Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Политология \ 3807. Контрольна робота з курсу Політологія - Варіант №1-30

Контрольна робота з курсу Політологія - Варіант №1-30

« Назад

Код роботи: 3807

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Політологія

Тема: Варіант №1-30

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн (за варіант)

Варіант №1

1. Дати визначення поняття політології, охарактеризувати її структуру і функції.

2. Співвіднести характеристику основних політичних режимів. Визначити проблеми переходу від тоталітарного до демократичного політичного режимів.

3. Охарактеризувати партію як політичну агрегація.

Варіант №2

1. Перелічити та назвати основні методи і категорії політології.

2. Дати оцінку політичного режиму як категорії політології.

3. Визначити суть політики, її види та сфери.

Варіант №3

1. Проаналізувати основні функції політології.

2. Дати визначення поняття та основних концепцій демократії.

3. Обгрунтувати проблеми інтеграції України в світову спільноту.

Варіант №4

1. Співвіднести зв’язок політології з іншими суспільними науками.

2. Охарактеризувати вибори та виборчий процес в Україні, їх етапи.

3. Перелічити міжнародні організації, дати їх характеристику

Варіант №5

1. Проаналізувати політичну думку Ф. Аквінського (Аквіната) та М. Падуанського.

2. Дати характеристику основних виборчих систем.

3. Описати ООН та її роль на міжнародній арені.

Варіант №6

1. Дати оцінку політичної думки Н. Макіавеллі та Ж. Бодена.

2. Зробити порівняльну характеристику виборчих систем.

3. Дати визначення зовнішньої політики, її основних завдань.

Варіант №7

1. Охарактеризувати політичні ідеї М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвіна.

2. Проаналізувати демократичні принципи виборів.

3. Дати перелік міжнародних організацій.

Варіант №8

1. Описати політичні ідеї Дж. Локка, Ш.Л. Монтеск’є та Ж.Ж. Руссо.

2. Дати визначення політичного процесу, його типології.

3. Охарактеризувати сучасну міжнародну політику.

Варіант №9

1. Дати оцінку політичних думок І. Канта і Ф. Гегеля.

2. Охарактеризувати становлення України як суб’єкта міжнародних відносин.

3. Дати визначення політичної діяльності та політичних технологій.

Варіант №10

1. Охарактеризувати політичні ідеї марксизму.(К. Маркс і Ф. Энгельс).

2. Визначити участь особистості у політичному процесі та її форми.

3. Описати міжнародні конфлікти: їх суть, причини та способи врегулювання.

Варіант №11

1. Описати політичні ідеї М. П. Драгоманова та М.С. Грушевського.

2. Визначити інститут політичного лідерства.

3. Сформулювати поняття та структуру влади.

Варіант №12

1. Охарактеризувати засоби, процес і види влади.

2. Визначити поняття та особливості політичних еліт.

3. Дати оцінку Конституції України як основного закону держави.

Варіант №13

1. Дати характеристику законодавчої, президентської, виконавчої та судової влад в Україні.

2. Визначити місце держави в політичній системі.

3. Описати структуру та повноваження Верховної Ради України.

Варіант №14

1. Визначити політичну систему суспільства: поняття, структуру та функції.

2. Обгрунтувати сутність та різновиди монархічної форми правління.

3. Описати конституційний статус Президента України.

Варіант №15

1. Дати визначення політичної партії як політичної агрегації, охарактеризувати її виникнення, розвиток.

2. Дати характеристику республіки як форми державного правління.

3. Описати процедуру формування та повноваження Кабінету Міністрів України.

Варіант №16

1. Охарактеризувати типи політичних партій.

2. Дати оцінку судової влади України.

3. Визначити поділ держав відповідно до державно-територіального устрою.

Варіант №17

1. Описати особливості демократичного інституту виборів.

2. Охарактеризувати поділ держав відповідно до форм державного правління.

3. Визначити систему стримувань і противаг у структурі «владної горизонталі».

Варіант №18

1. Особливості системи місцевого самоврядування в Україні.

2. Визначити місце держави в політичній системі.

3. Охарактеризувати особливості сучасної партійної системи в Україні

Варіант №19

1. Описати розвиток політології як науки в Україні.

2. Охарактеризувати вибори та виборчий процес в Україні, їх етапи.

3. Перелічити міжнародні організації, дати їх характеристику

Варіант №20

1. Проаналізувати політичну думку Ф. Аквінського (Аквіната) та М. Падуанського.

2. Дати характеристику основних виборчих систем.

3. Описати ООН та її роль на міжнародній арені.

Варіант №21

1. Дати оцінку політичної думки Н. Макіавеллі та Ж. Бодена.

2. Зробити порівняльну характеристику виборчих систем.

3. Дати визначення зовнішньої політики, її основних завдань.

Варіант №22

1. Охарактеризувати політичні ідеї М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвіна.

2. Проаналізувати демократичні принципи виборів.

3. Дати перелік міжнародних організацій.

Варіант №23

1. Описати політичні ідеї Дж. Локка, Ш.Л. Монтеск’є та Ж.Ж. Руссо.

2. Дати визначення політичного процесу, його типології.

3. Охарактеризувати сучасну міжнародну політику.

Варіант №24

1. Дати оцінку політичних думок І. Канта і Ф. Гегеля.

2. Охарактеризувати становлення України як суб’єкта міжнародних відносин.

3. Дати визначення політичної діяльності та політичних технологій.

Варіант №25

1. Охарактеризувати політичні ідеї марксизму.(К. Маркс і Ф. Энгельс).

2. Визначити участь особистості у політичному процесі та її форми.

3. Описати міжнародні конфлікти: їх суть, причини та способи врегулювання.

Варіант №26

1. Описати політичні ідеї М. П. Драгоманова та М.С. Грушевського.

2. Визначити інститут політичного лідерства.

3. Сформулювати поняття та структуру влади.

Варіант №27

1. Охарактеризувати засоби, процес і види влади.

2. Визначити поняття та особливості політичних еліт.

3. Дати оцінку Конституції України як основного закону держави.

Варіант №28

1. Дати характеристику законодавчої, президентської, виконавчої та судової влад в Україні.

2. Визначити місце держави в політичній системі.

3. Описати структуру та повноваження Верховної Ради України.

Варіант №29

1. Визначити політичну систему суспільства: поняття, структуру та функції.

2. Обгрунтувати сутність та різновиди монархічної форми правління.

3. Описати конституційний статус Президента України.

Варіант №30

1. Дати визначення політичної партії як політичної агрегації, охарактеризувати її виникнення, розвиток.

2. Дати характеристику республіки як форми державного правління.

3. Описати процедуру формування та повноваження Кабінету Міністрів України.