Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Історія України - 87 питань

« Назад

Код роботи: 4286

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Історія України

Тема: 87 питань

Кількість сторінок: 95

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

1. Джерела вивчення історії України

2. Періодизація історії України

3. Утворення єдиної Давньоруської держави з центром в Києві

4. Суспільно-політичний устрій та соціально-економічні відносини в Київській Русі

5. Прийняття християнства 988 р. Культура Київської Русі

6. Зовнішня політика Київської Русі. Київська Русь в контексті світової цивілізації

7. Причини, передумови та наслідки розпаду Київської Русі

8. Монголо-татарська навала на Південно-Західну Русь. Ординське панування

9. Утворення Галицько-Волинського князівства. Князь Роман Мстиславович

10. Державотворча діяльність Данила Галицького

11. Місце Галицько-Волинської держави в історії України

12. Входження українських земель до складу Литви та Польщі: Кревська унія

13. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для українських земель

14. Причини та передумови виникнення козацтва

15. Запорізька Січ як історичний феномен

16. Реєстрове козацтво та його значення

17. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI-першої половини XVII ст.

18. Передумови, причини і характер національно-визвольної війни під керівництвом Б. Хмельницького

19. Постать Богдана Хмельницького в історичній науці

20. Воєнні дії між Україною і Польщею в 1648-1651 рр.

21. Зборівський та Білоцерківський мирні договори

22. Відновлення української державності Б. Хмельницьким. Соціально-економічні відносини в Козацькій державі

23. Переяславська угода та її роль і значення в історії України

24. Внутрішня та зовнішня політика І. Виговського

25. Гетьманування Ю. Хмельницького

26. Гетьманування П. Тетері

27. Гетьманування І. Брюховецького

28. Боротьба П. Дорошенка за відновлення єдності Козацької держави

29. Гетьман І. Мазепа – політичні цілі та результати його діяльності

30. Конституція Пилипа Орлика

31. Гетьмани І. Скоропадський та П. Полуботок й обмеження Української автономії в першій половині XVIII ст.

32. Гетьманування К. Розумовського й остаточне знищення Катериною II української автономії

33. Селянські повстання в Правобережній Україні у другій половині ХVІІІ ст.

34. Адміністративно-територіальний устрій українських земель в складі Російської і Австро-Угорської імперій

35. Зростання національної свідомості в Західній Україні у I пол. ХIХ ст. - Руська Трійця

36. Революційні події 1848-1849 рр. у Західній Україні

37. Кирило-Мефодіївське братство: програмні документи і діяльність

38. Реформи Олександра II в Російській імперії

39. Політичний та культурницький рух в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст. (громади, народники, соціал-демократичні гуртки)

40. Поява перших українських політичних партій в Наддніпрянській Україні

41. Національно-визвольний рух в Галичині другої половини ХІХ ст. (москвофіли, народовці, радикали)

42. Поява перших українських політичних партій в Західній Україні

43. Революційні події 1905-1907 рр. в Україні та їх вплив на розвиток українського національного руху

44. Перша світова війна та її наслідки для українського народу

45. Утворення та діяльність Української Центральної Ради

46. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського

47. Директорія УНР та її діяльність

48. Історична доля Західноукраїнської Народної Республіки

49. Україна у 1920 р. Остаточне встановлення радянської влади в Наддніпрянській Україні

50. Входження Радянської України до складу СРСР

51. Нова економічна політика‖ та її основні напрями

52. Політика „українізації‖ та її наслідки

53. Індустріалізація в Україні в кінці 20-30-х років ХХ ст.

54. Сталінська колективізація – розкуркулення, репресії, депортації

55. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: причини і наслідки

56. Західна Україна у міжвоєнний період. Організація українських націоналістів

57. Радянсько-німецькі договори 1939 р.

58. Україна в планах гітлерівської Німеччини

59. Німецький окупаційний режим в Україні

60. Рух Опору в Україні (комуністична і націоналістична течії)

61. Воєнні події на Україні 1943-1944 рр. Кінець німецької окупації та її наслідки

62. Відбудова народного господарства після війни

63. Голод 1946-1947 рр. в Україні

64. Радянізація західноукраїнських областей

65. Діяльність УРСР на міжнародній арені після Другої світової війни

66. Лібералізація суспільно-політичного життя в 50-х рр. ХХ ст. Хрущовська «відлига»

67. Наростання застійних явищ в економіці УРСР та їх соціальні наслідки

68. Дисидентський рух в Україні

69. Соціально-економічний розвиток УРСР в умовах кризи тоталітарної системи

70. Спроба демократизації суспільно-політичного життя в період перебудови‖. Зародження багатопартійності

71. Перебудова М.С. Горбачова і Україна

72. Декларація про державний суверенітет України

73. ДКНС і Україна. Проголошення незалежності України

74. Формування і функціонування вищих органів державної влади України в нових історичних умовах

75. Політичні структури суспільства в незалежній Україні

76. Основні напрями зовнішньої політики сучасної України

77. Прийняття Конституції України в 1996 р. Спроби конституційної реформи

78. Соціально-економічний розвиток України за роки незалежності

79. Походження української символіки: герб і прапор. Український гімн

80. Діяльність президента України Л. Кучми

81. «Помаранчева революція» 2004 р. Президентство В. Ющенка

82. Наука і культура в сучасній Україні

83. Демографічні і етносоціальні зміни в Україні за роки незалежності

84. Торгово-економічні зв’язки України в 90-х роках ХХ - на початку ХХІ ст.

85. Церква в незалежній Україні

86. Проблеми охорони природи в сучасному українському суспільстві

87. Національна ідея в розбудові незалежної держави