Распечатать страницу

Семінар №3 - Філософія свідомості

« Назад

Код роботи: 4273

Вид роботи: Семінар

Предмет: Філософія

Тема: №3, Філософія свідомості

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Постановка проблеми свідомості в філософії: полеміка навколо питання про природу свідомості

2. Свідомість крізь призму сучасної нейронауки і психолінгвістики

Література

Мета: осмислити специфіку дослідження проблеми свідомості в філософії, відмінність філософського погляду на свідомість від спеціально наукових (когнітивних і когнітологічних) досліджень, соціально-практичну значущість філософської теорії свідомості.

Ключові поняття: досвід, ідеальне, комунікація, мова, реальне, свідомість, структура, особистість, психіка.

Завдання:

- ознайомитися з передумовами формування досвіду свідомості, специфікою постановки проблеми свідомості в філософії;

- розкрити основні властивості свідомості як специфічно людської форми освоєння світу;

- проаналізувати соціальну значущість філософського розуміння свідомості для професійного зростання філолога та перекладача.

Основна:

1. Молчанов В. Парадигмы сознания и структуры опыта / Виктор Молчанов // Логос. (1) 1992. – № 3. – С. 9–21. – URL: http://www.read.in.ua/book213087/.

2. Черниговская Т. Нить Ариадны и пирожные Мадлен: нейронная сеть и сознание / Татьяна Черниговская // В мире науки. – 2012. – № 4. – URL: http://www.sciam.ru.

Додаткова:

1. Стивен Прист. ТЕОРИИ СОЗНАНИЯ. Перевод А. Ф. Грязнова. Stephen Priest. Theories of the mind. A compelling investigation into the ideas of leading philosophers on the nature of the mind and its relation to the body. The Penguin Books, 1991. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. – URL: http://psylib.org.ua/books/prist01/.

2. 5 книг о современной философии сознания. 20.09.2012. – URL: http://postnauka.ru/books/4977.

3. Чалмерс Д. Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории / Дэвид Чалмерс // [Перевод с английского В. В. Васильева]; М: УРСС: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. — 512 с. – URL: http://coollib.net/b/256008.

Електронний відео-супровід до вивчення теми:

1. Вторгнення. Свідомість в європейському філософському контексті. 20.12.2013/ – URL: https://www.youtube.com/watch?v=wCuiFQ-jADs.

2. Владимир Васильев. Беседа о проблеме сознания с А. Л. Доброхотовым. Московский центр исследования сознания. 2012.12.11. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=BQ3QFsZmFTs.

3. Лекция «Язык сознания» Татьяны Черниговской. 21.12.2012. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=D0m--oinRew.

4. Татьяна Черниговская. Интервью на тему: "Зачем нам влезать в чужой мозг? Можем ли мы представить себе, как видит мир другое существо? Одинаковое ли сознание у людей разных культур?". 14.10.2015. – URL: http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/57402/episode_id/1235038/video_id/1391172/.