Распечатать страницу

Реферат Соціальні концепції демократії

« Назад

Код роботи: 2934

Вид роботи: Реферат

Предмет: Соціологія

Тема: Соціальні концепції демократії

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Соціалістична концепція К. Маркса

2. Протиріччя соціалістичної демократії

Висновки

Список використаної літератури

Ідеї соціалізму виникли в глибокій давнині. У відповідності з цими ідеями будувалося життя ранніх християнських общин. Але своє теоретичне та ідеологічне оформлення ця течія отримала тільки в Нові часи в працях класиків утопічного соціалізму Т.Мора, Т.Кампанелла, Р.Оуена та ін.

В середині 19 ст. спроба дати наукове обгрунтування ідеології соціалізму спробували К. Маркс і Ф. Енгельс, на базі вчення яких сформувалася ідеологічна течія - марксизм. Протягом декількох десятиріч марксизм залишався ідеологією робочого класу і був пов’язаний з його рухом.

Марксизм особливу увагу приділяв революційним методам переходу від капіталізму до соціалізму, обгрунтуванню диктатури пролетаріату. Однак прибічники марксизму (пізніше марксизму-ленінізму) не вдалося вийти за межі філософії насилля і, відмежувавшись від всілякого спілкування з іншими системами, ідейно-політичним світоглядом марксизм прирік себе на витіснення з політичної арени.

Демократія − передбачає, що громадяни мають змогу впливати на політику, можновладці діють в інтересах народ, а політика держави відображає волю більшості, поважаючи права меншості. Проблематичний уже сам вплив громадян на політику, їхній контроль за органами державної влади. Навіть за умови ідеальних виборів наївно вважати, що, голосуючи раз у декілька років, громадянин бере участь у здійсненні влади, в управлінні державою чи здійснює контроль над нею.

Соціалістична концепція базується на визнанні соціально і політично єдиного народу як основи його влади. Розглядає природу і зміст демократії з класових позицій. Розуміє демократію як державу де управляє сам народ, самоуправління народу це і є демократія.

Соціалістична концепція виходячи з класової природи демократії, об’єднує політичну демократію з соціальною і саме остання розглядається в якості умови і гаранта політичної демократії. Такий підхід надав можливість політологам в сучасних умовах висунути тезу про демократичну соціальну державу.

1. Білецький О.В.Демократичний централізм проти демократії // [Електронний ресурс] http://siac.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=59

2. Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории. - М., 1990. – 210 с.

3. Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищих навч. Закладів / Авт. Колектив: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін., За заг. ред. А. Колодій.; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр..-канад. проект “Демократична освіта”. – К.: вид-во „Ай-Бі”, 2002. – 684 стор.