Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Современная культура \ 3670. Курсова робота Великодня обрядовість українців: структура та мотиви

Курсова робота Великодня обрядовість українців: структура та мотиви

« Назад

Код роботи: 3670

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Сучасна культура

Тема: Великодня обрядовість українців: структура та мотиви

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Обрядовість страсного тижня

1.1. Вербна неділя

1.2. Страсний тиждень

1.3. Перед Великодні приготування

Розділ 2. Звичаї та обряди Великодня

2.1. Святкування Великодня

2.2. Великодні забави

Розділ 3. Обрядовий супровід після великоднього тижня

Список використаних джерел і літератури

Неопубліковані джерела

1. Записано 10.04.2016 р. у с. Верхній Лужок Старосамбірського р-ну Львівської обл. від Сліпця Михайла Степановича, 1941 р.н.

2. Записано 06.04.2016р. у с. Верхній Лужок Старосамбірського р-ну Львівської обл. від Лужецької Ярослави Іванівни, 1952 р.н.

3. Записано 12.04.2016 р. у с. Верхній Лужок Старосамбірського р-ну Львівської обл. від Дідовської Антоніни Григорівни, 1928 р.н.

4. Записано 03.04.2016 р. у м. Рогатин Рогатинського р-ну Львівської обл. від Воляк Надія Володимирівна, 1941 р.н.

Опубліковані джерела

5. Вовк Х. Етнографічні особливості українського народу// Хв. Вовк. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – С. 188-228.

6. Галайчук В. З особистого архіву Адама Фішера: Великодня обрядовість Бойківщини та Поділля у записках Калістрата Добрянського і Г. Танчаковського / В. Галайчук // Вісник Львівського університету. Серія історична / [за ред.. В. Галайчук] - Л.: Коло, 2012. - Вип. 47. - С. 360-373.

7. Зеленин Д.К. Календарная обрядность // Д.К. Зеленин. Восточно-слов’янская етнография / Москва: Наука, 1990. - С. 390-397.

8. Максимович М. Дні та місяці українського селянина/ Михайло Максимович//. К.: Обереги,2003. – С. 26 –84.

9. Свидницький А. Великдень у Подолян (По поводу «Быта у подолян» Шейковського. Вып. 1-й, 1860 г., Киев) / Анатолій Свидницький // Свидницький А. Роман. Оповідання. Нариси / Анатолій Свидницький. – К.: Наук. Думка 1985 р. – С. 456-512. - (Бібліотека української літератури: дожовтнева українська література).

Література

10. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис / Олекса Воропай // Мюнхен: Українське видавництво, 1958.Т. І. Частина ІІ. - С. 141-308.

11. Герус Л. Хліб у весняній обрядовості українців/ Л. Герус //Вісник Львівського університету. Серія історична/[за ред. В. Галайчук]. - Л.: Коло, 2012. - Вип. 47. - С.142-174.

12. Главацька Л. Весняні скотарські народні звичаї та обряди бойків (кінця ХІХ середини ХХ ст.) / Людмила Главацька // Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу / [Відп. Ред. Борисенко В.К., Дмитренко М.К.] - Одеса, 2011. – С. 81-90.

13. Килимник С. Український рік у народних звичаях і історичному освітленні/Степан Килимник // - Львів: Кобзар, 1994. - Т.ІІ: Весняний цикл. – 1994. - С. 251.

14. Килиц Ю.Д. Календарые обычаи и обряды/ Ю.Д. Килиц // Общественный, семейный быт населения Полесья / [Отв. Ред. В.К. Бондарчык]. - Минск: Наука и техника,1987. - С. 48-53.

15. Ковальчук Я. Деякі великодні звичаї / Як. Ковальчук // Свята на Україні в звичаях та забобонах / – К.: Держвидав України, 1930. - Вид. – 2-е. С. 71-90.

16. Пуківський Ю. Звичаї та повір’я українців волині, пов’язані з церковною службою на Великдень / Юрій Пуківський // Народознавчі зошити. – Львів: Видавництво Інституту народознавства НАНУ, 2013. – №2 (110). – С. 200-211.

17. Пуківський Ю. Великий піст у традиційному календарі українців історико – етнографічної Волині / Юрій Пуківський // Народознавчі зошити. – Львів: Видавництво Інституту народознавства НАНУ,2012. – № 2(104). – С. 317-327.

18. Павлюк С. Обрядовість весняного циклу / С. Павлюк. Українське народознавство / [ Відп. Ред. С. Павлюк]. - К.: Знання, 2006. - С.132-144.

