Распечатать страницу

Творча робота Ніцше і Античність

« Назад

Код роботи: 3181

Вид роботи: Творча робота

Предмет: Філософія

Тема: Ніцше і Античність

Кількість сторінок: 17

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Чому Ніцше вважав світ Аполлона світом сну, а світ Діоніса – світом сп’яніння?

2. У чому полягало, за Ніцше, специфіка трагедійного мистецтва?

3. Проілюструйте положення теорії Ніцше про античне мистецтво прикладами з художніх творів цієї епохи та дайте свій коментар наведених прикладів.

 

Обсяг роботи – 3-5 сторінки друкованого тексту А-4, 29 рядків на сторінці, шрифт Times New Roman, кегль 14.