Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Политология \ 3800. Семінар №5, Політичні партії, партійні та виборчі системи

Семінар №5, Політичні партії, партійні та виборчі системи

« Назад

Код роботи: 3800

Вид роботи: Семінар

Предмет: Політологія

Тема: №5, Політичні партії, партійні та виборчі системи

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Політична партія, як політична агрегація: визначення, виникнення, розвиток

1.1. Суть та передумови виникнення політичних партій

1.2. Ознаки та функції політичних партій

2. Типологія політичних партій

2.1. Підходи до класифікації політичних партій

2.2. Підходи до класифікації політичних партій

3. Особливості демократичного інституту виборів: поняття, принципи та різновиди

3.1. Суть, різновиди та функції виборів

3.2. Демократичні принципи виборів

4. Типологія та особливості основних виборчих систем

4.1. Суть, різновиди та особливості мажоритарної виборчої системи

4.2. Пропорційна виборча система, її переваги та недоліки

4.3. Особливості змішаної виборчої системи

1. Бучин М.А. Демократичні принципи виборів: суть та типологія / М.А. Бучин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України, 2008. – Вип. 20. – С. 37-42.

2. Дмитриев Ю.А. Референдум в системе народовластия / Ю.А. Дмитриев, В.В. Комарова. – М., 1995.

3. Дюверже М. Политические партии / М. Дюверже / Пер. с франц. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

4. Закон України “Про вибори Президента України” від 18 березня 2004 р. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 129 с.

5. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 38-39. – С. 1454-1574.

6. Кіс Т. Виборчі системи та їх політичні наслідки / Т. Кіс // Нова політика. – 1996. – №2. – С. 21-31.

7. Коліушко І. Пропорційна виборча система та досвід її застосування / І. Коліушко // Громадянське об’єднання “Нова хвиля”: Зб. аналіт. матер. – 1995. – Вип. 2. – С. 16-24.

8. Конституційне право України / В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фріцький, О.В. Городецький [та ін]; за ред. В.Ф. Погорілко. – К.: Наукова думка, 1999. – 734 с.

9. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: Наук. збірн. / Укладач В.В. Нікітін. – Х.: ХарРі УАДУ, 2001. – 140 с.

10. Політологія / Л. Климанська, А. Колодій, Я. Космина, В. Харченко; за ред. А. Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

11. Примуш М. Історія та теорія політичних партій / М. Примуш. – Донецьк, 2000.

12. Скібіна О. Вибори як основоположна форма участі громадян України в політичному процесі / О. Скибіна // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 61. – С. 28-33.

13. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии: Учеб. пособ. / Ж.Б. Скрипкина. – М.: Вузовский учебник, 2006. – 174 с.

14. Ставнійчук М. Вибори в умовах політичної реформи / М. Ставнійчук // Віче. – 2003. – № 3.

15. Сучасний виборчий PR: Навч. посібн. / В.В. Лісничий, В.О. Грищенко, В.М. Іванов [та ін.]. – К: Професіонал, 2004. – 384 с.

16. Цибенко А. Політична партія в парламенті України: принципи організаційного функціонування / А. Цибенко. – К., 1997. – 44 с.

17. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібн. / Ю.Р. Шведа – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

18. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручн. / П.П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

19. Яворський В. Роль інституту виборів в політичній системі суспільства / В. Яворський // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 60. – С. 64-73.