Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 5265. Реферат Технічні засоби навчання. Апаратура для отримання нерухомого зображення

Реферат Технічні засоби навчання. Апаратура для отримання нерухомого зображення

« Назад

Код роботи: 5265

Вид роботи: Реферат

Предмет: Педагогіка

Тема: Технічні засоби навчання. Апаратура для отримання нерухомого зображення

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Що слід розуміти під терміном «Технічні засоби навчання» і на які групи їх можна поділити залежно від характеру учбово-пізнавальної діяльності учнів?

2. Яку роль відіграють технічні засоби навчання в організації процесу навчання?

3. Якими характеристиками повинен володіти відеопроектор (будова, класифікація) при використанні його для самопідготовки?

4. При якій формі організації учбово-пізнавальної діяльності доцільно використовувати відеопроектор?

Список використаних джерел

1. Волкова Н. П. Педагогіка: посіб. для студ. вищих навчальних закладів / Н. П. Волкова. – 2-ге вид., перероб. і доп.– К.: Академвидав, 2007. – 616 с. – (Серія «Альма–матер»).

2. Гороль П. К. Методика використання технічних засобів навчання / П. Г. Король, Л. Л. Коношевський, М. Г. Вороліс: навчально-методичний посібник. – К.: Освіта України, 2007. – 256 с.

3. Діктерук М. Г. Технічні засоби навчання: конспект лекцій / М. Г. Діктерук. – К.: Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, 2006 – 76 с.

4. Зайченко І. В. Педагогіка: навч. посіб. для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І. В. Зайченко. – 2-е вид. – К.,: Освіта України, КНТ. – 2008. – 528 с.

5. Коваль В. С. Технічні засоби навчання: курс лекцій: навч. посібник / В. С. Коваль, Є. О. Перепелиця, С. М. Яшанов; за ред. Є. О. Перепелиці. – К.: Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2001. – 148 с.

6. Максимюк С. П. Педагогіка: навч. посіб. / С. П. Масімчук. – К.: Кондор, 2009. – 670 с.

7. Мультимедійні проектори та їх застосування [електронний ресурс] / Режим доступу: http://kukh.ho.ua/kurs/TZN_O/Lab/Lab10.htm.

8. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. / М. М. Фіцула. – Вид. 2-ге, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2005. – 560 с.