Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Политология \ 3803. Семінар №8, Система державного правління в Україні

Семінар №8, Система державного правління в Україні

« Назад

Код роботи: 3803

Вид роботи: Семінар

Предмет: Політологія

Тема: №8, Система державного правління в Україні

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Процес становлення української незалежної держави. Конституційні засади розбудови системи державного правління в Україні

1.1. Основні положення Основного Закону України

1.2. Структура та повноваження Верховної Ради України

1.3. Конституційний статус Президента України

1.4. Кабінет Міністрів: процедура формування та повноваження

1.5. Судова влада

1.6. Система стримувань і противаг у структурі владної горизонталі

2. Особливості системи місцевого самоврядування

1. Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ: ДРIДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (35). – 320 с.

2. Гелей С. Політологія: Навч. посібн. / Гелей С., Рутар С. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, КОО, 2004. – 645с.

3. Конституція України. Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-4. – К.: Атіка, 2007.

4. Корніюк В. Місцева влада має бути прагматична // Віче. – 2007. – № 1/2.

5. Мішина Н.В. Органи самоорганізації населення: минуле, перспективи: Моногр. / Н.В. Мішина. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 240 с.

6. Онопенко В. Справедливість у державі може забезпечити лише незалежний суд // Віче. – 2007. – № 7/8.

7. Основи місцевого самоврядування: Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. В.М. Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.

8. Погорєлова А. Культура парламентаризму – масштабне інтелектуальне завдання держави і суспільства // Віче. – 2007. – № 3/4.

9. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

10. Політологія: Навч. посібн. / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С І. Дорошенко [та ін.]. – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2005. – 360 с. – (Сер. "Дистанційне навчання"). – №28.

11. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні: Моногр. / В.М. Козаков. – К.: НАДУ, 2007. – 284 с.

12. Томенко М. Уроки новітнього конституційного процесу в Україні // Віче. – 2007. – № 13.

13. Трансформація політичної системи: соціальні перетворення та законодавчий процес: Матер. всеукр. теорет. й наук.-практ. конф. з правознавства, політології та соціології (22 травня 2007). – К.: Віче, 2007. – №12. – 32 с.

14. Україна: Оцінювання системи врядування. Березень 2006 р. – Ukraine: Governance Assessment. March 2006 / SIGMA; [пер. з англ. О. Шаленко]. – К.: Центр сприяння інституц. розвитку держ. служби, 2007. – 248 с.