Распечатать страницу

Реферат Процес освіти в навчальних закладах

« Назад

Код роботи: 419

Вид роботи: Реферат

Предмет: Педагогіка

Тема: Процес освіти в навчальних закладах

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

ВСТУП

1. Загальна характеристика процесу освіти в навчальних закладах

2. Закономірності процесу освіти

3. Структура педагогічного процесу

ВИСНОВОК

Список використаної літератури

Сучасна педагогічна теорія представляє процес освіти як динамічну систему. Слово «система» (від гр. systema — ціле, що складене з частин) означає цілісність, яка являє собою єдність закономірно розташованих і взаємопов'язаних частин. Основними ознаками системи є:

а) наявність компонентів, які можна розглядати у відносній ізольованості, поза зв'язками з іншими процесами і явищами;

б) наявність внутрішньої структури зв'язків між цими компонентами, а також їхніми підсистемами;

в) наявність певного рівня цілісності, ознакою якої є те, що система завдяки взаємодії компонентів одержує інтегральний результат;

г) наявність у структурі системоутворюючих зв'язків, які об'єднують компоненти, як блоки, частини в єдину систему;

д) взаємозв'язок з іншими системами. Системне бачення педагогічного процесу дозволяє чітко виділяти складові компоненти, проаналізувати всю різноманітність зв'язків і відносин між ними, кваліфіковано управляти педагогічним процесом.

Процес як система протікає в інших системах: освіті, школі, класі, на окремому уроці тощо. Кожна з таких систем функціонує в певних зовнішніх, зокрема природно-географічних, суспільних, виробничих, культурних тощо та внутрішніх умовах, якими для школи є матеріально-технічні, морально-психологічні, санітарно-гігієнічні та інші умови. Кожна з систем має власні складові. Компонентами системи, в якій протікає педагогічний процес, є педагоги, вихованці і умови виховання.

Специфіка процесу в навчальних закладах заключається в тому, що він будується на основі духовного співробітництва вихователів і вихованців, максимального використання індивідуального досвіду кожної дитини, ініціативи, самодіяльності, творчого спілкування.

Одним з головних шляхів підвищення ефективності виховної роботи в закладах освіти якісно нових явищ і перетворень в розвитку школи в ході здійснення шкільної реформи, здатність позашкільних педагогів стати безпосереднім виконавцем її ідей по здійсненню виховання кожної особистості на основі важливих принципів: індивідуалізації, добровільності, співтворчості, емоційної привабливості міжособистих стосунків та ін.

Результативність процесу освіти в навчальних закладах прямо залежить від умілого використання різноманітних форм позакласної діяльності.

При цьому основну увагу педагоги повинні зосереджувати на тому, щоб кожне заняття по інтересах несло ідеологічний заряд, збагачувало вихованців позитивним досвідом, сприяло виробленню в них вмінь оцінювати з класових позицій явища і події, що відбуваються в світі.

Успіху виховної роботи в навчальних закладах сприяють правильне планування і розумна організація управлінської діяльності керівника, вміле керування педагогічним колективом, підвищення професійної кваліфікації вихователів, постійний пошук ефективних шляхів вирішення педагогічних задач, творчий підхід до організації занять.

1. Алексєєнко Т. Ф. Педагогічні проблеми молодої сім'ї. — К., 1997.

2. Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процессу в сучасному дошкільному закладі // Дошкільне виховання. — 2002. — № 11.

3. Завтра в школу / За ред. В. К. Котирло. — К., 1977.

4. Кузь В. Школа — центр воспитания. — М., 1991.

5. Макаренко А. С. Книга для батьків. — К., 2009.

6. Островська Л. Ф. Сімейне виховання дошкільника. — К., 1977.

7. Інтернет - ресурси