Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 417. Реферат Етапи формування педагогіки як науки

Реферат Етапи формування педагогіки як науки

« Назад

Код роботи: 417

Вид роботи: Реферат

Предмет: Педагогіка

Тема: Етапи формування педагогіки як науки

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Зародження педагогіки

2. Педагогіка в епоху рабовласництва

3. Педагогіка в епоху Середньовіччя

4. Педагогіка Нового часу

5. Марксистсько-ленінська педагогіка

6. Три стадії розвитку педагогіки

Список використаної літератури

Найважливішим засобом освіти й виховання є навчання - процес передачі й активного засвоєння знань, умінь і навичок, а також способів пізнавальної діяльності, необхідних для здійснення безперервної освіти людини.

Процес навчання є двостороннім, таким, що включає як пов'язані частини цілого: викладання — діяльність педагога з передачі знань і керівництва самостійною роботою учнів і діяльність учнів з активного оволодіння системою знань, умінь і навиків — навчання.

Педагогіка входить у систему наук, які вивчають людину, людське суспільство, умови його існування (філософія, етика, естетика, психологія, політекономія, соціологія, історія, анатомія, фізіологія, медицина та ін.), і використовує їх теоретичні положення, дослідницькі методи (зокрема математичної статистики і кібернетики), а також результати конкретних досліджень.

1. Зайцев А. Г., Зайцев Г. К. Педагогика счастья (Валеология семьи). – СПб: Союз, 2002. – 320 с.

2. Хубер Д. Теория гендерной стратификации // Антология гендерной теории. – Минск: Пропилен, 2000.

3. Гельвецій К. А. Про людину, її розумові здібності та її виховання // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1971. – 420 с.

4. Педагогические идеи Роберта Оуэна. – М., 1940. – 260 с.

5. Даденков М. Ф. Історія педагогіки. – К., 1947. – С. 129.

6. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль: Тернопіль, 1994. – 358 с.

7. Ушинський К. Д. Проект учительської семінарії // Вибрані пед. твори. в 2-х томах. – Т. 1. – К.: Рад. Школа, 1983. – С. 31–55.

8. Русова С. Ф. Нова школа // Вибрані пед. твори. – К.: Освіта, 1996. – С. 207–218.

9. Русова С. Ф. Націоналізація школи // Вибрані пед. твори. – К.: Освіта, 1996. – С.293–297.

10. Ващенко Г. Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. – 191 с.

11. Макаренко А. С. Педагогические сочинения в восьми томах. – М.: Педа-гогіка, 1985.

12. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п’яти томах. – К.: Рад. Школа, 1976–1978.

13. Кравець В. П. Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді. – К.: Київська правда, 2000. – 688 с.