Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Философия \ 4272. Семінар №2 - Філософський смисл і соціокультурний зміст проблеми буття

Семінар №2 - Філософський смисл і соціокультурний зміст проблеми буття

« Назад

Код роботи: 4272

Вид роботи: Семінар

Предмет: Філософія

Тема: №2, Філософський смисл і соціокультурний зміст проблеми буття

Кількість сторінок: 56

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

1. Специфіка класичної онтології

2. Посткласичні особливості онтології: від «буття» до «існування»

3. Буття, мова і думка (М. Гайдеггер)

Література

Мета: осмислити розмаїття моделей філософування про буття, їх висхідні принципи та практичну спрямованість, акцентувавши увагу на трансформативних стратегіях онтологічної проблематики у філософському дискурсі.

Провідна ідея: онтологія і метафізика в системі філософського знання формують екзистенціальні та пізнавальні передумови розуміння буття як провідної проблеми філософії.

Основні проблеми: специфіка класичної онтології (натурфілософія); статус онтології в системі філософського знання (Е. Фромм); розмаїття стратегій філософування про буття: від класики до посткласики; посткласичні особливості філософської онтології (екзистенціалізм); буття і мова (М. Гайдеггер), їх взаємозв’язок та взаємообумовленість.

Ключові поняття: ґенеза, буття, екзистенціалізм, мова, метафізика, онтологія, проблема.

Практичне значення: опрацювання на прикладі першоджерел класичних і сучасних поглядів на філософію буття допоможе усвідомити необхідність орієнтації в онтологічній проблематиці для формування у мислячої особистості пошуків відповідей на проблемні питання сенсу життя, самовизначення людини, життя як «мужності бути».

Теоретичні завдання:

- ознайомитися з розмаїттям парадигмальних стратегій філософування про буття: від класики до посткласики;

- звернути увагу на специфіку постановки проблеми буття у класичній онтології;

- розкрити посткласичні особливості онтології, акцентувавши увагу на трансформації онтологічної проблематики: від «буття до існування»;

- акцентувати значущість рефлексивного аналізу онтологічної проблематики для формування мислячої людської особистості крізь призму пошуку відповідей на проблемні питання сенсу життя, самовизначення людини, життя як «мужності бути».

Основна

1. Аристотель. Метафизика // Мир философии. – М., 1991. – С. 184-187.

2. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989. – с. 319-344.

3. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер; [пер. с нем. В. В. Бибихина] // Бытие и время. – М.: Республика, 1993. – С. 192-221.

Додаткова

1. Камю А. Миф о Сизифе (Эссе об абсурде) // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990. – Електронний ресурс: [Режим доступу]: http://www.bibliotekar.ru/sumerki/index.htm.

2. Фромм Э. ИМЕТЬ ИЛИ БЫТЬ. – М.: АСТ, 2000. – Електронний ресурс: [Режим доступу]: http://psylib.org.ua/books/fromm02/.

3. Тиллих П. Мужество быть. М.: Юрист, 1995. – Електронний ресурс: [Режим доступу]: http://psylib.org.ua/books/tillp01/index.htm.

Електронний відео-супровід до вивчення теми

1. Вплив постаті Сократа на становлення античної філософії. А. Баумейстер. 26.12.2014.: https://www.youtube.com/watch?v=UutF1WbpM3U&feature=youtu.be.

2. Буття як текст. 20.03.2015.: https://www.youtube.com/watch?v=rQEUW2gp1SU.

3. «Мераб Мамардашвили» (док. фильм, Россия, 2005 г.). Опубліковано 29 серп. 2015 р. Документальный фильм режиссёра Валерия Балаяна о жизненном пути известного философа Мераба Константиновича Мамардашвили.: https://www.youtube.com/watch?v=U63g7mIUFnQ&feature=youtu.be.

4. «Последние дни Иммануила Канта» (худ. фильм, Франция, 1994 г.). Опубліковано 31 серп. 2015 р. Философ-ТВ Рубрика "Философский калейдоскоп": https://www.youtube.com/watch?v=t8fSvNwRT-Q&feature=youtu.be.

5. http://top.thepo.st/295032/Graficheskiy-dizayner-iz-Londona-Djenis-Karreras-sdelal-seriyu-illyustratsiy-Philographics-v-kotoroy-on: Графический дизайнер из Лондона Дженис Каррерас сделал серию иллюстраций «Philographics», в которой он доступно объясняет суть разных философских течений.