Распечатать страницу

Реферат Ренесанс та Відродження

« Назад

Код роботи: 4296

Вид роботи: Реферат

Предмет: Культурологія

Тема: Ренесанс та Відродження

Кількість сторінок: 17

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

ВСТУП

1. Характерні риси ренесансної культури: антропоцентризм, гуманізм

2. Італійський Ренесанс

2.1. Треченто

2.2. Кватроченто

2.3. Чинквеченто

3. Північне Відродження

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Епоха Відродження або Ренесанс – це епоха в історії культури Європи, що прийшла на зміну культурі Середніх віків і передує культурі нового часу. Хронологічні рамки епохи – початок XIV - остання чверть XVI століть і в деяких випадках – перші десятиліття XVII століття (наприклад, в Англії і, особливо, в Іспанії). Відмінна риса епохи Відродження – світський характер культури і її антропоцентризм (тобто інтерес, в першу чергу, до людини та її діяльності). З’являється інтерес до античної культури, відбувається ніби її «відродження» – так і з’явився термін.

Актуальність теми: Епоха Відродження стала найбільшим прогресивним переворотом з усіх пережитих до того часу людством, епохою, яка «мала потребу в титанах, і яка породила титанів за силою думки, пристрасті і характеру, за багатосторонністю і вченістю». Культурні здобутки цих титанів важливі і у наш час, а роботи художників того часу сьогодні продаються за великі кошти. Тому тема роботи є важливою для розгляду та допоможе нам розширити свої знання з історії зарубіжної культури.

Завдання роботи: перечислити головні культурні здобутки у різних сферах людського життя епохи Відродження; охарактеризувати головні риси періоду та історичні рамки його тривалості; простежити за тим, як впливає культура Відродження на культуру країн світу в наші дні та на сучасне мистецтво.

Мета роботи: розширити свої знання з історії розвитку світової культури та виявити хронологічні рамки доби Відродження; визначити, які здобутки епохи використовуються в наш час; виявити закономірності впливу культури Ренесансу на культуру світу в цілому.

Особливо значимий культурний переворот, здійснений Ренесансом для духовного життя Європи. Але прямо чи опосередковано, відразу або через кілька століть він позначився на культурі та життєвому укладі всіх народів світу, тому що саме ренесансний дух – індивідуальної свободи, сміливого пізнання, схиляння перед античною, насамперед елліністичною-римською культурою, інтелектуальною ненаситністю - дозволив європейцям зайняти політичну, культурну та економічну гегемонію у всьому світі.

Епоха Відродження стала найбільшим прогресивним переворотом з усіх пережитих до того часу людством, епохою, яка «мала потребу в титанах, і яка породила титанів за силою думки, пристрасті і характеру, за багатосторонністю і вченістю».

Живописці епохи Відродження створили цілісну концепцію світу, що володіє внутрішньою єдністю, наповнили традиційні релігійні сюжети земним змістом (Нікола Пізано, кінець 14 століття, Донателло, початок 15 століття). Реалістичне зображення людини стало головною метою художників Раннього Відродження, про що свідчать творіння Джотто і Мазаччо.

Три століття - величезний історичний період – якими датується Відродження, звичайно ж, не однакові. Ренесанс, як будь-яка культурна епоха, що мала генетичний зв'язок з попереднім і дала потужний імпульс для всього майбутнього мистецтва, пережив своє зародження, становлення, розквіт і згасання. До того ж, у різних країнах Європи культура епохи Відродження склалася не одночасно, раніше за все, як ми знаємо, в Італії, точніше, в містах-республіках Італії, пізніше – у Франції (не забудемо, що в першій половині XV ст., в час розквіту гуманізму в Італії і блискучого ренесансного мистецтва на території Франції ще триває важка війна з Англією – Столітня війна, яка затримала розвиток французького мистецтва), в Нідерландах, Чехії, Німеччині.

1. Безвершук Ж. О. Культурологія: навчальний посібник // Ж. О. Безвершук. - К.: Знання. 2010. – 326 с.

2. Берестовская Д. С. Культурология: учебное пособие // Д. С. Берестовская. - Симферополь: Бизнес-Информ. 2003. - 392 с., с илл.

3. Горбач Н. Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: підручник // Н. Я Горбач, С. Д. Гелей, З. П. Російська. – Львів: Каменяр. 1992, – 166 с.

4. Яйленко Е. В. Итальянское Возрождение // Е. В. Яйленко. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 128 с.

5. Епоха Відродження — важливий етап у культурному розвитку Європи [Електронний ресурс] // Iсторiя культури. – 2011. - Режим доступу до журналу: http://buklib.net/books/21967/.

6. Епоха Відродження [Електронний ресурс] // Науково-популярний блоґ. – 2012. - Режим доступу до журналу: http://www.npblog.com.ua/

7. Мистецтво епохи Відродження [Електронний ресурс] // Picasso: рисуй… твори… живи… - 2013. - Режим доступу до журналу: http://all4art.com.ua/ru/index.html.

8. Роль мистецтва епохи Відродження у світовій культурі [Електронний ресурс] // Освіта.ua. – 2011. - Режим доступу до журналу: http://osvita.ua/vnz/reports/culture/10992/.