Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Основы научных исследований \ 3845. Лекція №7, Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. Аспірантура і докторантура

Лекція №7, Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. Аспірантура і докторантура

« Назад

Код роботи: 3845

Вид роботи: Лекція

Предмет: Основи наукових досліджень

Тема: №7, Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. Аспірантура і докторантура

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Загальні положення щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів

2. Вимоги і методика написання фахового вступного реферату до аспірантури

Рекомендована література

1. Диссертант. Основные этапы работы над диссертацией // Вестник высшей школы. 1990. № 2.

2. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации. Учеб. пособие по развитию навыков письменной речи. — М.: Флинта — Наука, 2002.

3. Криворученко В. К. Диссертационное исследование: Методика, практика, рекомендации. — М.: Социум, 2001. — 276 с.

4. Про затвердження нової редакції переліків і форм документів, що використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних працівників ПРАЦІВНИКІВ (із наказу ВАК України від 29 травня 2007 р. № 342) // Бюлетень ВАК України. — 2007. — № 6. — С. 2–40.

5. Соловьева К. Н. Основы подготовки к научной деятельности и оформление ее результатов. — М.: Академия, 2005. — 100 с.

6. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня [Текст]: (методичні поради) / автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. — 3-є вид., випр. і доп. — К.: Толока, 2007. — 80 с.

Детальніше дивіться методичні вказівки з курсу Основи наукових досліджень