Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Украинский язык \ 2860. Курсова робота Історія конструкцій родового присвійного

Курсова робота Історія конструкцій родового присвійного

« Назад

Код роботи: 2860

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Українська мова

Тема: Історія конструкцій родового присвійного

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи родового присвійного

1.1. Поняття та сутність родового присвійного

1.2. Граматичні категорії родового присвійного

1.3. Історія конструкцій родового присвійного

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Динаміка зміни конструкцій родового присвійного в історії української мови

2.1. Конструкції родового присвійного в давньоукраїнський період

2.2. Конструкції родового присвійного в середньоукраїнський період

2.3. Сучасні конструкції родового присвійного

Висновки до розділу 2

Загальні висновки

Список використаних джерел

Підготовка висококваліфікованого фахівця вимагає формування у нього знань, умінь, навичок, які стосуються граматичної структури рідної мови. Дослідження в галузі зіставлення мови, її граматичних структур є дуже важливими, допомагають глибше проникнути в суть граматичних явищ мови, що вивчається, систематизувати знання граматики рідної мови і подолати інтерференції з боку іноземної мови.

Однією зі складових граматичного ладу більшості мов є родовий присвійний, який зазнає постійних змін у ході свого історичного розвитку. В роботі розглядається родова система присвійного в української мови та її історичний розвиток.

Цьому аспектові, на наш погляд, приділяється недостатньо уваги у ході вивчення спеціальних дисциплін на мовному факультеті вузу.

Актуальність дослідження визначається необхідністю висвітлити цілу нишу закономірностей процесу формування конструкцій родового присвійного.

Проблему розвитку родової системи присвійного в українській мові досліджували такі автори, як: Л.Є. Азарова, І. Р. Вихованець, Н.М. Коцюбинська, А.І. Коцюбинська, О.С. Мельничук, А.К. Мойсієнко та ін.

Об’єктом курсової роботи є родовий присвійний.

Предмет – конструкції з родовими присвійними.

Гіпотезою дослідження є припущення про те, що родові присвійні мають різну словотворчу лексико-семантичну типологію та конструкції саме через те, що вони мали певний специфічний розвиток в історії української мови.

Метою роботи є опис семантики родових присвійних у сучасній українській мові на основі виявлення концептуального механізму формування їх значень.

Завдання курсової роботи:

1. Проаналізувати літературу з теми семантики родових присвійних у сучасній українській мові;

2. Визначити загальні хараеткристики тенденцій конструкцій родового присвійного;

3. Класифікувати конструкції родового присвійного.

Методи дослідження: у процесі дослідження використовувався комплекс теоретичних методів: аналіз, синтез, узагальнення та систематизація.

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання його результатів вчителями шкіл та викладачами вищих навчальних закладів, оскільки одержані висновки та узагальнення можуть бути використані в навчальному процесі під час вивчення української мови.

Курсова робота складається із змісту, вступу, двох розділів, шести підрозділів та списку використаної літератури.