Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Политология \ 3801. Семінар №6, Держава і громадянське суспільство

Семінар №6, Держава і громадянське суспільство

« Назад

Код роботи: 3801

Вид роботи: Семінар

Предмет: Політологія

Тема: №6, Держава і громадянське суспільство

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Поняття держави та її природа

1.1. Сутність і теорії походження держави

1.2. Ознаки та функції держави

1.3. Парадигми держави

1.4. Форми держави та її складові

2. Форма державного правління

2.1. Сутність та різновиди монархічної форми правління

2.2. Республіка як форма державного правління

3. Державно-територіальний устрій

3.1. Суть та особливості простих (унітарних держав)

3.2. Складні держави та їх різновиди

4. Місце держави в політичній системі суспільства

4.1. Сутність та структура громадянського суспільства

4.2. Ознаки та функції громадянського суспільства

4.3. Моделі взаємодії держави та громадянського суспільства

4.4. Проблема формування громадянського суспільства в Україні

1. Гелей С.Д. Політологія: Навч. посібн. / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів: Світ, 2001. – 384 с.

2. Основи політології: Навч. посібн. / Ф.М. Кирилюк, М.О. Корж, І.П. Федірко [та ін.]. – К.: Здоров’я, 1995. – 248 с.

3. Піча В.М. Політологія: Навч. посібн. / В.М. Піча, Н.М. Хома. – К.: Каравела, Львів: Новий світ-2000, 2000. – 328 с.

4. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. [для студентів ВНЗ]. – К.: Ґенеза. – 1997. – 395 с.

5. Політологія: Навч. посіб. / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай [та ін.]. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2005. – 360 с.

6. Політологія / Л. Климанська, А. Колодій, Я. Космина, В. Харченко; за ред. А. Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

7. Політологія: Підручн. / За ред. О.В. Бабкіної, В.Л. Горбатенка. – К.: Академія, 2008. – 568 с.

8. Політологія: Підручн. / За заг. ред.: І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К.: Вища школа, 2001. – 415 с.

9. Політологія: Підручн. / За заг. ред. проф. Кременя В.Г., проф. Горлача М.І. – Х.: Єдинорог, 2001. – 640 с.

10. Романюк А.С. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір: Моногр. / А.С. Романюк. – Львів, 2007. – 391 с.

11. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / Рябов С.Г. – К.: ТАНДЕМ, 1996. – 240 с.

12. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): Підручн. / Шляхтун П.П. – К: Либідь, 2002. – 576 с.