Распечатать страницу

Курсова робота Жіночі образи у творах Е.Т.А. Гофмана

« Назад

Код роботи: 4370

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Історія зарубіжної літератури

Тема: Жіночі образи у творах Е.Т.А. Гофмана

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Внесок Е. Т. А. Гофмона в німецьку літературу

1.1. Життєвий шлях Е. Т. А. Гофмона

1.2. Творчий шлях Е. Т. А. Гофмона

Розділ 2. Тема жінки у творчості Е. Т. А. Гофмона

2.1. Жіноча доля у творах Е. Т. А. Гофмона (на матеріалі роману «Життєва філософія кота Мурра» та літературного циклу «Серапинові брати»

2.2. Інтерпретація гендерних стереотипів у тексті Е. Т. А. Гофмона

2.3. Відношення героїнь і навколишнього середовища

Висновки

Summary

Список використаної літератури

Кінець XVII – початок XIX ст. – це епоха великих суспільних потрясінь, адже вона з’явилася одним з найбільш складних періодів розвитку німецької літератури. На той час у Німеччині склалися своєрідні історичні обставини. В Німеччині гальмувався пануванням князів економічний і суспільний розвиток в той час, як в Європі вже пройшла перша хвиля буржуазно-демократичних революцій, які покінчили з феодальним устроєм. За здійснення важливих для народу питань рідко піднімалися до революційних методів боротьби письменники, мислителі і просвітителі. Ці обставини зумовили складнощі процвітання романтизму в Німеччині наприкінці 90-х років XVIII століття.

В той період письменники не прагнули зв’язати свої етичні пошуки з потребами реального життя. Романтики Німеччини орієнтувалися на середньовіччя, занурення в ідеалістичні абстракції. Письменники, творчість яких прогресивно розвивалася в німецькому романтизмі з’явилися Шаміссо, молодий Гейне і Гофман. Творчість Шаміссо була дуже короткою, а творчий спадок Гейне не належав до романтизму, але Ернст Теодор Амадей Гофман являється єдиним романтиком, який був відомий світові і продовжує зберігати відомість до сьогодення.

Творчість Гофмана виявила глибину протиріч і тенденцій розвитку післяреволюційної епохи. Вершиною творчості письменника визнається його роман «Життєва філософія кота Мурра».

Основна мета нашого дослідження, на основі аналізів творів і вивчення літературознавчої літератури – надати загальну характеристику жіночим образам у творах Е. Т. А. Гофмана (на прикладі роману «Життєва філософія кота Мурра», визначити інтерпретацію гендерних стереотипів у текстах автора та з’ясувати відношення героїнь і навколишнього середовища.

Актуальність роботи полягає у тому, щоб ознайомити з положенням жінки в Німеччині, більш детально вивчити жіночі образи у творах Е. Т. А. Гофмана.

Теоретична значимість визначається тим, що в роботі проведений аналіз тендерних інтерпретацій образів у творах Е. Т. А. Гофмана, а також роль феміністки у них.

Практична значимість роботи полягає в можливості використання її на уроках літератури, при вивченні творчості Е. Т. А. Гофмана, при вивченні зарубіжної літератури у вищих навчальних закладах, а також при написанні наукових робіт.

Тема курсової роботи – жіночі образи у творах Е. Т. А. Гофмана.

Об’єктом дослідження є жіночі образи у творах письменника.

Предметом курсової роботи є аналіз творів Е. Т. А. Гофмана (на прикладі роману «Життєва філософія кота Мурра» та літературного циклу «Серапинові брати».

Мета дослідження: прослідкувати особливості жіночих образів у творчості Е. Т. А. Гофмана, а саме роману «Життєва філософія кота Мурра» та літературного циклу «Серапинові брати». В роботі досліджено особливості використання романтизму в німецьких творах, мотивні, художні та жіночі образи побудови жанрової німецької літературної форми утворах Е. Т. А. Гофмана в контексті епохи.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:

- розглянути внесок Е. Т. А. Гофмана в німецькій літературі;

- ознайомити більш детально з темою жіночих образів у контекстах творів;

- виділити образи героїнь, розкритих письменником, проаналізувати їх;

- проаналізувати образну і герметичну символіку казки Оскара Уайльда «День народження Інфанти»;

- проаналізувати особливості впливу жіночих образів у текстах німецького романтика;

- розглянути гендерні стереотипи в романі «Життєва філософія кота Мурра»;

- визначити відношення героїнь і навколишнього світу у творах письменника.

Теоретико-методологічна основа дослідження: метод системного і текстуального аналізу; співставлення внутрішньої міфологічної основи реальності з фантастикою, компонентів образно-казкового аналізу та герметичної символіки з масонським звичаєм ініціації декадентської літератури за порівняльними і системно-структурними методами.

Курсова робота складається з: вступу, двох розділів, висновків, резюме і списку використаних джерел.