Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Политология \ 3799. Семінар №4, Політичний процес та особистість у політиці

Семінар №4, Політичний процес та особистість у політиці

« Назад

Код роботи: 3799

Вид роботи: Семінар

Предмет: Політологія

Тема: №4, Політичний процес та особистість у політиці

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Політичний процес: суть і типологія

1.1. Політичний процес: суть та типологія

1.2. Поняття, рівні та форми політичної діяльності

2. Процес політичної соціалізації

2.1. Теорії та моделі політичної соціалізації

2.2. Етапи, агенти та типи політичної соціалізації

3. Політична участь та її форми

3.1. Політична участь як наслідок політичної соціалізації

3.2. Форми політичної участі

3.3. Мотиви та структурні елементи політичної бездіяльності

4. Інститут політичного лідерства

4.1. Суть та мотиви політичного лідерства

4.2. Типологія політичних лідерів та їх функції

4.3. Системи відбору політичних лідерів

1. Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності / Головатий М.Ф. – К.: МАУП, 2002. – 176 с.

2. Кухта Б. Політичні еліти, політичне лідерство / Б. Кухта, Н. Теплоухова. – Львів: Кальварія, 1996. – 221 с.

3. Політологія: Навч. посіб. / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай [та ін.] – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005. – 360с. – (Серія «Дистанційне навчання»). – №28.

4. Політологія: Підруч. [для ВНЗ] / А.Ф. Колодій, Л.Д. Климанська, Я.М. Космина, В.І. Харченко. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

5. Політологія у схемах таблицях та визначеннях: Навч. посіб. [для курсантів та студентів вищих військових навч. закл.]. / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай [та ін.]. – Львів: Військовий інститут, 2003. – 272 с.

6. Ротар Н. Політична участь громадян України в умовах демократизації / Н. Ротар // Політичний менеджмент. – 2006. – №2. – С. 78–92.

7. Словник–довідник політологічних термінів / Ред.-упоряд. М. Гетьманчук, П. Ткачук. – Львів, 2006. – 228 с.