Распечатать страницу

Індивідуальне творче завдання Комп’ютерні технології навчання

« Назад

Код роботи: 4299

Вид роботи: Індивідуальне творче завдання

Предмет: Вища освіта України та Болонський процес

Тема: Комп’ютерні технології навчання

Кількість сторінок: 19

Дата виконання: 2009

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Комп’ютерні технології навчання як запорука якісної освіти

2. Застосування комп’ютерних технологій на практиці

Висновок

Список використаної літератури

На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із задач вищої освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі, який має знання та навички щодо пошуку, обробки та зберігання інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації.

Розвиток комп’ютерної техніки не тільки якісно змінює життя суспільства, але й впливає на культуру, залучає людство до накопичення культурного багатства. Інформатизація суспільства стимулює якісні зміни в соціально-політичних й економічних процесах. Нові інформаційні технології орієнтують людину на саморозвиток та самонавчання.

Значно розширюються потенційні можливості комп’ютерних технологій завдяки сучасним досягненням науковців у цій галузі. Проблема полягає в ефективному застосуванні комп’ютерних програм, тому що часто фахівці не завжди, знаючи добре комп’ютер, можуть використовувати їх ефективно під час навчання.

Основний напрямок удосконалювання навчального процесу будь-якої дисципліни в майбутньому - це застосування комп'ютерних технологій, яке ґрунтуються на сучасних апаратно-програмних засобах, інформаційних технологіях, розподіленій обробці даних у мережах, на використанні економіко-математичних методів і моделей, систем підтримки прийняття рішень і експертних систем.

Науково-технічний прогрес іде настільки швидко, що не встигає виходити друком. Тому застосування комп’ютерних технологій значно підвищує рівень підготовки студентів. Дає змогу користуватись електронними підручниками, обмінюватися інформацією за допомогою світового інформаційного простору та електронної пошти, співпрацювати з носієм інформації, здійснювати вибір інформації, компонувати матеріал, бути активним учасником процесу навчання. Відповідно з цього випливає, що діапазон використання комп'ютера в сучасному навчально-виховному процесі дуже великий: від тестування студентів, врахування їх особистісних якостей до гри.

Для забезпечення вищезазначеного навчання, у нашому технікумі, існує матеріально-технічна база: наявність трьох комп'ютерних класів, кабінетів технічних засобів навчання та мультимедійних технологій навчання, розмножувальної техніки, а також підключення навчального закладу до глобальної мережі Інтернет.

Комп'ютер надає викладачу великий резерв технічної й технологічної підтримки, що вивільняє значну частину його часу саме для живого спілкування з студентами, і дає можливість зробити це спілкування навіть більше близьким і людяним, чим раніше. Викладач стає більше вільний і позитивний у своєму відношенні до студентів. Студент вступаючи із викладачем у партнерські відносини, дозволяє встановлювати найбільш сприятливий для себе темп і ритм навчальної діяльності, і звільняє викладача від необхідності постійно контролювати й активізувати цей процес.

Звільнившись від завдань безперервної дріб'язкової опіки, викладач одержує більшу можливість бачити обстановку в цілому й приділяти індивідуальну увагу кожному окремому студенту.

Таким чином, комп’ютерні технології не тільки не перешкоджають педагогічному спілкуванню, а навпаки - відкривають для нього значно більші можливості.

1. Бабанський Ю. К. Оптимізація процесу освіти. М., 2007.

2. Батурін Ю. М., Комп’ютеризація - шлях до хаосу? // Інтерфейс №1, 2001.

3. Бичков О. О. До проблеми оптимізації навчального процесу в сучасних умовах використання мультимедійних технологій. // Нові технології навчання. - 2006.

4. Болотов В. А. Про дистанційну освіту. // Інформатика та освіта № 1, 2008.

5. Волинський В. П. Можливості аудіовізуальних засобів навчання // Педагогіка і психологія. - 1997. - №3. – С. 7-13.

6. Власова Ю. Ю. Особовий аспект проблеми сприйняття інформації. // Інформатика і освіта № 1, 2006.

7. Гиркин И. В. Нові підходи до організації учбового процесу з використанням сучасних комп'ютерних технологій. // Нові технології навчання, 2007.

8. Грих Є. Інформаційні технології в управлінні навчальним процесом вузу: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. К, 2002. – С. 74-75.

9. Гузеев В. Робота групами з комп'ютерною підтримкою. // Інформатика і освіта № 10, 2001.

10. Домрачев В. Г., Ретинска И. В. Про класифікацію комп'ютерних освітніх інформаційних технологій. // Інформаційні технології, № 6, 2001.

11. Донський М. В. Мультимедиа - черговий міф або реальність? // Мир ПК, № 4, 2003.

12. Ілюшин С. А., Собкин Б. Л. Персональні ЕОМ у навчальному процесі. М., 2002.

13. Жебровський Б. М., Ломаковська Г. В. Інформатизація навчального процесу столиці: крок в 21 століття. // Комп'ютер у школі.