Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ История зарубежной литературы \ 4451. Курсова робота Жанрово-стильова своєрідність німецької літературної казки XX ст. (на прикладі казки Вольдемара Бонзельса «Пригоди бджілки Майї»)

Курсова робота Жанрово-стильова своєрідність німецької літературної казки XX ст. (на прикладі казки Вольдемара Бонзельса «Пригоди бджілки Майї»)

« Назад

Код роботи: 4451

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Історія зарубіжної літератури

Тема: Жанрово-стильова своєрідність німецької літературної казки XX ст. (на прикладі казки Вольдемара Бонзельса «Пригоди бджілки Майї»)

Кількість сторінок: 26

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Німецька літературна казка: суть і її зміст

1.1. Казка як вид фольклору літературної казки

1.2. Теоретичні основи композиційного жанру в німецькій літературі XX ст.

1.3. Творчість Вольдемара Бонзельса у контексті літературної казки «Пригоди бджілки Майї»

Висновки до Розділу 1

Розділ 2. Жанрово-стильова своєрідність німецької літературної казки «Пригоди бджілки Майї»

2.1. Сюжетні лінії у контексті казки

2.2. Фольклорна композиція у казці «Пригоди бджілки Майї»

2.3. Казковий мотив у повісті «Пригоди бджілки Майї»

2.4. «Пригоди бджілки Майї»: історія створення, екранізація

Висновки до Розділу 2

Висновки

Summary

Список використаної літератури

Художня література є одним із найважливіших видів мистецтва. Культурній людині читання книг приносить насолоду.

Водночас у літературних творах накопичені та збережені важливі відомості про життя, світогляд, а також духовні цінності як окремої людини, так і всього людства.

Найулюбленішим фольклорним жанром є казка. Мабуть, немає у світі людини, яка б не любила або не знала хоча б однієї казки.

Німецька література XX століття славилася гумористичними і сатиричними жанрами. Наївність, своєрідна фольклорність мови й образів, ненав’язлива повчальність, м’який гумор створили славу подібним творам.

У XX столітті переважали теми трагічності існування людини та духовної кризи. Розвиток інтелектуальності та урбанізаційної цивілізації. Відома була поезія потоку свідомості, вільного руху асоціацій. Міфологія досягла меж переосмислення міфів про королів. У творах автори описували хаос буденного життя, вульгарність і духовну цивілізацію людей.

Домінуючим літературним жанром вважався інтелектуальний роман. Такий жанр літератури існував між казкою і мистецтвом. В інтелектуальному романі поєднувався модернізм з реалізмом. У них були зазначені проблеми моральної сутності прогресу життя, а також відчувався песимізм з людським піклуванням про долю людини.

В інших жанрах німецька література цього періоду художньо-значних добутків не створила, але саме цього століття виникли напрямки буржуазного характеру. В області пригодницької літератури переважали екзотика пригод, спритно побудована інтрига, подвиги героїв. Великою заслугою в літературі є прекрасна мрія, прекрасний світ, не вигаданий, а реальний.

Актуальність теми зумовлена зростанням уваги до німецької літературної казки. Люди все більше цікавляться культурою та традиціями інших народів, а художні твори – це певне відображення реалій інших країн. І саме правильна жанрова специфіка казки дає можливість читачу правильно усвідомлювати те, що хотів передати автор певного твору.

Ступінь розробленості курсової роботи описує жанри і стилі написання німецької літератури XX століття на прикладі казки Вольдемара Бонзельса «Пригоди бджілки Майї», дослідником проблеми є студентка факультету германської філології.

Отже, темою дослідження є німецька літературна казка XX століття (на прикладі казки Вольдемара Бонзельса «Пригоди бджілки Майї»).

Об’єктом даного дослідження є жанрово-стильова своєрідність німецької літературної казки В. Бонзельса «Пригоди бджілки Майї».

Предметом роботи є аналіз казки Вольдемара Бонзельса «Пригоди бджілки Майї».

Мета цієї роботи: дослідити особливості жанрово-стильової своєрідності тексту, зокрема німецької літературної казки Вольдемара Бонзельса «Пригоди бджілки Майї». В цій роботі досліджено використання фольклорної традиції та способи оновлення і трансформації жанрової форми у казці «Пригоди бджілки Майї» в контексті доби.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:

- проаналізувати особливості фольклорної традиції у літературних казках;

- визначити теоретичні основи композиційного жанру в німецькій літературі XX століття;

- зосередити увагу на творчості Вольдемара Бонзельса у контексті казки «Пригоди бджілки Майї»;

- визначити сюжетні лінії у контексті твору;

- розкрити композицію та казкові мотиви у казці;

- проаналізувати поетику та гендерні ролі у повісті;

- вивчити історію створення та екранізацію казки «Пригоди бджілки Майї».

