuk. narod.ru/1/Wilde.Htm.

19. Соколянский М. Г. Оскар Уайльд: Нарис творчості. - Київ; Одеса: Либидь, 1990. - 199 с.

20. Спаров В. Полная история масонства в одной книге / Вик Спаров. – М.: АСТ; СПб.: Астрель - СПб, 2010. – 508, [3]. с. – (Историческая библиотека) – Библиогр.: с. 509. – ISBN 978-5-17-065087-3.

21. Уайльд О. День народження Інфанти (пров. з англ. В. Орла) Уайльд О. Вибране. - М.: Освіта, 1990. - С. 225-239.

22. Урнов М. Вступна стаття Oscar Wilde. Selections. - М.: "Прогрес", 1979.

23. Штанько Л. Естетизм як принцип художньої творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 4. – С. 31-34.

24. Шейнина Е. Я. Энциклопедия символов / Елена Яковлевна Шейнина. – М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 2006. – 591 с. – Библиогр.: С. 578-580 (68 назв.) – ISBN 5-17-010659-9.

25. Щепилова Л. В. Введення в літературознавство. - М., "Вища школа", 1968.