Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Общая теория политики \ 4382. Курсова робота Імідж регіонального політичного лідера в уявленнях населення України (на прикладі м. Красилів)

Курсова робота Імідж регіонального політичного лідера в уявленнях населення України (на прикладі м. Красилів)

« Назад

Код роботи: 4382

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Загальна теорія політики

Тема: Імідж регіонального політичного лідера в уявленнях населення України (на прикладі м. Красилів)

Кількість сторінок: 37

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІДЖУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

1.1. Основні теоретичні підходи до поняття та типів політичного іміджу

1.2. Вплив ЗМІ на процес формування політичного іміджу. «Я-концепція» політичного лідера

РОЗДІЛ 2. ІМІДЖ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА В УЯВЛЕННЯХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

2.1. Політична залученість та вимоги до сучасного іміджу регіонального політичного лідера жителів м. Красилів

2.2. Тип іміджу міського голови міста Красилів Жовтана А. П.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Постановка проблеми. У наш час все активніше впливають на різні життєві події комунікативні процеси. Одним з таких є політичний імідж, що і служить засобом комунікації між виборцями та політичними лідерами. Саме через певний імідж виборці можуть ідентифікувати одного кандидата від іншого. Це зумовлено ще й тим, що програми кандидатів часто схожі, тому на виборах громадяни частіше орієнтуються на певний образ політика, що сформувався в їхній свідомості.

Так як політичний лідер повинен відповідати часу, потребам і уявленням своїх виборців, то актуальним для дослідження, виглядає питання: на які іміджеві якості та характеристики, притаманні іміджу регіонального політичного лідера, найбільше звертають увагу громадяни? Та який тип політичного іміджу у міського голови міста Красилів?

Огляд літератури. Завдання передвиборчої кампанії полягає в тому, щоб імідж політичного лідера викликав позитивне емоційне ставлення та довіру у виборців. У цьому думки дослідників сходяться. Зокрема, ця думка прослідковується у роботі О. Ф. Потьомкіної, аспіранта Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса) Т. Плазової, В. Королько, В. Шепеля та одного з найавторитетніших російських психологів В. Шейнова. Але не зважаючи на це, немає однозначного поняття, яке б пояснило що таке політичний імідж і які особливості його формування.

Розбіжності в більшості випадків стосуються того, що ж має найбільший вплив на імідж, аби у виборців сформувалось позитивне емоційне ставлення до кандидата.

Зокрема, В. Шепель та В. Королько зосереджують головну увагу на зовнішності, а якщо ще конкретніше, то на обличчі кандидата.

В. Шейнов і Т. Плазова впевнені, що цього замало. Так, Шейнов зазначає, що кандидат обовʼязкого повинен бути простим і доступним, вступаючи в дискусії з людьми. А. Плазова робить акцент на ідейних поглядах та політичних програмах кандидатів, як те, що має найбільший вплив на виборців.

А ось О. Потьомкіна зосереджує свою увагу на комплексному підході, поєднуючи і беручи до уваги зовнішність, самоповагу, незалежність, здатність самостійно приймати рішення, професіоналізм і навіть стан здоров’я. Тому її роботу можна вважати теоретичною основою для мого дослідження.

Мета. Дослідити які характеристики у іміджі регіонального політичного лідера є важливими для виборців і з’ясувати яким є імідж регіонального політичного лідера (на прикладі жителів міста Красилів та міського голови).

Предмет. Уявлення громадян щодо якостей та характеристик, які повинні бути притаманні регіональному політичному лідеру.

Завдання:

1. Дослідити якими якостями, на думку жителів міста Красилів, повинен володіти регіональний політичний лідер.

2. Визначити яким типом іміджу володіє міський голова Жовтан А. П.

Методи дослідження:

1. Анкетування (дасть можливість дослідити які характеристики важливі для виборців у іміджі регіонального політичного лідера та зʼясувати як жителів міста Красилів оцінюють свого міського голову і, відповідно, яким типом іміджу він володіє).

2. Інтерв’ю (таким чином, з’ясуємо, як оцінює себе міський голова, запропонувавши йому ті ж критеріями, що і жителям міста, аби отримані результати спів ставити і визначити, чи співпадають результати).

