Распечатать страницу

Реферат Історія держави та права Болгарії

« Назад

Код роботи: 4631

Вид роботи: Реферат

Предмет: Історія держави і права зарубіжних країн

Тема: Історія держави та права Болгарії

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Розділ 1. Перша болгарська держава

Розділ 2. Друга болгарська держава

Розділ 3. Національне відродження і боротьба за нову державу

Розділ 4. Третя болгарська держава до об'єднання зі Східною Румунією

Розділ 5. Болгарія після першої світової війни, та в період між двома світовими війнами

Розділ 6. Основні риси права и Болгарії

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

В період Першого Болгарського царства (680-1018) основну масу населення ще становили вільні общинники, але зростання великого землеволодіння і розорення селян у результаті руйнівних стихій, війн і прямого пограбування знаттю збільшувалось число безземельних і малоземельних селян. Процеси феодалізації болгарського суспільства були законодавчо унормовані у першій половині ІХ ст., тоді ж остаточно відбулося злиття в єдиний правлячий клас верхівки болгар і слов’янської знаті.

В кінці ІХ ст. в Болгарії уже склалися основні класи феодального суспільства і основні форми поземельних відносин: відробіткова та натуральна рента. Період важких і виснажливих війн Болгарії з Візантією і Руссю у Х ст. призвів до зростання визисків селянства. Це стало причиною потужного народного руху у формі богомильства.

Процес остаточного становлення феодальних відносин відбувся у період ХІ-ХІІ ст., коли Болгарія була завойована Візантією. В країні було запроваджено візантійську форму умовного землеволодіння – пронію. Збільшення податків призвело до цілого ряду визвольних рухів і до відродження державності у формі Другого Болгарського царства (1187-1396).

Основним джерелом права протягом тривалого часу у Болгарії був звичай, покладений в основу перших записів слов'янського права. Найвідоміша пам'ятка феодального права Болгарії— "Закон судний людям".

1. История Болгарии, т. 1-2, М., 1954-1955.

2. Литаврин Г. Г Болгария и Византия в ХІ-ХІІ вв., М., 1960.

3. Литаврин Г. Г. Краткая история Болгарии, М., 1987.

4. Яровий В. І. Історія західних і південних слов’ян, К., 2009.

5. Митриев К. Болгария. - М.: Государст. соц.-экон. из-во, 1941.

6. Добровольский Е., Северяк С. Болгария знакомая и незнакомая. - М.: Политиздат, 1980.

7. Історія південних і західних слов'ян / За ред. Г. М. Гранчака. - К.: Вища школа, 1987.

8. Качан Є. П., Ковтонюк М. О., Петрига М. О. Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн - Тернопіль, 1993.