Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Высшее образование Украины и Болонский процесс \ 2969. Доповідь Роль вищих навчальних закладів Запорізької області в становленні європейської освіти в регіоні

Доповідь Роль вищих навчальних закладів Запорізької області в становленні європейської освіти в регіоні

« Назад

Код роботи: 2969

Вид роботи: Доповідь

Предмет: Вища освіта в Україні та Болонський процес

Тема: Роль вищих навчальних закладів Запорізької області в становленні європейської освіти в регіоні

Кількість сторінок: 4

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

В даний час, не можна більше миритися з тим, що сучасна вища школа повільно і слабко відгукується на потреби у фахівцях для нових областей розвитку науки, виробництва, оборони України, що невисокі в порівнянні зі світовим рівнем інтелектуальні та матеріальні результати, одержувані за рахунок праці університетської інтелектуальної еліти, незначний внесок вищої школи в переклад нашої країни на рейки економіки знань.

За даними телеканалу CNN, 10 найбільш затребуваних в 2014 році професій в 2008 році ще не існували. І сьогодні студентів треба готувати до професій, яких ще не існує, в яких використовуватимуться ще не розроблені технології та вирішуватися завдання, які ще не вважаються завданнями або проблемами сьогоднішнього дня. Ця парадоксальна ситуація не має рішення в існуючій парадигмі української (радянської) освіти. Очевидно, що необхідно переглянути деякі стереотипи, що були ввібрані нами з нашого минулого. Сьогодні потрібне більш динамічне утворення і трансформація головної переваги будь-якої освіти - фундаментальності. Необхідно привести її у відповідність не тільки зі «статикою» сьогоднішнього знання про предмет, але і з «динамікою» очікуваних змін в застосуваннях і технологіях.

Для прикладу, ВУЗи Запоріжжя це не тільки місця, де численні громадяни нашої країни отримують знання і дипломи, що підтверджують їх рівень. Це і обличчя міста, бо від того, як людину навчать бути професіоналом в своїй справі, в майбутньому багато що залежить не тільки в його особистої кар'єри, але і успіх організації, де він буде працювати.

Запорізький національний технічний університет є найбільшим вищим навчальним закладом у Запорізькій області, має, без сумніву, цікаву історію. ЗНТУ веде свою історію ще з 1900 р., саме тоді у м. Олександрівськ, яке у 1924 р. перейменували в Запоріжжя, було створено технічне училище, яке випускало фахівців з середньою кваліфікацією, а саме техніків-механіків. Д. М. Поддерьогін, досвідчений інженер-педагог, очолював на той час училище протягом 18 років. Сьогодні ЗНТУ складається з 6 інститутів, 12 факультетів, 60 кафедр, 9 навчально-лабораторних корпусів, 4 студентських гуртожитків на 2300 місць, бібліотеки, що містить понад мільйон примірників книжок, медичного центру, двох спортивно-оздоровчих здравниць, санаторію-профілакторію, спортивного та харчового комплексів, редакційно-видавничого відділу, комп'ютерної друкарні, адміністративно-господарської частини тощо.

В сьогоднішній час, ЗНТУ готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів за 51 спеціальністю. В ЗНТУ працюють понад 900 викладачів, з них 640 мають вчені звання і наукові ступені, в т. ч. 47 професорів і докторів наук. В Запорізькому національному технічному університеті працює військова кафедра, яка готує офіцерів запасу одночасно з навчанням на стаціонарі.

Крім того, для вищих навчальні заклади Запорізької області можна так охарактеризувати, як:

- великі наукові центри, де є висококваліфіковані кадри з природничих і гуманітарних наук; є розвиненою наукова інфраструктура з сучасною матеріальною базою, включаючи бібліотеку з великими науковими та освітніми фондами; суперкомп'ютерними центрами, програмне забезпечення яких задовольняє потреби всіх галузей природничих та суспільних наук, а також освітніх програм; розвиненими механізмами реалізації інноваційної діяльності, університетським видавництвом; центри, що забезпечують найкращу підготовку дослідників вищої кваліфікації - кандидатів і докторів наук;

- передові освітні центри, що здійснюють підготовку фахівців, бакалаврів і магістрів на базі реальної інтеграції наукового та освітнього процесів і використання всіх методів сучасної вищої освіти, включаючи дистанційне (он-лайн) навчання; центри, що мають розвинені механізми та інфраструктуру підвищення кваліфікації та перепідготовки наукових і викладацьких кадрів регіону;

- освітні установи, що мають кадрові і матеріальні можливості для реалізації гнучкої системи адаптації українських освітніх програм до швидко мінливих запитів людей (індивідуальні траєкторії навчання) і суспільства (промисловість, бізнес, соціальна сфера) за рахунок високої освітньої мобільності та широкого переліку напрямів підготовки та спеціалізації;

- визнані центри активного міжнародного співробітництва за програмами двосторонніх договорів з університетами Європи, Азії та Америки, з реалізації міжнародних освітніх та наукових програм, створення науково-освітніх центрів, реалізації програм обміну студентами, навчання іноземних студентів;

- визнані центри культурного та науково-освітнього тяжіння в регіоні, що активно беруть участь у проведенні наукових експертиз з широкого колу питань сучасного українського суспільства.