Распечатать страницу

Семінар №3, Політична діяльність і влада

« Назад

Код роботи: 3798

Вид роботи: Семінар

Предмет: Політологія

Тема: №3, Політична діяльність і влада

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Поняття та структура влади

1.1. Джерела і структура політичної влади

1.2. Функції політичної влади

2. Засоби, процес і види влади

2.1. Види засобів влади

2.2. Види влади

3. Законодавча, президентська, виконавча та судова влада в Україні

4. Політична система суспільства: поняття, структура та функції

4.1. Основі моделі політичних систем

4.2. Типи політичних систем

1. Гелей С.Д. Політологія: Навч. посібн. / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів: Світ, 2001. – 384 с.

2. Конституція України. Закон України «Про внесення змін до Конституції України»: Текст відповідає офіц. – К.: Школа, 2008. – 48 с.

3. Піча В.М. Політологія: Навч. посібн. / В.М. Піча, Н.М. Хома. – К.: Каравела, Львів: Новий світ - 2000, 2000. – 328 с.

4. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. [для студ. ВНЗ]. – К.: Ґенеза. – 1997. – 395 с.

5. Політологія: Навч. посіб. / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С.І. Дорошенко [та ін.]. – Львів: НУ «Львівська політехніка”, 2005. – 360 с. – Серія “Дистанційне навчання”. – № 28.

6. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

7. Політологія: Підручн. / За ред. О.В. Бабкіної, В.Л. Горбатенка. – К.: Академія, 2003. – 528 с. – (Альма-матер).

8. Політологія: Підручн. / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К.: Вища школа, 1998. – 415 с.

9. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / Рябов С.Г. – К.: ТАНДЕМ, 1996. – 240 с.

10. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): Підручн. / П.П. Шляхтун. – К., 2002. – 576 с.