Структура роботи: зміст, вступ, основна частина, що включає в себе два розділи (перший розділ включає в себе два підрозділи, другий – два), висновки, список використаної літератури, додатки.

Отже, політичний імідж – це враження про політика яке є у виборців. Найбільшу цінність у іміджі регіонального політичного лідера, за результатами соціологічного опитування жителів міста Красилів, несуть ділові і професійні якості. Найпріоритетнішою серед них респонденти вважають наявність реальної економічної і соціальної програми. Не вважають важливою таку характеристику, як знання порядку роботи державних установ.

Другими за важливістю для виборців є лідерські якості, а саме освіченість та громадська активність. Не важливим є почуття гумору.

На третьому місці для виборців є морально-етичні якості: чесність та непідкупність. Не бажають бачити виборці проявів принциповості та чуйності у іміджі регіонального політичного лідера.

Менш важливими є особисті характеристики. Важливими серед них є вік, сімейний стан та соціальне походження. Не важливою – стать. Пріоритетною національністю у виборі регіонального політичного лідера є українська, рід заняття – професійний політик, віросповідання переважно не має значення для чоловіків, а жінки ж надають перевагу православному, вік – від 31 до 35 для чоловіків, від 41 до 50 для жінок.

І найменш важливими для виборців у іміджі регіонального політичного лідера є зовнішні характеристики. Найпріоритетнішими серед них є хороші манери, правильна чітка вимова, вміння викликати довіру та симпатію. Не важливими є одяг і зачіска, міміка та жести.

За результатами того, як оцінювали жителі міста Красилів діючого мера, можна зробити висновок, що він має позитивний імідж. І не дарма його «Я-концепція» на 70 % співпадає з цими оцінками. Це означає, що дзеркальний імідж наближений до наявного. Варто зазначити, що він має інтелектуальний імідж, володіючи високою компетентністю та професіоналізмом.

1. Аналіз передвиборчих програм партій: одноманіття й відсутність механізмів: Майдан закордонних справ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfaua.org/uk/publications/analiz-peredviborchix-program-partij-odnomanittya-j-vidsutnist-mexanizmiv, 14 Жовтня 2014.

2. Байрачна Л. К. Роль засобів масової інформації у формуванні політичного іміджу державної влади / Л. К. Байрачна. – К.: «Інформація і право», № 32013. – С. 97-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2013_3_11.

3. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / В. М. Бебик. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

4. Єгорова-Гантман Е. В., Плешаков К. В. Политическое консультирование / Е. В. Егорова-Гантман, К. В. Плешаков. – М.: «Николло М», 2002. – 2-ге видання. – 471 с.

5. Жмиріков А. Н. Как победить на выборах: психотехника эффектив. проведения избират. кампании / А. Н. Жмиріков. – Обнінск: Титул, 1995. – 128 с.

6. Корнієнко В. О., Денисюк С. Г. Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації: монографія / В. О. Корнієнко, С. Г. Денисюк. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 146 с.

7. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз / В. Г Королько – К.: Ваклер, 2000. – 528 с.

8. Макаренко Є. А. Аналітика. Експертиза. Прогнозування: монографія / Є. А. Макаренко, М. М Рижков, М. А. Ожева – К.: Наша культура і наука, 2003. – 614 с.

9. Остапчук Д. Свобода, рівність і бідність. Цінності, погляди і принципи, що розділяють чоловіків і жінок в Україні / Vox Ukraine. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://voxukraine.org/longreads/compass/article-ua.html.

10. Плазова Т. М. Технології формування іміджу політичного лідера / Т. М. Плазова – Одеса, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського: Политическая культура и политическая идеология, 2007. С. 94 – 97.

11. О. Ф. Потьомкіна. Имидж политического лидера [Електронний ресурс] / Потьомкіна О. Ф. – М.: Московський державний університет культури і мистецтв, 2006. – 99 с. – Режим доступу: Potemkina_O_F_-_Imidzh_politicheskogo_lidera.pdf.

12. Шейнов В. Технологія створення іміджу політика / В. Шейнов – М.: Ось – 89, 2003. – 528 с.

13. Шепель В. М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния / В. М. Шепель – М.: Культура и спорт: ЮНИТИ, 1997. – 382 с.