Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Политология \ 5165. Реферат Шляхи формування правової держави в Україні

Реферат Шляхи формування правової держави в Україні

« Назад

Код роботи: 5165

Вид роботи: Реферат

Предмет: Політологія

Тема: Шляхи формування правової держави в Україні

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

ВСТУП

1. Поняття правової держави

2. Ознаки правової держави

3. Основні напрями формування правової держави в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ми є свідками й учасниками творення новітньої Української держави. Більш як тисячолітній досвід суспільної та політичної консолідації українського народу лягає в фундамент розбудови в нашій країні правової держави.

Право покликане бути інструментом духовного оздоровлення українського суспільства. Саме існування норм, які гарантують права особи, родини (сім’ї), нації, реалізації цих норм у суспільній практиці сприятимуть появі почуття безпеки, захищеності, стимулюватимуть розвиток відчуття волі, свободи як окремої людини, так і всього українського народу. Водночас лише свобода особи породжує свободу народу, а ця остання дає змогу і народу і окремій особі відчувати себе рівними серед інших людей і народів.

Україна прагне увійти в європейську і світову спільноту. Обов’язковими умовами такого входження є економічна, політична і культурна інтеграція. Проте без волі і свободи для індивіда і народу жодний з напрямів інтеграції є недоступний, а сама інтеграція стає нездоланним бар’єром.

Механізмом, який повинен реалізувати право, є держава. Сучасна Українська держава ще далека від досконалості, але вона формується на правильних теоретичних і правових засадах:

- вона відділена від громадянського суспільства;

- підставою для функціонування держави загалом і окремих її органів є право;

- головними цілями її є захист прав особи, родини (сім’ї), нації;

- вона повинна бути демократичною; органи влади мають формуватися гласно та бути підконтрольні народові;

- свої повноваження держава реалізує не лише через примус, а й через силу громадської думки;

- органом держави, який забезпечує справедливість і дає змогу захистити своє право, є гласний, високопрофесійний, сформований демократичним шляхом суд;

- Українська держава повинна синтезувати досвід творення держави і права всіх минулих поколінь протягом тисячолітньої історії.

Власна держава і право тому для українського народу є не лише головною метою, а й найвищою цінністю. Усвідомлення її є запорукою вдосконалення і розвитку кожного зокрема і всіх громадян України разом.

Зважаючи на молодий вік Української держави та відсутність досвіду державотворення, можна з упевненістю стверджувати, що положення про те, що Україна є правовою державою, які закріплені в Конституції, є чисто декларативними. Нам потрібно докласти ще багато зусиль для того, щоб Україна вийшла на той рівень стандартів суспільного, правового та політичного життя, який дасть їй змогу почувати себе рівною серед інших правових держав.

Наш народ з давніх давен славився тим, що ми всіма силами намагаємось досягти поставленої мети. Тому будемо вірити в поставлену перед нами ціль розбудови правової держави, не зходити з обраного шляху. Маємо надію, що в недалекому майбутньому українці будуть жити в країні, якої вони гідні.

1. Козак В. Форми політичної участі громадян у державотворчих процесах / В. Козак // Розбудова держави. – 1998. – № 1-2. – с. 62-70.

2. Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2008р. – К.: Гнозис, 2008. – 226 с.

3. Політологія / За ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1994. – 592 с.

4. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2007. – 368 с. (Гаудеамус).

5. Правознавство / За ред. М. Настюка. – Львів: Світ, 2004. – 272 с.