Распечатать страницу

Курсова робота Практика створення модного блогу

« Назад

Код роботи: 4319

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Журналістика

Тема: Практика створення модного блогу

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БЛОГУ ТА МЕТОДИКА ЙОГО СТВОРЕННЯ

1.1. Поняття блогу та його типова анатомія

1.2. Основні види сучасних блогів

1.3. Особливості сучасної української блогосфери

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ МОДНОГО БЛОГУ

2.1. Вибір тематики та наповнення модного блогу

2.2. Процес створення блогу

2.2.1. Панель керування блогом

2.2.2. Інтерфейс для написання постів

2.2.3. Кешування модного блогу

2.3. Процедура запуску модного блогу

2.3.1. Реєстрація домена

2.3.2. Вибір хостингу

2.3.3. Текстовий запуск домену

ВИСНОВОК

Список літератури

Актуальність теми. В сучасному суспільстві інформаційно-комунікаційні технології з кожним днем стають невід’ємною частиною нашого життя, засобом спілкування все більшої кількості людей. Ресурси мережі Інтернет є безцінною базою для створення інформаційного середовища, освіти та самоосвіти, задоволення професійних та особистих інтересів і потреб. З огляду на це, останнім часом велика увага приділяється інформатизації системи освіти.

Сучасний розвиток мережі Інтернет характеризується появою й широким розповсюдженням соціальних сервісів та служб, націлених на спілкування між людьми (блог, в контакті, однокласники, твіттер, ютуб, закладки тощо). «Веб2. 0 – це платформа соціальних сервісів та служб, що дозволяє широкому колу користувачів мережі Інтернет бути не лише отримувачами інформації, але, головне, її творцями і співавторами» (Сисоєв П. В., Євстигнеєв М. Н., 2009) Спочатку ці сервіси використовувались для реального спілкування людей, що знаходились на відстані один від одного, а трохи згодом їх почали використовувати і в учбових, технічних та комерційних цілях.

Форми журналістської творчості із часом модернізуються, зберігаючи водночас типологічні характеристики для журналістики новин і журналістики думок. Протягом двох останніх століть нові комунікаційні технології змінили формат подачі новин споживачеві. Канали комунікації затвердили свою спеціалізацію у вигляді медіаплатформ, компоненти яких інтегрувалися у блогосферу.

Персональний блог це дійсно гарна можливість заявити про себе. Адже грамотно створений блог може бути не тільки цікавим захопленням, але й приносити його власнику незаперечну користь.

Варто звернути увагу, на оголошення сьогоднішніх роботодавців, в більшості це стосується сфери інтернет журналістики, та в скорому майбутньому на наявність власного блогу будуть звертати й інші роботодавці. Одним із факторів який сприятиме під час працевлаштування у велику компанію, якраз і є «успішне ведення персонального блогу» або «Ваші досягнення в інтернет-діяльності». Що ж таке успішне ведення персонального блогу? Все просто, у випадку з роботодавцем, користувач повинен показати які знання відобразились на читачів блогу. І тим самим підтвердити чи дійсно він володіє заявленими в анкеті знаннями.

Також створення блогу відкриває перед його власником нові можливості щодо заробітку. На сьогоднішній день є сотні можливостей регулярної монетизації того ж таки блогу. Є можливість продавати посилання, розміщувати рекламу на інші ресурси, і навіть продавати власні знання, при тому що читачі і є тими клієнтами які в скорому часі допоможуть отримати прибутки.

Відомі випадки коли блог заводять просто заради власних емоційних потреб, прикладом є заняття журналістикою. Любителі/ особисто для свого кола пишуть непогані речі, тим самим підтримують в собі дух письменника і мають можливість донести до постійних читачів власні погляди на життя. На думку психологів це достойна мета і хороший метод її реалізації.

Для створення блогу потрібні деякі специфічні знання, особливо якщо на нього в майбутньому є великі плани. Адже блог - це своєрідний мережевий щоденник, простенький сайт, основною відмінністю якого є доступність іншим користувачам мережі.

Метою курсової роботи є створення повноцінного функціонуючого модного блогу в мережі інтернет.

Об'єктом дослідження є блоги в мережі інтернет.

Предмет дослідження - є процес створення повноцінного функціонуючого модного блогу в мережі інтернет.

У ході реалізації мети були поставлені такі завдання:

- ознайомитися з харарктеристиками блогу та методикою його створення;

- розглянути основні види сучасних блогів;

- проаналізувати особливості сучасної української блогосфери;

- створити на практиці модний блог.

Провівши комплексний системний аналіз блогосфери українського сегменту інтернету, ми можемо констатувати, що перспективи розвитку цього напрямку стосуються найближчого майбутнього журналістики.

На сучасному етапі розвитку суспільства важливу роль у формуванні громадської думки відіграє новий засіб масової інформації другого покоління – Інтернет. Спостерігаючи його стрімкий розвиток, за відсутності ряду певних вищезазначених обмежень, ми можемо стверджувати, що спілкування в Мережі є більш невимушеним, дедалі доступнішим, не обмеженим у часі та просторі.

