Распечатать страницу

Контрольна робота Політична влада

« Назад

Код роботи: 5166

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Політологія

Тема: Політична влада

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Сутність та специфіка політичної влади

2. Основні концепції політичної влади

3. Політична влада як засіб стабільності у суспільстві

ЛІТЕРАТУРА

1. Выдрин Д. И. Очерки практической политологии. / Д. И. Выдрин. - К., 1991. – 250 с.

2. Д. П. Зеркин. Основы политологии. / Д. П. Зеркин. - Ростов-на-Дону. «Феникс». 1996. - 450 с.

3. О. В. Лазаренко, О. О. Лазаренко. Теорія політології. / О. В. Лазаренко, О. О. Лазаренко. - К., Вища школа. 1996. – 369 с.

4. Основи політології. - К., «Либідь». 1990. – 650 с.

5. Рябов С. Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. / С. Г. Рябов. - К., 1996. – 198 с.