Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Украинская литература \ 5171. Курсова робота Феміністична проблематика в творчості Маріанни Кіяновської

Курсова робота Феміністична проблематика в творчості Маріанни Кіяновської

« Назад

Код роботи: 5171

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Українська література

Тема: Феміністична проблематика в творчості Маріанни Кіяновської

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ФЕМІНІЗМ: СУТНІСТЬ, ЕТАПИ, НАПРЯМИ

1.1. Гендер. Фемінізм. Емансипація

1.2. З історії фемінізму

1.3. Зародження фемінізму в українській літературі на тлі західноєвропейських традицій

1.4. Специфіка українського фемінізму

РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК «ЖІНОЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ» В ОСТАННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ 20 – ПОЧ. 21 СТОЛІТТЯ. МАРІАННА КІЯНОВСЬКА

2.1. «Жіноче питання» і «жіноче письмо» в кінці 20 - поч. 21 століття

2.2. Стежками людського життя з Маріанною Кіяновською. Проблема фемінізму в творчості письменниці

2.3. «Стежка вздовж ріки» як щоденник жіночої душі

2.3.1. Модель жінки-ляльки («Ляльковий дім»)

2.3.2. Любити й жити так, як треба („Все як треба”)

2.4. Драматизм жіночих образів Маріанни Кіяновської

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Літературна картина 21 століття значно змінилась на відміну від попередніх поколінь. Відтепер українська література існує у вільному суспільстві, де кожен може писати й читати те, що йому подобається. У ній розвиваються масові жанри – детектив, трилер, еротична повість, містика, порнографічна література. Водночас в українському письменстві зберігають активність автори, які прагнуть створювати «високу» літературу – письменники, які, апелюючи до масових жанрів, намагаються втілювати у них серйозний зміст.

У сучасній українській прозі окреме місце займають твори, написані жінками. Вони відрізняються не тільки увагою до жінки і жіночих проблем, а й тим, що жіноча проза – це інший тип мислення, інший тон, манера. Це інший світ.

Письменницею, у творчості якої спостерігаємо світоглядні феміністичні установки, є Маріанна Кіяновська.

Актуальність дослідження творчості письменниці, насамперед, полягає в потребі наукового дослідження, оскільки до сьогодні в українському літературознавчому процесі переважають критичні відгуки за її творчістю.

Тему фемінізму і гендерної нерівності досліджували різні науковці: Соломія Павличко [16], [17], [18], Ніла Зборовська [10], Світлана Сененко [22], Віра Агеєва [1].

Предметом дослідження є феміністична проблематика в творчості Маріанни Кіяновської.

Об’єктом дослідження є новели Маріанни Кіяновської «Ляльковий дім», «Все як треба».

Завдання дослідження:

1. З’ясувати сутність понять «гендер», «емансипація», «фемінізм», «жіноче питання», «жіноча література».

2. Визначити специфіку українського фемінізму.

3. Проаналізувати розвиток української «жіночої літератури» в останні десятиліття 20 – початку 21 століття.

4. З’ясувати феміністичну основу новел Маріанни Кіяновської зі збірки «Стежка вздовж ріки».

5. Проаналізувати феміністичні мотиви в новелах М. Кіяновської «Ляльковий дім», «Все як треба».

Методи – аналіз, синтез, порівняння.

Структура курсової роботи зумовлена основною метою та завданнями дослідження. Робота складається зі 39 сторінок. Список використаної літератури нараховує 28 джерел. Обсяг роботи - 39 сторінка, основного тексту 36 сторінок.

Смислові межі поняття «фемінізм» неоднозначні, адже цей термін трактують по-різному і це явище видозмінюється з часом. Нерозривно пов’язані з фемінізмом ще й такі терміни, як «емансипація» та «гендер». Останнє сформувалось на основі попередніх двох і позначає модель відносин між чоловіком і жінкою.

Фемінізм як явище в українській літературі зародилось на тлі західноєвропейських традицій. Дослідники виділяють три хвилі фемінізму. Феміністичні ідеї на Україну потрапили з деяким запізненням, проте їх поширення та популяризація тут відбувалися швидкими темпами.

Особливістю українського фемінізму є неготовність українських жінок виступити і на повний голос заявити про себе. У нас немає ані навичок боротьби, ані відваги називати себе феміністкою у певному сенсі цього словами. Негативом є ще й те, що на сьогодні жінки несвідомі своїх прав і українське суспільство засліплене фальшивими уявленнями про те, що фемінізм нам не потрібен.

Слід також розрізняти такі види художніх текстів, як: «жіночі» тексти (написані жінками-авторами), «фемінні» тексти (написані в «жіночому» стилі), «феміністичні» тексти (написані в опозиції проти патріархальному канону).

