Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Політологія - 17 питань

« Назад

Код роботи: 4533

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Політологія

Тема: 17 питань

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Концепція політичної системи Д. Істона

2. Особливості політичної системи за Г. Алмондом

3. Політичне вчення Нікколо Макіавеллі. Основні ідеї праці “Правитель”

4. Основні політичні ідеї представників утопічного соціалізму. “Місто Сонця” Т. Кампанелла

5. Становлення і розвиток політичної науки Нового часу. Основні ідеї “Левіафану” Т. Гоббса

6. Політичні погляди Дж. Локка

7. Політичні погляди Ж.-Ж. Руссо

8. Політичні погляди К. Маркса, Ф. Енгельса

9. Типологія політичної культури Г. Алмонда і С. Верби

10. “Руська правда” Я. Мудрого

11. Класифікація партійних систем за Дж. Сарторі

12. Націонал-самостійницька концепція М. Міхновського

13. “Ідеальна держава” Платона

14. Держава Вольтера

15. Монтеск’є

16. Кант та Гегель

17. Ідеальна держава Арістотеля