Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Українська мова - 68 питань

« Назад

Код роботи: 4447

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Українська мова

Тема: 68 питань

Кількість сторінок: 125

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Мовленнєвий етикет. Заперечення відмова. (записати стійкі словосполучення)

2. Правила написання та оформлення довідки

3. Дайте визначення документа. Як класифікуються документи?

4. Правопис власних назв

5. Мовленнєвий етикет. Вітання та побажання

6. Реквізити документів

7. Правила графічних скорочень у діловому мовленні. Типи абревіатур та їх використання

8. Мовленнєвий етикет. Звертання

9. Звіт

10. Вимоги щодо тексту документа та оформлення сторінки

11. Числівники у діловому мовленні

12. Мовленнєвий етикет. Подяка

13. Прийменник ПО у діловому мовленні

14. Омоніми та пароніми у діловому мовленні

15. Напишіть наказ про переведення на іншу роботу (посаду)

16. Правопис мя’кого знаку та апострофу

17. Мистецтво публічного виступу. Доповідь

18. Правила написання та оформлення протоколу

19. Телефонний етикет

20. Вставні слова і словосполучення в діловому мовленні

21. Мовленнєвий етикет. Заперечення, відмова

22. Усне та писемне мовлення

23. Правила написання та оформлення довідки

24. Прийменник ПО у діловому мовленні

25. Правопис та відмінювання прізвищ

26. Культура українського мовлення

27. Логічна послідовність документів

28. Правила написання та оформлення резюме

29. Правопис географічних назв у ділових паперах

30. Правила написання та оформлення розписки

31. Службові листи

32. Етика ділового спілкування

33. Правопис географічних назв у ділових паперах

34. Зв'язок української мови з іншими мовами

35. Правила написання та оформлення резюме

36. Документ. Загальні вимоги до мови документа

37. Пояснювальна записка

38. Професійна термінологія

39. Ділове спілкування

40. Доповідна записка

41. Основні вимоги до мовлення

42. Стилістичні особливості офіційно-ділового стилю

43. Текстове оформлення документів

44. Діалектна лексика української мови

45. Правила написання та оформлення автобіографії

46. Види документів

47. Числівники у діловому мовленні

48. Культура українського мовлення

49. Правила написання та оформлення доручення

50. Професійна лексика та термінологія

51. Класифікація документів

52. Характеристика офіційно-ділового стилю

53. Правила написання та оформлення договору

54. Вживання апострофа

55. Графічні скорочення у діловому мовленні

56. Правила написання та складання наказу

57. Основи діловодства

58. Граматична форма ділових паперів

59. Документ. Класифікація документів

60. Правила написання та складання заяви

61. Формуляр та реквізити документів

62. Ділові документи та їх види

63. Числівники у діловому мовленні

64. Стилі сучасної української мови

65. Мова та професія

66. Стилістичні особливості офіційно-ділового стилю

67. Іншомовні слова у діловому мовленні

68. Договір