19. Рижик Є. Календарні обряди Холмщини і Підляшшя / Є. Рижик//Холмщина і Підляшшя: історико—етнографічне дослідження / [Відп. Ред. В. Борисенко]. - К.: Родовід, 1997. - С. 251-261.

20. Самотіс Я. Традиційна великодня обрядовість буковинських гуцулів (на матеріалах етнографічних досліджень)/ Ярина Самотіс // Народознавчі зошити. – Львів: Видавництво Інституту народознавства НАНУ, 2014.— № 1(115). С. 103-113.

21. Сапіга В.К. Українські народні свята та звичаї / В.К. Сапіга // К.: Товариство «Знання України».—1993.—112с.

22. Тишкевич Р. Весняні звичаї та обряди Поліщуків / Р. Тишкевич // Музейний збірник: Зб наук. Пр- к.: ІМФЕ ім.. М. Т. Рильського НАН України, 2008. - С. 226-230.

Вступ

Актуальність теми. Неможливо уявити без звичаїв та різноманітних обрядів побут й духовну культуру українського народу. Саме вони зустрічають людину при народженні і супроводжують до самої смерті. І для цього потрібно розуміти, знати всі традиції та особливості обрядів, свят українців, їх вплив, ототожнення себе частиною великого духовного спадку. Весна завжди викликала пробудження, як природи, так і душі людини, тому я обрала свято Великодня для свого дослідження так, як воно є одним з найбільших і найяскравіших у весняній обрядовості українців

Побутові звичаї і обряди в Україні, значно відрізняються від тих, які були раніше, наприклад, ще в минулому столітті. Враховуючи те, що впродовж багатьох десятиліть радянського безбожжя ці традиції придушувались, слід зауважити, що відновлюються вони не просто. В минуле поступово відходить традиція Великодніх гулянь, разом з людьми помирають і численні традиції, повір’я, заборони.

Свято Великодня відображає звершення найзаповітнішої мрії людства – подолання смерті. Тому Великдень як і тисячі років тому, так і сьогодні є святом найбільшої буттєвої радості – відчуття єдності з усім світом з Живим Богом і безсмертям.

Проблема полягає в тому, що на сьогодні українці вже не знають своїх навіть найпоширеніших звичаїв і менше дотримуються обрядів святкування своїх предків, загублюючи нитки свого історичного минулого, втрачають єдність як народу. Відродження українських традицій святкування змогло б об’єднати населення держави, піднести її культурний рівень і підвищити інтерес іноземців до нашого народу, виховати достойне покоління для кращого майбутнього, основане на автохтонних принципах моралі, закладених в обрядах. Тому саме зараз потрібно якомога краще досліджувати цю тему, щоб майбутні покоління, як і ми зараз, змогли «доторкнутися» до українських традицій крізь час, а також щоб зберігались не тільки наявні Великодні традиції, а й відновлювались старі.

Мета дослідження – комплексна характеристика великодньої обрядовості українців. Для її досягнення поставлено низку завдань, а саме:

- виявити та описати специфічні риси народних традицій відзначання Великодня на Україні;

- визначити структуру великодньої обрядовості українців;

- визначити загальноукраїнські риси традиційної великодньої обрядовості;

- розглянути найголовніші обряди свята;

- протежити ставлення народу до обрядовості Великодня давніше і тепер.

Об’єктом дослідження є традиційна великодня обрядовість українців.

Предметом дослідження є: звичаї, обряди, атрибути пов’язані з святкуванням Великодня на Україні, усна народна творчість пов’язана з Великоднем.

Територіальні межі дослідження охоплюють всю територію України. Проте більшу увагу приділяється Львівській (Старосамбірський район), Волинській та Івано-Франківській (Рогатинський район) областям.

Особливу увагу звернено саме на село Верхній Лужок Старосамбірської області (населення – 1326 особи), оскільки саме в цьому населеному пункті мною було проведено польові етнографічні дослідження великодньої особливості.

Хронологічні межі дослідження, зважаючи на наявну джерельну базу, охоплюють ХХ - початок ХХІ століття.

Методи дослідження. Під час написання курсової роботи застосовано методологічний принцип історизму та використано методи польового етнографічного дослідження, зокрема, фіксації матеріалів за допомогою усного опитування респондентів, а також спеціально наукові (порівняльно-історичний), ретроспективний методи.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:

- на основі, насамперед, матеріалів інтерв’ю, отриманих від мешканці села Верхній Лужок, вперше охарактеризовано традиційну великодню обрядовість населення цього села;

- проаналізовано зміни в обрядовості свята Великодня в селі Верхній Лужок, спричинені різноманітними соціально-політичними чинниками впродовж другої половини ХХ ст.

