Распечатать страницу

Контрольна робота Зарубіжні теорії і концепції свободи слова

« Назад

Код роботи: 3174

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Журналістський фах

Тема: Зарубіжні теорії і концепції свободи слова

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 240 грн

План

1. Ідейно-теоретичні концепції свободи преси (абсолютної свободи – Дж.Мільтон, державного контролю – Платон, Т.Гобс, Дж.Лок, авторитарні – Ж.-Ж.Руссо, Ґ.Геґель, ліберальні – Д.Юм, Дж.Ераскін, Дж.Стюарт Міль, соціальні – В.Вейтлінґ, К.Маркс, Ф.Енґельс, В.Лєнін).

2. Традиційні види і типи систем журналістики (авторитарна, лібертарійська, соціальної відповідальності, комуністична).

Завдання на самостійне опрацювання:

1. Прочитайте першоджерела („Закони” і „Держава” Платона, „Аеоропагітика” Джона Мільтона, „Левіафан” Томаса Гобса, „Листи про віротерпимість” Джона Локка, „Про суспільний договір, або Принципи політичного права” Жан-Жака Руссо, „Філософія права” Ґеорґа Геґеля, „Про свободу преси” Давида Юма, „Про свободу” Джона Стюарта Міля, „Гарантії гармонії і свободи” Вільґельма Вейтлінґа, Виправдання мозельського кореспондента” Карла Маркса, „Партійна організація і партійна література” Володимира Лєніна) і напишіть звіт про віртуальну дискусію між представниками прибічників і противників свободи слова.

2. Побудуйте таблицю принципових відмінностей чотирьох видів систем журналістики за такими критеріями: а) приналежність ЗМІ за правом заснування і володіння, б) мета і завдання ЗМІ, в) можливості використання трибуни ЗМІ (необмежено, обмежено, ким саме), г) механізми контролю над ЗМІ, ґ) ставлення ЗМІ до влади і влади до ЗМІ, д) заборони для ЗМІ, е) державна підтримка ЗМІ.

Контрольні питання:

1. Покажіть різницю у ставленні до свободи слова і друку між „державами” Платона і Т.Гобса.

2. Яка різниця у ставленні до свободи слова і преси у працях Ж.-Ж.Руссо та Ґ.Геґеля?

3. Свобода ЗМІ у розумінні Д.Юма і сучасність.

4. Які можливості побудови системи „гармонії та свободи” преси за В.Вейтлінґом, К.Марсом, В.Лєніним, якщо врахувати принципи Дж.Локка?

5. Що спільного і відмінного у філософських концепціях свободи друку Д.Мільтона, Д.Лока та Т.Гобса?

6. Покажіть ґенезис ідей Платона у філософських концепціях свободи друку.

7. Доведіть апологетизацію та реалізацію утопічних ідей Платона на прикладі відповідних систем журналістики.

8. Чому організаційна функція тоталітарної радянської журналістики має „подвійне дно”: як корисна, так і шкідлива?

9. Межі свободи слова в умовах авторитарної системи журналістики (критерії: ідейно-філософська основа та наявність/відсутність опозиції).

10. Базові принципи лібертарійської системи журналістики (критерії: ідейно-філософська основа та рівень відповідальності за свободу преси).

11. Базові принципи журналістики соціальної відповідальності (критерії: ідейно-філософська основа та рівень відповідальності за свободу преси).

12. Базові принципи соціалістичної (комуністичної) системи журналістики (критерії: ідейно-філософська основа та спільність та відмінність принципових засад із іншими системами журналістики).