Теоретико-методологічна основа дослідження: порівняльний метод, метод системного та текстуального аналізу; зіставлення компонентів образно-казкового аналізу внутрішньої міфологічної основи реальності з фантастикою за допомогою системно-структурного методу.

Курсова робота складається з: вступу, двох розділів, висновків, резюме і списку використаних джерел.

Звернення до факторів своєрідності жанрово-стильового комплексу німецької літературної казки є гумор і сатира, що блискуче показували пороки дрібнобуржуазного середовища. Наявна своєрідна фольклорність мови і образів, ненав’язлива повчальність, м’який гумор створили нову німецьку літературу.

В інших жанрах дитяча література XX століття не мала художніх здобутків, але в цей період народився ряд напрямків. Два явища породили Німеччині хвилю своєрідного « робінзонаду».

Таким чином, темою курсової роботи є «Жанрово-стильова своєрідність німецької літературної казки XX століття (на прикладі казки Вольдемара Бонзельса «Пригоди бджілки Майї»).

На початку курсової роботи були поставлені певні завдання, за якими ми:

- проаналізували особливості фольклорної традиції у літературних казках;

- визначили теоретичні основи композиційного жанру в німецькій літературі XX століття;

- зосередили увагу на творчості Вольдемара Бонзельса у контексті казки «Пригоди бджілки Майї»;

- визначили сюжетні лінії у контексті твору;

- розкрили композицію та казкові мотиви у казці;

- вивчили історію створення та екранізацію казки «Пригоди бджілки Майї».

1. Авраменко О. М. Українська література. – К.: Грамота, 2013. – 288 с.

2. Бегак Б. А. Правда казки. – М.: 1989. – 110 с.

3. Бібліографічний словник [уклад. І. Т. Мінералова]. – М.: Фліта: Наука, 2005. – 520 с.

4. Бонзельс Вольдемар. Приключения пчелки Майи: Роман для детей / пер. с нем. М. А. Вайсбан. – П.: Госиздат. 1923. – 149 с.

5. Будур Н. В., Иванова Э. И. и др. Зарубежная детская литература. 2-е изд, - М., 2000.

6. Волощук С. В. Зарубіжна література. – К.: Ґенеза, 2005. – 272 с.

7. Вольдемар Бонзельс. Приключения пчелки Майи [электронный ресурс] / Елены Кухаренко. – Режим доступа: http://www.zin.ru/animalia//coleoptera/rus/maja.htm. – загол. с экрана.

8. Аксельрод Л. И. Мораль і краса в добутках письменників західної Європи. - Ивано-Вознесенськ, 1923.

9. Горбанів А. М. Поетичні голоси сторіччя. 1871-1971. - М.: Книга, 1978. - С. 73-76.

10. Живицкая Л. В. На уроке и после урока: дидактический материал по русскому языку, Ч. П. Кировоград, 2002. – 164 с.

11. Іванова О. І. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов в дослідженнях студентів: Збірник статей. / О. І. Іванова. – Х.: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. М. Кароліна, 2013. – 152 с.

12. Киричук Е. В., Эссеистика А. Арто и драматургия М. де Гельдерода / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.patefonskver.ru/partyphone5/arto.Htm.

13. Ковбасенко Л. В., Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. – Київ: Грамота, 2005. – 296 с.

14. Медрім Д. М. Про поетику чарівної казки // Проблеми дитячої та зарубіжної літератури. – Волгоград, 1971. – 445 с.

15. Неупокоєва И. Г. Історія німецької літератури. Т. 3. - М.: Видавництво Академії СРСР, 1958. - С. 235-255.

16. Пропп В. Я. Морфологія казки. – Вид. 2-ї. – М.: Головна редакція східної літератури, видавництва «Наука», 1969. – 168 с.

17. Романенко Ю. М. Німецька література казка у світлі жанрової проблематики / Романенко Ю. М. – К.: Вісник Сум ДУ, 2006. - №11. – 95 с.

18. Ушканов Л. В. Лелія: казки та оповідання для дітей / Л. В. Ушка лов, - Харків: Основа, 2005. – 200 с.

19. Шабельникова Л. П. Українська література. – Київ: Грамота, 2005. – 296 с.

20. Шейнина Е. Я. Энциклопедия символов / Елена Яковлевна Шейнина. – М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 2006. – 591 с. – Библиогр.: С. 578-580 (68 назв.) – ISBN 5-17-010659-9.

21. Щепилова Л. В. Введення в літературознавство. - М., "Вища школа", 1968.

22. Штанько Л. Естетизм як принцип художньої творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 4. – С. 31-34.