Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Основы научных исследований \ 4264. Практичне завдання №1 з курсу Основи наукових досліджень

Практичне завдання №1 з курсу Основи наукових досліджень

« Назад

Код роботи: 4264

Вид роботи: Практичне завдання

Предмет: Основи наукових досліджень

Тема: №1

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Поясніть різницю між висловлюваннями «методологія наукового пізнання» та «методи наукового пізнання»

2. Обґрунтуйте, чому у назві першого розділу вашого дослідження використовується поняття методологічні (теоретичні, методичні) основи дослідження

3. Які підходи і чому застосовані у вашому дослідженні. Доведіть необхідність їх використання

4. Об'єктом наукового дослідження в соціальній роботі є ..., які існують незалежно від нашої свідомості, відбираються відповідно до мети дослідження

5. Метод моделювання застосовується тоді, коли...

6. Подайте у вигляді системи, явище, яке Ви досліджуєте

1. Зосимов А. М., Голік В. П. Дисертаційні помилки. - Харків: Інжек, 2004. - 215 с.

2. Клепко С. Ф. Наукова робота і управління знаннями. - Полтава: МОН, АПН, 2005. - 201 с.

3. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. - К.: Слово, 2009. – 239 с.

4. Попковская П. Я. Методология научных исследований. - Минск: Информ-прес, 2006. - 182 с. - С. 59-60.

5. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень - пособие для соискателей. - М.: ИНФРА - М, 2002. - 399 с.

6. Семеног О. Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів педагогічних університетів. - Київ - Глухів: ІППП ІПН України, ГДПУ, 2002. - 95 с.