Феміністичну і гендерну проблематику прози Маріанни Кіяновської відображають такі мотиви: мотив відхилення від норм (не так, як у людей), мотив покори, мотив другорядності, мотив самопожертви, мотив чоловічих ревнощів, мотив людської заздрості.

Збірка новел М. Кіяновської «Стежка вздовж ріки» являє собою своєрідну хроніку одного життя. З окремих епізодів кожної з новел можна скласти певну матрицю цього окремого єдиного життя, певний біографічний сюжет.

Героїні новел Маріанни Кіяновської – жінки 21 століття. У типових на перший погляд обставинах вони виявляють свою унікальність. «Душевна драма» кожної з героїнь підкреслює актуальність проблеми фемінізму.

1. Агеєва В. Жінка в пожовтневій прозі: парад стереотипів / В. Агеєва // Слово і час. - 1991. - № 6. - С. 23-29.

2. Андрусяк І. Сугестії / І. Андрусяк [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.fact.kiev.ua.

3. Городяденко В. Г. Соціологія: Підручник. / В. Г. Городяденко. – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 436 с.

4. Грабовська І. Розмова з Оксаною Забужко [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.yi.lviv.ua.

5. Дігай Т. Піщаний дім для ляльок: [рец. на: Кіяновська М. Стежка вздовж ріки: Новели. – К.: Факт, 2008. – 240 с.] [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.maysterni.com; Літературна Україна. – 2008. – 11 грудня. – С. 5.

6. Дубинянська Я. Віра Агеєва: емансипе початку століття / Я. Дубинянська [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.fact.kiev.ua; Дзеркало тижня. – 2007. – 5 вересня.

7. Єфремов С. Історія української літератури. / С. Єфремов. – К.: Либідь, 1990. – 572 с.

8. Жила О. Любов – біль: [рец. на: Кіяновська М. Стежка вздовж ріки: Новели. – К.: факт, 2008. – 240 с.] [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.a_zhyla_sp.shtml.

9. Зародження фемінізму в українській літературі на тлі західноєвропейських традицій [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.ukrainref.com.

10. Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство: Посібник / Н.Зборовська. – К.: «Академвидав», 2003. – 392 с.

11. Кіяновська М. Ляльковий дім / М. Кіяновська // Стежка вздовж ріки / М. Кіяновська. – К.: Факт, 2008. - С. 17-42.

12. Кіяновська М. Все як треба / М. Кіяновська // Стежка вздовж ріки / М. Кіяновська. – К.: Факт, 2008. – С. 42-77.

13. Купріян О. Маріанна Кіяновська: Я волію бути як Еліот, а не як професор, котрий пише про Еліота / О. Купріян [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.fact.kiev.ua; Друг читача. – 2008. – 27 серпня.

14 Купріян О. Усередині лабіринту: [рец. на: Кіяновська М. Стежка вздовж ріки: Новели. – К.: Факт, 2008. – 240 с.] [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.ukrzurnal.eu; Український журнал. – 2008.

15. Леся Українка. Новые перспективы и старые тени (Новая женщина западноевропейской беллетристики) // Українка Леся. Зібр. творів у 12 тт. – К.: Наук.думка,1976, Т. 8, - С. 86-91.

16. Павличко С. Фемінізм. / С. Павличко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 322 с.

17. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К., 1997. – 357 с.

18. Павличко С. Чи потрібна українському літературознавству феміністична школа? / С. Павличко // Слово і час. – 1991. - № 6. – С. 10-15.

19. Поняття «гендер» та «гендерна ідентичність» [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.slovnuk.net.

20. Поняття «емансипація» [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.slovnuk.net.

21. Поняття «фемінізм» [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.history.franko.lviv.ua.

22. Сененко С. Лики українського фемінізму / С. Сененко [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.dt.ua; Дзеркало тижня. – 2004. - № 51 (526). – 18-24 грудня.

23. Славинський О. Знаки на воді: [рец. на: Кіяновська М. Стежка вздовж ріки: Новели. – К.: Факт, 2008. – 240 с.] [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.maysterni.com; 2008. – 24 листопада.

24. Соціологія: теорія, методи, маркетинг / В. Ворона, Є. Головаха, Ю. Матусевич // Науково-теоретичний часопис. – 2009. – квітень-червень. – С. 15-23.

25. Стасюк Д. Розмова з Соломією Павличко // Д. Стасюк / Поступ. – 1998. – 2 грудня – С. 17-19.

26. Статус жінки в суспільстві як дзеркало його цивілізованості [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.ukrainref.com.ua.

27. Феміністичний рух в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // www.ukrainref.com.ua.

28. Харчук Р. Б. сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч.посібник. / Р. Б. Харчук. - К.: ВЦ «Академія», 2008. – 248 с.