Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ История государства и права зарубежных стран \ 4337. Шпаргалка з курсу Історія держави і права зарубіжних країн - 90 питань

Шпаргалка з курсу Історія держави і права зарубіжних країн - 90 питань

« Назад

Код роботи: 4337

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Історія держави і права зарубіжних країн

Тема: 90 питань

Кількість сторінок: 152

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

1. Предмет і метод вивчення історії держави та права зарубіжних країн

2. Значення вивчення курсу ІДПЗК, для підготовки юристів вищої кваліфікації

3. Державний лад рабовласницької демократичної республіки в Афінах

4. Характеристика міжнародного права після закінчення Другої світової війни

5. Джерела римського права на різних етапах його розвитку

6. Реформа Сервія Туллія

7. Суспільно-політичний лад рабовласницької Спарти

8. Закони Ману

9. Організація управління в державі Мауріїв

10. Особливості давньосхідної деспотії

11. Суд і процес у стародавньому Римі

12. Закони XII таблиць

13. Процеси глобалізації і проблеми формування транснаціонального права

14. Характеристика державного ладу держав Стародавнього Сходу

15. Закони Хаммурапі

16. Державний лад Риму в період імперії

17. Суспільний лад давньосхідних рабовласницьких держави

18. Етапи розвитку римської рабовласницької держави

19. Характеристика "Салічної правди"

20. Суспільний та державний лад Франків. Реформа Карла Мартела

21. Соціально-економічні передумови виникнення станово-представницьких установ в Англії, Франції та Німеччин

22. Князівський абсолютизм і його особливості

23. Особливості суспільно-політичного розвитку князівської Німеччини. Золота Булла 1356 року

24. Основні положення «Великої хартії вольностей» 1215 р.

25. "Славна революція" 1688 року

26. Суд і процес за законником Стефана Душана

27. Індепендентська республіка в Англії

28. Велика Французька буржуазна революція, її основні етапи

29. Веймарська Конституція 1919 року

30. Каральний апарат США в період загальної кризи капіталізму

31. Виникнення і формування міжнародного гуманітарного права

32. Ідея Єдиної Європи та її реалізація в історичному аспекті

33. Міжнародне право і процеси глобалізації

34. Кримінальний кодекс Наполеона 1810 року

35. Консульство та імперія Наполеона Бонапарта

36. Російські культурно-правові традиції і пострадянська історія держави і права Російської Федерації

37. Листопадова революція 1918 року в Німеччині

38. "Білль про права" 1791 року (США)

39. Історичні перспективи марксистсько-ленінської концепції держави і права

40. Пролетарська революція в Парижі 18 березня 1871 року і утворення Паризької Комуни

41. Новітні тенденції у розвитку держави і права колишніх членів соціалістичного табору

42. Уроки Паризької Комуни

43. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. (Франція)

44. Звичаєво-правова основа виникнення держави і права країн третього світу

45. Основні школи мусульманського правознавства

46. Етапи загальної кризи капіталізму

47. Основні тенденції в праві мусульманських країн ХІХ-ХХІ ст.

48. Фашистська диктатура у Німеччині

49. Національно-державне розмежування в Середній Азії

50. Буржуазна революція в Англії 17 ст.

51. Характеристика Конституції П’ятої республіки 1958 р. (Франція)

52. Криваве законодавство в Англії

53. Держава і право соціалістичних країн Азії і Куби

54. Хабеас корпус акт 1679 р. та його характеристика

55. Державний лад Паризької комуни

56. Абсолютна монархія у Франції. Суть класичного французького абсолютизму

57. Корпоративна держава в Італії

58. Встановлення фашистської диктатури в Німеччині

59. Якобінська диктатура 1793 року у Франції

60. Франція у 2-їй світовій війні. Режим Віші

61. Основні тенденціі в сучасному праві Китаю

62. Особливості глобалізації та інтеграції на межі 20 та 21 століть

63. Війна за незалежність США. Декларація незалежності 1776 р.

64. Конституція Японії 1946 р.

65. Особливості формування основних принципів міжнародного права

66. Конституція Четвертої республіки у Франції 1945 р.

67. Кодифікація Юстиніана (Візантія)

68. "Кароліна" (1532 р.)

69. Характеристика міжнародного права у міжвоєнний період

70. Характеристика просвіченого абсолютизму

71. Основні зміни в розвитку буржуазного права в період загальної кризи капіталізму

72. Виникнення та розвиток парламенту в Англії (ХІІІ-ХV ст.)

73. Генеза міжнародного гуманітарного права

74. Особливості формування міжнародного гуманітарного права збройних конфліктів у ХІХ-ХХ ст.

75. Міжнародне право і проблеми глобалізації

76. Політичний режим у США після другої світової війни

77. Встановлення і законодавче оформлення фашистської диктатури в Італії

78. Виникнення міжнародного гуманітарного права: передумови та особливості

79. Генеральні Штати у Франції

80. Основні зміни в розвитку буржуазної держави в період загальної кризи капіталізму

81. Громадяська війна Півночі та Півдня та її вплив на наступний розвиток законодавства США

82. Четверта республіка у Франції

83. Утворення ФРН. Конституція 1949 року

84. Регіональна інтеграція: особливість міжнародного розвитку у ХХ-ХХІ ст.

85. Цивільний кодекс Наполеона 1804 р.

86. Крах колоніальної системи імперіалізму і утворення нових незалежних держав

87. Уряд народного фронту Франції та його заходи у політичній та соціальній галузі

88. Шаріат. Злочини і покарання

89. Шлюбно-сімейне право за Кораном

90. Джерела мусульманського права