Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 2853. Курсова робота Використання ігрових технологій для розвитку лексичної компетенції учнів 5-7 класів

Курсова робота Використання ігрових технологій для розвитку лексичної компетенції учнів 5-7 класів

« Назад

Код роботи: 2853

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Використання ігрових технологій для розвитку лексичної компетенції учнів 5-7 класів

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ І. Теоретичні засади формування лексичної компетенції учнів 5-9 класів

1.1. Психологічні особливості учнів 5-7 класів і їх облік в організації навчального процесу з іноземної мови

1.2. Лексична компетенція та особливості її формування

Розділ ІІ. Особливості практичного застосування ігрових технологій для розвитку лексичної компетенції учнів 5-7 класів

2.1. Використання ігрових технологій на уроках англійської мови

2.2. Методика використання ігор на уроках англійської мови у 5-7 класах із метою розвитку лексичної компетентності

Висновки

Список використаної літератури

Лексична сторона іноземної мови завжди була в центрі уваги в практичній діяльності вчителів іноземної мови. Від володіння лексикою багато в чому залежить все володіння іноземною мовою.

Навчання іноземної мови у середній школі передбачає прилучення підлітка до нового соціального досвіду: знайомство зі світом зарубіжних однолітків, із закордонним фольклором, доступними зразками художньої літератури. Учням необхідно запам’ятати велику кількість інформації, вдосконалювати навички говоріння, письма та читання іноземної мови.

Розширення лінгвістичних уявлень, розширення лінгвістичного кругозору націлене на розвиток мовної особистості. Під мовною особистістю розуміється «багатошаровий і багатокомпонентний набір мовних здібностей, умінь, готовність до здійснення мовних вчинків різного ступеня складнощі, вчинків, що включають виявлення і характеристику мотивів і цілей, рушійних розвитком особистості» (Г.І. Богін).

Оволодіти лексичним навиком в немовному середовищі дуже важко. Урок англійської мови слід розглядати як конкретну ситуацію, в якій учитель та учні вступають в певні соціальні відносини один з одним, де навчальний процес − це взаємодія всіх присутніх. Найбільш ефективним способом перетворити урок у ситуацію реального спілкування можуть стати ігрові технології  проблемної спрямованості. Це «програвання в процесі взаємодії учасників гри певної ситуації з метою показу в ігровій формі різних можливих способів вирішення проблеми і можливих наслідків такого рішення».

Гра сприяє розвитку почуття соціального вживання іноземної мови. Співрозмовники не тільки намагаються використовувати структури, що відпрацьовуються, а й чітко інтерпретують ситуацію спілкування, враховуючи відому з досвіду інформацію, і вибирають найбільш ефективні лінгвістичні засоби для спілкування.

Практично весь навчальний час у грі відведено на мовленнєву практику, де учні максимально активні, так як вони повинні зрозуміти репліку партнера, співвіднести її з ситуацією, і правильно відреагувати. Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів учнів, оскільки, приймаючи роль персонажа, їм необхідно детально ознайомитися з лексичними особливостями учасника ситуації з урахуванням його соціокультурної приналежності.

Методологічною основою дослідження послужили положення про вікову періодизацію (А. М. Богуш, О. С. Трифонова, О. І. Кисельова) соціокультурного підходу (П. В. Сисоєв, В. П. Фурманова); комунікативного підходу в навчанні іноземних мов (Р. П. Мильруд, І. Р. Максимова та ін.); ідеї когнітивного підходу в навчанні іноземних мов (А. М. Шамов).

Пошуки методичної домінанти в сфері ігрового навчання активно велися і раніше провідними психологами та педагогами (О. В. Калімуліна, В. В. Краевський, А. В. Хуторский, К. Лінгвостоун).

Актуальність проблеми, її теоретична і практична значущість, недостатня розробленість зумовили вибір теми курсового дослідження: «Використання ігрових технологій для розвитку лексичної компетенції учнів 5-7 класів».

Об’єктом дослідження є процес розвитку лексичної компетенції учнів 5-7 класів.

Предмет дослідження – використання ігрових технологій для розвитку лексичної компетенції учнів 5-7 класів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати методичну систему використання ігрових технологій для розвитку лексичної компетенції учнів 5-7 класів.

Завдання дослідження:

- вивчити літературні джерела з заданої теми;

- виявити вікові закономірності та особливості учнів 5-7 класів при вивченні іноземної мови;

- виявити особливості формування лексичної компетентності;

- розглянути значення ігрових технологій при формуванні навичок оволодіння лексичною компетенцією учнів 5-7 класів;

- розробити ігровий методичний матеріал в рамках системи формування лексичної компетенції учнів 5-7 класівю.

Методи дослідження: теоретичні: історико-теоретичний аналіз філософських, психолого-педагогічних джерел, аналіз, синтез, типологія порівняння; емпіричні: педагогічне спостереження, узагальнення даних.

Структуру роботи складають: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел.