Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Философия \ 4274. Семінар №4 - Філософська антропологія: феномен людини та її сутнісних сил

Семінар №4 - Філософська антропологія: феномен людини та її сутнісних сил

« Назад

Код роботи: 4274

Вид роботи: Семінар

Предмет: Філософія

Тема: №4, Філософська антропологія: феномен людини та її сутнісних сил

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Становлення та специфіка філософської антропології. «Антропологічний поворот» у сучасному філософуванні

2. «Гуманістичний радакалізм» Е. Фрома: перспективи людського розвитку від «хворого суспільства» до фундаментальної «любові до життя»

Література

Мета: усвідомити значення сучасної філософської теорії людини для процесів гуманізації буття, творення нових дієвих форм практики та закономірностей формування «людини в людині».

Провідна ідея: розкрити рефлексивні чинники філософсько-антропологічної проблематики та їх значущість для усвідомлення шляхів формування людяності в людині.

Основні проблеми: людина як проблема філософії; значення філософської теорії людини для самопізнання та процесів гуманізації буття; «антропологічний поворот» у сучасному філософуванні; класичне і посткласичне філософування про людину; протиріччя між сутністю та існуванням людини як неусувна підстава проблемності буття сучасної людини; «гуманістичний радикалізм» як альтернатива «хворому суспільству».

Ключові поняття: антропологія, антивітальність, «аскет життя», деструктивність, дискурс, діалог, Дух, інстинкт, інтелект, людина, порив, персона, пристрасть, рефлексія, особистість.

Практичне значення: простежити напрями «перевідкриття» теми людини в сучасних проектах філософської антропології і у такий спосіб сформувати у студентів критичне осмислення проблемності визначення сутності людини.

Теоретичні завдання:

- звернути увагу на «антропологічний поворот» у сучасному філософуванні та потребу «перевідкриття» світоглядного узагальнення знань про людину;

- розкрити основні відмінності класичного і посткласичного філософування про людину;

- проаналізувати значущість філософської антропології, звернувши увагу на вчення М. Шелера як фундатора основних ідей філософської антропології щодо визначення сутності людини у ХХ столітті;

- осмислити основні тези полілогу про людину в постмодерному дискурсі на прикладі «гуманістичного радикалізму» у концепції Е. Фрома.

Основна

1. Фром Е. Анатомія людської деструктивності / Еріх Фром // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред.. акад.. НАН України Л. В. Губерського. – К.: Знання, 2009. – С. 270-279. – Електронний ресурс: [Режим доступу]:http://pidruchniki.ws/1584072037663/filosofiya/filosofiya_-_guberskiy_lv.

2. Шелер М. Положення людини в космосі / Макс Шелер // Зарубіжна філософія ХХ ст. – К., 1993. – С. 146-152. – Електронний ресурс: [Режим доступу]: http://philosophy.knlu.kiev.ua.

Додаткова

1. Антология: Это человек. – М., 1995. – С. 49-53; 149-165; 221-225; 243-245.

2. Больнов О. Антропологія та її методичні принципи // Сучасна зарубіжна філософія. – К., 1996. – С. 96-111.

3. Головко Б. Філософська антропологія: Навчальний посібник / Борис Головко. – К.: ІЗМН, 1997. – 240 с.

4. Комісар Л. П. Проблемність визначення сутності людини: філософсько-антропологічний дискурс: матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції [“Дні науки філософського факультету – 2012”], (Київ, 18-19 квітня 2012 р.) / – К.: ВПЦ «Київський університет», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2012. – Ч. ІІI. – С. 100-102.

5. Комісар Л. П. Філософська антропологія: методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Філософія” для ІV семестру. Напрями підготовки: 6.020303. Філологія (Мова і література* (із зазначенням мови)). 6.020303. Філологія (Прикладна лінгвістика). 6.020303. Переклад (із зазначенням мови). 6.040100. (Психологія). – К.: “ЛОГОС”, 2014. – 52 с.

6. Лактіонова А. Філософська антропологія і філософія культури в перспективі сучасної практичної філософії як філософії дії / Анна Лактіонова // Філософська думка, 2013, № 5. – С. 73-80.

7. Цанер Р. Про підхід до філософської антропології / Річард М. Цанер // [пер. з англ. А. В. Соболєва, 1994]; Статья Ричарда Цанера – профессора Тринити Университета – переведена по кн.: Zaner R. An approach to a philosophical antropology // Philosophy and phenomenological research. 1966. V. XXVII. №1. // Антология: Это человек. – М., 1995. – С. 159-165. – Електронний ресурс: [Режим доступу]: http://philosophy.knlu.kiev.ua.