Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Основы научных исследований \ 3844. Лекція №6, Педагогічна і науково-виробнича практика студентів

Лекція №6, Педагогічна і науково-виробнича практика студентів

« Назад

Код роботи: 3844

Вид роботи: Лекція

Предмет: Основи наукових досліджень

Тема: №6, Педагогічна і науково-виробнича практика студентів

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Загальні вимоги щодо практики та її види

2. Педагогічна практика

2.1. Мета, завдання та зміст практики

2.2. Організація проведення практики та підведення її підсумків

3. Науково-виробнича практика

3.1. Загальні вимоги до практики

3.2. Зміст науково-виробничої практики та її підсумки

Рекомендована література

1. Александрова Г. П. Успешная практика. — НовГУ, 2005.

2. Бурдин К. С., Веселов П. В. Как оформить научную работу. — М.: Высшая школа, 1997.

3. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень [Текст]: Навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. — 3-е вид., перероб. і допов. — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 240 с.

4. Калуев А. В. Что полезно знать ученому перед тем, как писать свой труд. — Киев, 2001.

5. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 № 351) // http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944.

6. Про практичну підготовку студентів // http://www.mon.gov.ua/ newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc.

Детальніше дивіться методичні вказівки з курсу Основи наукових досліджень