Распечатать страницу

Доповідь Шкільна освіта і тоталітаризм

« Назад

Код роботи: 3678

Вид роботи: Доповідь

Предмет: Педагогіка

Тема: Шкільна освіта і тоталітаризм

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

У статті аналізується функціонування шкільної освіти в умовах тоталітаризму на прикладах нацистської Німеччини, фашистської Італії та Радянського Союзу. Розглядається значення освіти для тоталітарного режиму, її роль у забезпеченні функціонування системи; зміст освіти, її особливості та ідеологічне забарвлення; заходи державної влади та кадрова політика режиму в освітній сфері; роль масових молодіжних організацій у навчальному та виховному процесі; вплив тоталітаризму на суспільну свідомість та його прояви у посттоталітарному суспільстві.

Джерела:

1. Головин Н.М. Букварь. – Москва,1944 // Режим доступу: http://fremus.narod.ru/java/h01/index-book-buk44.html.

2. Моя борьба

3. Программа и устав ВКП(б) / Партиздат ЦК ВКП(б) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/Programma_i_ustav_VKPb.htm [14.11.2016].

4. Постановление Х Всероссийского съезда Советов по докладу Наркомпроса. – 27 декабря 1922 г. // Режим доступу: http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/social_history_pedagogic/official_documents/Postanovl_H_sezda_1922.djvu [10.11.2016]

5. Постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе». – 25 августа 1931 г. // Режим доступу: http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/social_history_pedagogic/official_documents/postanovl_zk_vkpb_o_nacyalnoi_i_sch_1931.djvu [10.11.2016]

6. Постановление ЦК ВКП(б) «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе». – 25 августа 1932 г. // Режим доступу: http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/social_history_pedagogic/official_documents/postanovl_zk_vkpb_ob_utchebnich_programmach_i_rezhime_1932.djvu [10.11.2016]

7. Черемных М. Антирелигиозная азбука / Утильбюро Изогиза. – Ленинград,1933 // Режим доступу: http://www.e-reading.club/bookreader.php/142037/Cheremnyh_-_Antireligioznaya_azbuka.pdf [14.11.2016]

Література:

8. Васильєв В.Ю., Кубальський О.Н.. ПІОНЕРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pionerska_orhanizatsiia [11-11-2016].

9. Даниленко В.М. Науково-педагогічна інтелігенція в роки голоду / В.М.Даниленко, М.М. Кузьменко // Український історичний журнал. – 2003. – №5. – С.145-155.

10. Джаспер Р. Муссолини / Ридл Джаспер; пер. с англ. Е.Левиной. – Москва: ООО "Фирма "Издательство ACT", 1999. – 100с.

11. Кнопп Г. «Дети» Гитлера / Кнопп Гвидо; пер. с нем. А. Чикишева. – М.: ОЛМА-ПРЕС, 2004. – 285с.

12. Константинов Н.А. История педагогики: Учебник для студентов и пед.. ин-тов / Н.А. Константинов, Е.Н. Медынский, М.Ф. Шабаева. – М.: Просвещение, 1982. – 447с.

13. Кормилицын С.В. Третий Рейх. Гитлер-югенд / Кормилицын Сергей. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 41с.

14. Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма / Пер. с англ. Ю.Д. Чупрова. – Москва, 2003. – 446с.

15. Нелін Є. Особливості формування вищої педагогічної освіти Італії в першій половині ХХ століття / Нелін Євген // Порівняльно-педагогічні студії, 2014. № 4. – С. 77-84.

16. Пленков О.Ю. Третий Рейх. Арийская культура / О.Ю. Пленков. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2005. – 480с.

17. Стрижак Є. Педагогічна інтелігенція України у вирі репресій початку 30–х рр. XX ст. [Електронний ресурс] / Стрижак Євген // Гілея: науковий вісник. – 2013. – №74. – С. 51-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_74_18

18. Умберто Еко. Ур-фашизм / Умберто Еко [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://historians.in.ua/index.php/en/statti/525-umberto-eko-ur-fashyzm.

19. L. Minio Paluello. Education In Fascist Italy / L. Minio Paluello [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://archive.org/details/educationinfasci012585mbp.