Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Основы научных исследований \ 3847. Шпаргалка з курсу Основи наукових досліджень - 81 питання

Шпаргалка з курсу Основи наукових досліджень - 81 питання

« Назад

Код роботи: 3847

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Основи наукових досліджень

Тема: 81 питання

Кількість сторінок: 93

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 700 грн

1. Наукова діяльність Види наукової діяльності

2. Історичні етапи науки

3. Розвиток науки у XIX столітті

4. Наука XX століття і початку XXI століття: характерні особливості

5. Види та ознаки наукового дослідження

6. Теоретичні та методологічні принципи науки

7. Наукова ідея, науковий принцип Наукові поняття та гіпотези

8. Методологія наукового дослідження

9. Фундаментальні наукові дослідження

10. Прикладні наукові дослідження

11. Філософські методи та їх роль у науковому пізнанні

12. Загальнонаукові методи дослідження

13. Організація наукової діяльності в Україні

14. Застосування дедуктивного та індуктивного методів

15. Метод системного аналізу

16. Процеси наукового дослідження Загальна характеристика

17. Формулювання теми наукового дослідження

18. Постановка проблеми наукового дослідження

19. Визначення мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження

20. Виявлення і ознайомлення з основними літературними та архівними джерелами

21. Методологія теоретичних досліджень

22. Бібліографічний апарат наукових досліджень

23. Наукова інформація та способи її пошуку

24. Пошук інформації за ключовим словом

25. Комп’ютер як інструмент науково-дослідної роботи

26. Пошук інформації в процесі наукової роботи Загальна характеристика

27. Поняття «інформаційний пошук» Етапи інформаційного пошуку

28. Визначення теми інформаційного пошуку, а також його хронологічних, мовних та географічних меж

29. Джерела пошуку інформації, їх класифікація

30. Джерела первинної та вторинної інформації

31. Характеристика масиву інформаційних матеріалів

32. Пошук інформації, його етапи

33. Бібліографічний пошук інформації з суспільних наук

34. Пошук бібліографічної інформації в каталогах і картотеках

35. Електронні засоби пошуку інформації

36. Наукова публікація Поняття Функції основні види

37. Наукова монографія

38. Наукова стаття та її структурні елементи

39. Тези наукової доповіді Правила їх написання

40. Правила оформлення публікацій

41. Використання програми Microsoft Word для оформлення наукових робіт

42. Оформлення таблиць та малюнків у Microsoft Word

43. Реферат як форма навчальної й науково-дослідної роботи

44. Етап роботи над курсовою (кваліфікаційною) роботою

45. Робота над текстом курсової (кваліфікаційної) роботи

46. Оформлення курсової й кваліфікаційної робіт

47. Підготовка до захисту й захист курсових і кваліфікаційних робіт

48. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження

49. Завдання магістерської роботи

50. Вибір та уточнення теми магістерської роботи, підбір та вивчення літератури

51. Структура магістерської роботи

52. Процедура підготовки і захисту магістерської роботи

53. Ознаки навчально-дослідної роботи студентів

54. Розрізнення навчально-дослідної та науково-дослідної роботи студента

55. Напрями організації НДРС

56. Форми організації й проведення НДРС в університеті

57. Зміст роботи наукових гуртків та проблемних семінарів

58. Вимоги щодо практики та її види

59. Мета, завдання та зміст педагогічної практики

60. Організація проведення практики та підведення її підсумків

61. Форми контролю за педагогічною практикою

62. Загальні вимоги до науково-виробничої практики

63. Основні види робіт під час науково-виробничої практики

64. Науково-дослідна робота студентів під час практики

65. Виховна робота студентів під час практики

66. Підсумкова атестація з науково-виробничої практики

67. Чим регламентується підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів

68. Вимоги і написання фахового вступного реферату до аспірантури

69. Методика написання фахового вступного реферату до аспірантури

70. Структура фахового вступного реферату до аспірантури

71. Значення фахового вступного реферату до аспірантури

72. Підготовка до написання дисертації та накопичення наукової інформації

73. Загальна схема дисертаційного наукового дослідження, записки до ви- бору теми дисертації

74. Завдання дисертаційної роботи

75. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації

76. Вимоги до змісту і структури дисертації

77. Оформлення дисертаційної роботи

78. Вимоги до автореферату дисертації

79. Порядок захисту дисертації

80. Складові прилюдного захисту дисертації

81. Оформлення документів для подання атестаційної справи до ВАК України