Распечатать страницу

Семінар №1, Політика і наука про політику

« Назад

Код роботи: 3796

Вид роботи: Семінар

Предмет: Політологія

Тема: №1, Політика і наука про політику

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Політологія - наука про політику, основні етапи її виникнення та формування

2. Основні категорії політології, її об’єкт, предмет та методи дослідження

2.1. Предмет, методи та функції політології

2.2. Структура політичної науки

3. Функції політології

4. Політологія та її зв’язок з іншими суспільними науками

1. Гелей С.Д. Політологія: Навч. посіб. – 7-ме вид, перероб і доп. / С.Д. Гелей, С. М. Рутар. – К.: Знання, 2008. – 415 с.

2. Політологія: Посіб. [для студ. ВНЗ] / Бабкіна О.В., Безродний Є.Ф., Горбатенко В.П. [та ін.]; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Академія, 1998. – 368 с.

3. Політологія: Підручн. / [За ред. М.М. Вегеша]. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 384 с.

4. Політологія: Навч. посіб. / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай [та ін.]: за ред. М.П. Гетьманчука. – Серія «Дистанційне навчання». – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005. – 360 с.

5. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручн. / Ф.М. Кирилюк, А.Є. Конверський, В.Ф. Білик [та ін.]; за ред. Кирилюка Ф.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

6. Політологія / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина [та ін.]; за ред. А. Колодій. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

7. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручн. / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.