Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 4663. Курсова робота Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку

Курсова робота Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку

« Назад

Код роботи: 4663

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

Розділ 1. Психолого-педагогічні засади формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку

1.1. Проблема ознайомлення дітей дошкільного віку з працею дорослих у психолого-педагогічній літературі

1.2. Ознайомлення з працею дорослих, як засіб трудового виховання дітей дошкільноо віку

Розділ 2. Система роботи по форумванню уявлень про професії у датей дошкільного віку

2.1. Уявлення дітей старшого дошкільного віку про професії дорослих

2.2. Завдання і засоби формування у дітей дошкільного віку уявлень про професії дорослих

2.3. Аналіз рівня сформованих уявлень про професії

Загальні висновки і рекомендації

Використана література

Додатки

Трудове виховання є однією з найважливіших сторін виховання підростаючого покоління. У дитячому саду трудове виховання полягає в ознайомленні дітей з працею дорослих, в залученні дітей до доступної їм трудової діяльності. У процесі ознайомлення з працею дорослих вихователь формує у дітей позитивне ставлення до їх праці, дбайливе ставлення до його результатів, прагнення надавати дорослим посильну допомогу.

Вивчення педагогічної літератури показало, що на формування позитивного ставлення до праці у дошкільнят впливають різні чинники: формування знань і уявлень про працю дорослих та її суспільної значущості, розвиток мотивів праці, засвоєння умінь і навичок, створення високоемоціональной атмосфери, методи і прийоми педагогічного впливу.

Основою для планування розділу «Трудове виховання» є комплексна освітня програма В. І. Логінової «Дитинство».

Організація процесу щодо створення умов для трудового виховання дошкільників регламентується нормативними документами: Статутом ДОП, Посадовими інструкціями вихователів і фахівців, Договором з батьками, Наказами з основної діяльності.

У ході практики поставлені основні питання для спостереження і аналізу трудової діяльності дітей:

1. Організація колективної праці з прибирання групової кімнати або ділянки, ремонту та підклеювання книг, коробок для ігор, догляду за посівами і посадками на городі і квітнику і т.д. у старшій групі.

2. Організація праці з невеликими групами дітей: прибирання приміщення, ігрових куточків, прання і прасування лялькового білизни, ремонт іграшок і книг, виготовлення ігрового обладнання, виробів з природного матеріалу; робота з тканиною в старшій і підготовчій до школи групах; робота в природі, організація посівів і посадок, догляд за рослинами; робота на городі і квітнику; догляд за тваринами та ін.

3. Організація трудових доручень і роботи з черговими: навчання їх виконання обов'язків, надання допомоги і оцінка результату.

4. Спостереження і аналіз організації трудової діяльності дітей: трудові доручення, чергування, колективну працю.

5. Спостереження за виконанням трудових обов'язків або доручень деякими дітьми, аналіз рівня сформованості трудових умінь і навичок, ставлення до праці.

Загальні висновки і рекомендації

Аналізуючи результати цього дослідження, можна зробити загальний висновок, що у дітей цієї групи рівень сформованості працьовитості і ставлення до праці проявляється на середньому рівні.

Для виховання працьовитості, поліпшення трудових здібностей дітей вихователю необхідно розподіляти роботу між усіма, забезпечувати умови її існування, спостерігати за дітьми, своєчасно направляти їх дії.

Дітям потрібно представляти велику самостійність для виконання роботи, однак при цьому контролювати їх дії, підвищуючи вимоги до якості виконуваної роботи.

Вихователю необхідно формувати у дітей самооцінку, щоб вони могли порівнювати свої результати роботи з результатами однолітків.

Необхідні більш дохідливі й переконливі живі зразки, справжній приклад праці. Життєва наочність забезпечить найбільшу виразність уявлень. У процесі подальших розмов, за допомогою розповідей вихователя потрібно уточнювати, закріплювати отримані знання, користуватися наочними методами, вміло поєднуючи їх зі словесними (розповідь, бесіда).

Важливо так само використовувати художні твори. Своєю емоційністю, образністю, жвавістю дитяча книжка заражає дітей ентузіазмом праці: пробуджує інтерес, повагу до праці, бажання наслідувати героїв літературних творів, подібно до них, добре працювати.

Щоб у дітей було стійке позитивне ставлення до повсякденної необхідній роботі важливо створювати оптимальні умови.

Формуючи елементарні навички господарсько-побутової праці, слід продумувати його організацію і прийоми, які використовуються при навчанні дітей тим чи іншим вмінням. Перш ніж розподілити обов'язки між дітьми, необхідно домовитися про те, хто яку роботу буде виконувати, а також навчили дітей деяким правилам розподілу обов'язків.

Перед завданнями важливо:

- Розповідати дітям про користь праці, щоб вони могли мати уявлення про те, наскільки потрібна і важлива робота;

- Перераховувати дітям весь обсяг майбутньої діяльності, наприклад: «Ви сьогодні всі чергові, будемо прибирати нашу кімнату, що ж потрібно зробити? На стелажах для іграшок треба навести порядок, вимити лялькову посуд, розкласти в ящики будівельний матеріал і т.д.». Основну увагу під час роботи дітей звертати на координацію роботи окремих чергових, на допомогу дітям.

