Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Журналістський фах - 56 питань

« Назад

Код роботи: 4304

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Журналістський фах

Тема: 56 питань

Кількість сторінок: 65

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Український судоустрій. Конституційний Суд України

2. Верховний Суд України: структура і принципи діяльності

3. Принципи здійснення вітчизняного правосуддя

4. Цивільне судочинство в Україні. Розгляд господарських спорів в Україні

5. Доступ журналістів до судових засідань та судових матеріалів

6. Право робити нотатки та фіксувати судові засідання технічними засобами

7. Єдиний реєстр судових рішень як джерело інформації для журналістів

8. Поняття судове рішення, його правове підґрунтя

9. Види судових рішень залежно від видів провадження у справі: цивільне судочинство, господарське судочинство, кримінальне судочинство, адміністративне судочинство

10. Порядок оскарження судових рішень залежно від форми судочинства

11. Судові позови та злочини проти журналістів

12. Поведінка журналіста під час виклику до суду

13. Дії журналіста як відповідача в суді

14. Затримання та арешт та журналіста

15. Мінімалізація правових ризиків до поширення інформації в ЗМІ

16. Правове формулювання поняття «суспільно значуща інформація»

17. Втручання ЗМІ в приватність

18. Етично-правові та мовні аспекти використання приватного листування в ЗМІ та виданнях

19. Юридична відповідальність журналістів за використання листів аудиторії

20. Законодавче підґрунтя виникнення та становлення поняття «моральна шкода»

21. Юридична кваліфікація поняття «моральна шкода»

22. Відшкодування моральної шкоди: закордонна та вітчизняна практика

23. Умови відшкодування моральної шкоди

24. Взаємозв’язок лінгвістики та юриспруденції

25. Різновиди лінгвістичних експертиз журналістських текстів

26. Особливості проведення лінгвістичної експертизи текстів

27. Зміст та умови проведення авторознавчої експертизи тексту

28. Семантичні експертні дослідження тексту

29. Об’єкти та форми дослідження найменувань

30. Цивільно-правова відповідальність журналістів за дифамацію

31. Кримінально-правова відповідальність медіафахівців за поширення недостовірних відомостей

32. Правові процедури захисту прав особи: позов про захист честі / гідності; захист ділової репутації; позов про захист приватності; позов про компенсацію моральної шкоди

33. Уживання ненормативної лексики в ЗМІ: етично-правовий аспект

34. Обсценна («заборонена») лексика в медійних матеріалах

35. Використання інвективної лексики й фразеологізмів у мас-медіа

36. Європейський контекст української правової системи

37. Міжнародні стандарти свободи вираження поглядів

38. Стандарти свободи преси у світлі рішень Європейського суду з прав людини

39. Судовий репортаж як жанр журналістики

40. Етичні та правові аспекти судових репортажів

41. Позиція Європейського Суду щодо висвітлення в пресі процесу правосуддя

42. Правила проведення фото-, кіно-, теле- та відеозйомок відповідно до Цивільного кодексу України

43. Право журналістів на використання техніки в професійній діяльності

44. Охорона прав на фотографічні твори

45. Право на фотографічні зображення, які використовують у дизайні інтернет-сайту

46. Права особи в роботі фотографа

47. Рішення Європейського суду щодо порушення приватності під час фото- та відеозйомок

48. Етично-правові вимоги до оприлюднення фото, на яких зображено насильство

49. Застосування прихованої зйомки в роботі журналіста: правовий аспект

50. Особливості проведення фото- й відеозйомки на приватній території

51. Правові особливості зйомки посадовців та правоохоронців

52. Правові засади проведення фото- й відеозйомки в суді

53. Використання понять «надзвичайні ситуації», «екстремальні ситуації» в журналістських матеріалах. Класифікація надзвичайних ситуацій

54. Правові норми діяльності журналістів у надзвичайних ситуаціях

55. Поведінка журналіста під час пожежі в приміщенні, укріплення помешкання та автомобіля

56. Співпраця журналістів і правоохоронців: права та обов’язки кожного з них