Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Видавнича справа і редагування - 48 питань

« Назад

Код роботи: 4302

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Видавнича справа і редагування

Тема: 48 питань

Кількість сторінок: 56

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Редагування як складник едитології. Мета і завдання дисципліни, її зв’язок з іншими науками

2. Сутність редакторського аналізу. Редакторський висновок до журналістського матеріалу

3. Різновиди правок журналістських матеріалів: вичитування, доопрацювання, скорочення, перероблення

4. Поняття про коректуру, необхідність процесу коректури в сучасних друкованих ЗМІ

5. Специфіка коректорських прочитань

6. Методи і принципи коректури

7. Система коректурних знаків, правила їх розташування

8. Особливості й прийоми логічного аналізу журналістського матеріалу

9. Основні закони логічного мислення і смисловий аналіз тексту

10. Використання фактів у журналістському творі

11. Перевірка фактичного матеріалу в публікаціях. Типи фактичних помилок

12. Психологічні причини фактичних помилок у друкованих ЗМІ

13. Фактологічні особливості журналістських текстів різних видів і завдання редактора під час їх аналізу

14. Редакторське опрацювання газетно-журнальних видань

15. Специфіка редагування рекламних матеріалів

16. Особливості редакторської роботи над інформаційними виданнями

17. Редагування різних видів журналістських творів – розповіді, опису, роздуму, визначення (дефініції)

18. Створення та редагування текстів для наукових видань

19. Приведення текстів для науково-популярних видань у відповідність з чинними нормами редагування

20. Специфіка редагування текстів для довідкових видань

21. Опрацювання текстів для навчальних видань

22. Основні аспекти редагування художніх творів

23. Загальна методика редакторського аналізу художнього твору

24. Основні аспекти редагування творів класичної літератури

25. Особливості редагування дитячих видань

26. Співпраця автора й редактора в роботі над телепрограмою

27. Особливості редагування літературного сценарію телепрограми

28. Основні види телепрограм. Авторський та редакторський етап телевізійного процесу

29. Знімальний і монтувальний етап створення телепрограми

30. Озвучувальний, розповсюджувальний і підсумковий етапи випуску телевізійної програми

31. Діяльність шеф-редактора новин

32. Закадровий текст новинного сюжету, особливості його редагування

33. Використання в телевізійних новинах stand-upу, вимоги до нього

34. Синхрон, інтершум та репераунд в інформаційному сюжеті

35. Особливості редагування радіопрограм. Авторський етап створення програми

36. Редакційний етап роботи над радіопрограмою

37. Записувальний і монтувальний етапи продукування радійних програм

38. Розповсюджувальний та підсумковий етапи редагування радійних програм

39. Вимоги до редагування матеріалів інформаційних агентств

40. Презентування авторської позиції в матеріалах інформаційних агентств

41. Редакторське редагування матеріалів інформаційних агентств

42. Різновиди веб-сторінок, етапи їх редагування

43. Тематично-змістові особливості онлайн-матеріалів

44. Дотримання мовних норм у матеріалах інтернет-видань

45. Специфіка редагування інтернет-сайтів

46. Особливості редакційно-видавничої діяльності в газеті та журналі

47. Інформаційні, юридичні й етичні норми редагування

48. Дотримання політичних, релігійних, логічних і лінгвістичних норм під час редагування