- Виділяти завдання, які стали б змістом праці окремих дітей. Обговорюючи з дітьми, які справи ще потрібно виконати, на їхню думку, щоб у групі «все було в порядку», ставити перед ними питання про те, чи зуміють вони виконати цю роботу за відведений час, які справи слід виконувати в першу чергу.

- Звертати увагу на те, як діти ставляться один до одного при розподілі роботи між собою, в якій формі висловлюють свою незгоду, чи вміють коректно робити зауваження товаришеві, доводити справедливість своїх претензій.

У більшості дітей питання викликало утруднення. Великим числом дітей були названі найпростіші і найпоширеніші професії: продавець, лікар, вчитель. Було відзначено, що практично всі діти відразу ж назвали професії своїх батьків. Питання про знаряддях праці по кожній з професій також викликав деякі замішання у дітей.

Шпак Сергій багато знає про професію тата, який працює журналістом. Він знає спеціальні терміни «інтерв'ю», «стаття», «диктофон».

Деякі хлопці змогли назвати професії дорослих, але не змогли з легкістю розповісти про супутні професії зброях праці. Так Воровьева Валерія не змогла відповісти на питання чим користується в роботі капітан і льотчик, Іонова Віра - чим користується вчитель, Шпак Сергій - не зміг відповісти, що робить на роботі касир.

Можна зробити висновок, що названих професій було досить небагато, відповіді про процес роботи і знаряддях праці дуже мізерні.

За результатами діагностики виявлено проблема: низький рівень сформованості уявлень про працю дорослих. Необхідно розробити план заходів з ознайомлення дітей з працею дорослих по всіх групах.

Після індивідуальної бесіди з дітьми, була проведена загальна бесіда з хлопцями про професії та важливості праці дорослих. З'ясувалося, що діти не розуміють питання «Ким працює?», Не розрізняють подібні професії (і няня, і вихователь, і кухар ходять у халатах, так що половина обстежених дітей плутали няню з кухарем), співвідносять професію тільки з окремим конкретною людиною. Чіткий поділ понять «праця» і «робота», «спеціальність» і «професія» дозволяють не тільки встановити між ними реальну взаємозв'язок, але також і відповісти на питання про те, що вибирає людина, маючи на увазі професію.

Використана література

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні; К., 1999.

2. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі; К., 2002.

3. Болтарович 3. Традиції сімейного виховання // Народна творчість та етнографія; 1993; № 2.

4. Буре Р. С., Островская Л. Ф. Воспитатель и дети. — М., 2003.

5. Вільчковський Е. С. Критерії оцінювання стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку; К., 1998.

6. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. Л., 1998.

7. Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет; М., 1988.

8. Виховання дошкільників в праці / За ред. 3. Н. Борисовой; К., 2002.

9. Воспитание гуманных чувств у детей / Под ред. Л. Н. Проколиенко, В. К. Котырло; К., 1987.

10. Денисенко Н. Впровадження програми з валеології // Дошкільне виховання. — 1998; № 9.

11. Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття» // Освіта; 1993; № 44; 46.

12. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 7 років у дитячих закладах; К., 1992.

13. Єфименко М. М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників; К., 1995.

14. Запорожец А. В. Проблемы развития психики // Избранные психологические труды; М., 1986.

15. Киричук О. В. Філософія освіти і проблеми виховання // Нові технології навчання; К., 1997.

16. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика; М., 2002.

17. Комарова Т. С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду; М., 1984.

18. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О. Л. Кононко; К., 2003.

19. Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання — життєва компетентність дитини // Дошкільне виховання; 1999; № 5.

20. Концепція безперервної системи національного виховання; К., 1994.

21. Концепція дошкільного виховання в Україні; К., 1993.

22. Концепция дошкольного воспитания; М., 1989.

23. Котляр В. Ф. Изобразительная деятельность дошкольников; К., 1986.

24. Котырло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников; К., 1971.

25. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку; К., 1999.

26. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / Под ред. Р. С. Буре; М., 1987.

27. Основы дошкольной педагогики / Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой; М., 1980.

28. Островська Л. Ф. Виховання культури поведінки дошкільників; К., 1975.

29. Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование за рубежом; М., 2001.

30. Підкурганна Г. Дитяча творчість. Програма та методичні рекомендації з художнього розвитку дітей дошкільного віку; К., 2001.

31. Плохій 3. П. Виховання екологічної культури дошкільників; К., 2002.

32. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників; К., 1993.

33. Приходько Ю. С. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі; К., 1987.

34. Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку; К., 1979.

35. Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошкольника; К., 1985.

36. Про дошкільну освіту: Закон України; К., 2001.

37. Про освіту: Закон України // Освіта; 1991. — 25 червня.

38. Русова С. Ф. Ідейні підвалини школи // Світло; 1913; Кн. 8.

39. Сенсорное воспитание в детском саду; М., 1981.

40. Сковорода Г. Пізнай у собі людину; Л., 1995.

41. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка; К., 1996.

42. Шульга Л. М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання; К., 1995.