Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Политология \ 4666. Реферат Негативні правові явища виборчого права в Україні та зарубіжних країнах

Реферат Негативні правові явища виборчого права в Україні та зарубіжних країнах

« Назад

Код роботи: 4666

Вид роботи: Реферат

Предмет: Політологія

Тема: Негативні правові явища виборчого права в Україні та зарубіжних країнах

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Історико-правові аспекти розвитку негативних правових явищ виборчого права в Україні та зарубіжних країнах

2. Поняття та зміст негативних правових явищ виборчого права в Україні та зарубіжних країнах

3. Правове регулювання негативних правових явищ виборчого права в Україні та зарубіжних країнах

Література

Література

1. Бебик В. Воля виборців і виборча інженерія // Політика і час, 1993, - № 7, - с. 50-52.

2. Бебик В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: Підручник. - К., 2009, Виборча інженерія, - с. 413-417.

3. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. Соціопсихологія і технологія політичної боротьби. - К., 1993, ”Виборча інженерія” як інструмент політичної боротьби, - с. 59-67.

4. Бекешкіна І. Партійні вибори в Україні: чи справді відбулося політичне визнання суспільства? // Підтекст, 1998, 3-9 червня, № 23.

5. Білоус А. Виборче законодавство та партійна система України в порівнянні з деякими країнами ЄС та Східної Європи // Нова політика, 1999, № 1, с. 2-5.

6. Вишняк О. І. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи. - К., 2000.

7. Гельман В. Я. Создавая правила игры: российское избирательное законодательство переходного периода // Полис, 1997, № 4, с. 125-147.

8. Голосов Г. В. Пределы электоральной инженерии: смешанные “несвязанные” избирательные системы в новых демократиях // Полис, - 1996, - № 4.

9. Грофман Б., Рейнольдс Э. Избирательные системы и искусство конституционной инженерии: обзор основных открытий // Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов, соц-экон. Систем и цивилизаций, 2005, Вып. 3, - с. 47.

10. Дешко Т. Інструментарій аналізу виборчих систем // Наукові записки НаУКМА. - Політичні науки, - 2005, - Т. 45, - с. 50-55.

11. Избирательные системы. Сравнительное исследование мирового опыта. Збірник виборчих законів країн Центральної та Східної Європи / Міжнародна Фундація Виборчих систем (IFES). - Вашингтон, - 2002.

12. Кіс Т. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Нова Політика, 1996, - № 2, 4.

13. Ключковський Ю. Потреба зміни виборчої системи // Вибори та демократія, т2007, - № 2, - с. 5-10.

14. Конотопцев О. Партійно-пропорційна виборча система: доцільність і своєчасність // Aспекти самоврядування, - 2005, - № 6 (32), - с. 1-6.

15. Лейкман Э., Ламберт Дж. Исследования мажоритарной и пропорциональной избирательной систем. - М., - 1958.

16. Мазур О. Г. Виборчі системи: світовий досвід. - Луганськ, - 1999.

17. Маклаков В. В. Избирательное право и избирательные системы буржуазных и развивающихся стран. Учебн. пособие. - М., - 1987.

18. Наход М. Досвід Великої Британії у реформуванні виборчого законодавства для місцевих виборів: уроки для України // Вибори та Демократія, - 2005, - № 2 (4), - с. 98-100.

19. Недяк И. Л. Политический маркетинг. Основы теории. - М.: Изд-во “Весь мир”, - 2008, - c. 117-119.

20. Оцінка виборчої системи в Україні. - К., 1993.

21. Пилипенко Г. Аналіз факторів електоральних процесів в Україні // Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації., - 2009, - № 1, - с. 52-57.

22. Постников А. Мажоритарные и пропорциональные избирательные системы: плюсы и минусы // Народный депутат, - 1993, - № 12.

23. Рейнолдс Е., Рейллі Б. та ін. Посібник з розробки виборчих систем. - К., 2003.

24. Романюк А. Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 році // Вибори та демократія, - 2006, - № 3, - с. 7.

25. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. - Львів, - 2005, - с. 132-169.

26. Сучасний виборчий PR / кер. авт. кол. В. В. Лісничий. - К., 2004, - с. 42-48.

27. Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Полит. исследования, - 1992, - № 5-6.

28. Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче, - 2007, - № 15, 17.

29. Demokracje zachodnioeropejskie. Analiza porownawcza / Pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta. - Wroclaw: Wyd-wo Wroclawskiego Un-tu, 1997.

30. Farrel D. Electoral Systems: A Comparative Introduction. - NY: Palgrave, 2001. - XIII.

31. Gunther R. Electoral Laws, Party Systems and Elites: the Case of Spain // American Political Scince Review, 1989, - № 83 (3), - p. 835-858.

32. Lijphart A. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990. - Oxford: Oxford University Press, - 1994.

33. Lipset S. M. Party systems and voter alignments: cross-national perspectives. - NY: Free Press, - 1967.

34. Nohlen D. Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemow wyborczych. - Warszawa, 2004.

35. Pomper G. M. Voters, Elections, and Parties. The Practice of Democratic Theory. - New Brunswick and London: Transaction Publishers, - 1992.

36. Sartori G. Political Development and Political Engineering // Public Policy, 1968, № 17, - p. 293-298.

37. Taagepera R., Shugart M. Seats and Votes: The Effects and Deterninants of Electoral Systems. - New Haven: Yale University Press, 1989.