Структура курсової роботи зумовлена поставленою метою та завданнями. Пропонована робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури та додатків. Перший розділ складається з трьох підрозділів, другий з розділ складається з двох підрозділів. Загальний обсяг курсової роботи становить сторінки 35 сторінок (обсяг основного тексту становить 28 сторінок). Список використаної літератури та джерел становить 23 позицій.

Огляд літератури та джерел: Під час написання курсової роботи мною було використано як наукову літературу, так і джерельний матеріал. Основними джерелами, на яких базується дослідження, стали матеріали інтерв’ю з респондентами – мешканцями с. Верхній Лужок[1] Старосамбірського р-ну Львівської області та м. Рогатин[2] Рогатинського р-ну Івано-Франківської області, присвячені святкуванню Великодня. Здійснюючи польове етнографічне дослідження великодньої обрядовості у с. Верхній Лужок, я намагалася опитати респондентів старшого віку, від яких можна почерпнути відомості, дотичні початку ХХ ст.

Серед опублікованих джерел, які ми використали: статті Юрія Пуківського: «Великий піст у традиційному календарі українців історико – етнографічної Волині»[3], «Звичаї та повір’я українців Волині, пов’язані з церковною службою на Великдень»[4]. Також використовується праця Степана Килимника «Український рік у народних звичаях і історичному освітленні»[5]. В цій праці подано тексти гаївок. Ще використовуються праці Василя Сапіги[6], Олекси Воропая[7], де описуються свята Великого посту та те, як їх святкували. Також використовуються праці з суміжних з Волинню етнографічних регіонів, зокрема Полісся, Холмщини і Підляшшя та інші.

З етнологічної літератури, яку ми використали при написанні роботи, варто відзначити, насамперед, працю Самотіс Ярини, в якій досить добре висвітленно підготовку до великодніх свят, самі великодні свята, обряди та традиції.[8]

Тема відзначання Великодня є описаною в літературі досить добре. Проте, здебільшого, література стосується таких етнографічних регіонів України, як Холмщина і Підляшшя, Полісся, Бойківщина, Лемківщина, Гуцульщина та ін. Етнографічна Волинь описана досить мало, тому вона потребує досконалішого вивчення.[1] 1. Записано 10.04.2016 р. у с. Верхній Лужок Старосамбірського р-ну Львівської обл. від Сліпця Михайла Степановича, 1941 р. н.

2. Записано 06.04.2016р. у с. Верхній Лужок Старосамбірського р-ну Львівської обл. від Лужецької Ярослави Іванівни, 1952 р. н.

3. Записано 12.04.2016 р. у с. Верхній Лужок Старосамбірського р-ну Львівської обл. від Дідовської Антоніни Григорівни, 1928 р. н.

(Польові етнологічні матеріали до теми: Великодня обрядовість українців, зібрані Рощот Іриною В Старосамбірському районі, Львівської області, 1-14 квітня2016 р.)

[2] Записано 03.04.2016 р. у м. Рогатин Рогатинського р-ну Львівської обл. від Воляк Надія Володимирівна, 1941 р. н.

[3] Пуківський Ю. Великий піст у традиційному календарі українців історико – етнографічної Волині./ Юрій Пуківський //Народознавчі зошити. – Львів: Видавництво Інституту народознавства НАНУ,2012. -- № 2(104).–С.- 317-327.

[4] Пуківський Юрій Звичаї та повір’я українців волині, пов’язані з церковною службою на Великдень/Юрій Пуківський// Народознавчі зошити. – Львів: Видавництво Інституту народознавства НАНУ,2013. – № 2(110).–С. 200-211.

[5] Килимник С. Український рік у народних звичаях і історичному освітленні/Степан Килимник//.— Львів: Кобзар, 1994.— Т.ІІ: Весняний цикл. – 1994. С.- 251.

[6] Сапіга В.К. Українські народні свята та звичаї/В.К. Сапіга//К.:Товариство «Знання України».—1993.—112с.

[7] Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис./Олекса Воропай// Мюнхен: Українське видавництво, 1958.Т. І. Частина ІІ. С. 141-308.

[8] Самотіс Ярина. Традиційна великодня обрядовість буковинських гуцулів.