Важливу роль як засіб спілкування відіграють електронні щоденники – блоги, що стають більш доступними. Картина світу особистості може формуватися під тиском блогів та частоти відвідування індивідом мережі Інтернет. Однією з головних комунікативних одиниць, як в Інтернеті, так і в традиційних ЗМІ, був і залишається текст, який також сприяє маніпулятивним процесам свідомості суспільства засобами масової інформації. Інтернет-комунікація – однин із різновидів масових комунікативних процесів сучасного суспільства не лише України, а й світу в цілому.

Нами встановлено, що відмінності блога від традиційного щоденника диктуюються середовищем: блоги зазвичай публічні і передбачають сторонніх читачів, які можуть вступити у відкриту полеміку з автором.

Блоги розширюють традиційні журналістські практики, повертаючи в публічну сферу класичні жанри публіцистики: памфлет, нарис, есе, критичну статтю. Блоги, орієнтовані на новини й репортажі, одержують зворотній зв’язок в режимі реального часу, що порушує звичайний цикл новин. Більше того, вони допомагають вводити нові форми гібридної журналістики, об’єднуючи принципи роботи в умовах ньюзруму з децентралізованим поширенням індивідуальних та групових повідомлень через інтернет.

В ході роботи нами було складено класифікацію блогів, вивчено мотивації участі та функції блогів. Ми розглянули історію і технічну основу, дізналися про особливості географічного розміщення.

Під час роботи над теоретичною частиною, ми познайомилися з існуючими платформами блогів, розглянули умови створення хостингів, зареєстрували домен, дізналися про технічні аспекти та створили модний блог на українську тематику.

Метою нашого проекту було створення повноцінного функціонуючого модного блогу в мережі інтернет. Мета повністю виконана.

1. Ачагу Р. М. Интернет: проблемы и противоречия глобализации информационного пространства // Черноморский регион. Балканы. М., 2001. С. 93–96.

2. Балабанов И. Т. Электронная коммерция. – СПб.; Изд. дом Питер: ЗАО Питер, 2010.

3. Вариченко И. В. Электронная коммерция как перспективное направление инвестиционных вложений: Учебное пособие. - М.: МГУЛ, 2002. - с. 109-120.

4. Габбасов Ю. Интернет. СПб., 2000. - 448 с.

5. Гильстер П. Навигатор Internet. Путеводитель для человека с компьютером и модемом. М.: Джон Уайли энд Санз, 1995. - 735 с.

6. Грибов А. Macromedia Flash 4 для дизайнеров. – М.: Компьютера, 2001.

7. Гриценко Т. Правовое регулирование электронной торговли. - М. Экономика, 2008. - с.98-101.

8. Домен и точка // Коммерсант, 04.07.2011.

9. Домен. Документы. http://www.r01.ru/domain_rf/.

10. Интернет по-русски («.рф»). Частный Корреспондент (7 ноября 2008).

11. Информационный ресурс о кириллическом домене верхнего уровня «.рф» [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 12.11.2010).

12. Информационный ресурс ООО «Юнайтед Пресс» [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 13.12.2010).

13. Каррыев Б. С. ИТ-революция: хроники 1904–2008 гг. История развития информационно-коммуникационных технологий за сто лет: телевидение, компьютеры, телефон, Интернет [Электронная книга]. SIBIS, 2009.

14. Китай вышел на первое место в мире по числу интернет-пользователей // Электронное периодическое издание «Ведомости». 8 июня 2010 г. URL: http://www.vedomosti.ru/tech/news/2010/06/08 (дата обращения: 12.06.2010).

15. Количество доменов в зоне.рф продолжает уменьшаться // 19/01/2012.

16. Крамер Н. HTML: наглядный курс Web-дизайна. – М.: Компьютера, 2001.

17. Леонтьев Ю. Web-дизайн. Руководство пользователя. – М.: Компьютера, 2001.

18. Малекс А. Flash. Теория и практика. – М.: Компьютера, 2001.

19. Национальная ассоциация участников электронной торговли [Электронный ресурс]. URL: http://www.nauet.ru/press.php?p=1&sub=4&news=75 (дата обращения: 25.12.2009).

20. Нидерст В. Web-мастеринг для профессионалов. Настольный справочник. – М.: Компьютера, 2001.

21. Положение о приоритетной регистрации доменных имен в домене.РФ для отдельных категорий пользователей.

22. Прыгун И. В., Скуратович О. А. Диагностика Интернет-торговли как инновационной технологии: Учебное пособие. - М.: Дело и Сервис, 2009.

23. Россия получит кириллический домен // АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU-CENTER) [Электронный ресурс]. URL: http://info.nic.ru/st/42/ out_2083.shtml (дата обращения: 12.10.2008).

24. Семенов Ю. А. Сети Интернет. Архитектура и протоколы. М.: Блик плюс, 1998. 424 с.

25. Совершенствование региональных систем электронной торговли

26. Стоимость домена. http://atname.ru/help/stoimost-domena.php

27. Франклин С. Flash 4. Анимация в Интернете. – М.: Компьютера, 2001.

28. Хабрахабр. Тематические Медиа [Электронный ресурс]. URL: http://habrahabr.ru/ blogs/statistics/108385/ (дата обращения: 10.12.2010).

29. http://uk.wikipedia.org/wiki/Блог.

30. https://support.google.com/blogger/answer/.