Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 3036. Практичне заняття №1, Педагогічне спілкування та його особливості

Практичне заняття №1, Педагогічне спілкування та його особливості

« Назад

Код роботи: 3036

Вид роботи: Практичне заняття

Предмет: Педагогіка

Тема: №1, Педагогічне спілкування та його особливості

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Завдання 1. Дайте визначення наступним поняттю «педагогічне спілкування»

Охарактеризуйте особливості педагогічного спілкування:

1. ......

2. ......

3. .......

Завдання 2.

Заповніть таблицю:

Педагогічне спілкування

(залежно від суб’єкт-об’єктного чи суб’єкт-суб’єктного принципу взаємодії)

Функціонально-рольове – це ____________________

Особистісно орієнтоване – це _____________

Завдання 3. Охарактеризуйте функції педагогічного спілкування:

- інформаційна ___________

- пізнання особистості ___________

- самоствердження __________

- організація взаємодії ___________

- експресивна ______________

Завдання 4. Охарактеризуйте основні етапи педагогічного спілкування:

1. Прогностичний – ___________________

2. «Комунікативна атака» – _____________

3. Управління спілкуванням – ___________

4. Аналіз здійсненої системи спілкування – ___________

Завдання 5. Дайте визначення: Стиль педагогічного спілкування – це ...

Завдання 6. Стиль спілкування вихователя визначають його ставлення до дітей та вміння керувати дитячим колективом.

Ставлення вихователя до дітей буває:

- активно-позитивне – .........

- пасивно-позитивне – ..........

- негативне – ..........

Завдання 7. Заповніть таблицю:

Способи керівництва дитячим колективом

авторитарний

ліберальний

демократичний

Завдання 8. Охарактеризуйте непродуктивні стилі педагогічного спілкування:

- «Монблан» – .......

- «Китайська стіна» – ......

- «Локатор» – ........

- «Робот» – .........

- «Я сам» – .......

Завдання 9. Висловите свої думки щодо ознак того, що у вихователя є контакт з дітьми, їхніми батьками в процесі спілкування.