Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 2842. Курсова робота Естетичне виховання молодших школярів засобами живопису

Курсова робота Естетичне виховання молодших школярів засобами живопису

« Назад

Код роботи: 2842

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Естетичне виховання молодших школярів засобами живопису

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи вивчення естетичного виховання молодших школярів

1.1. Сутність естетичного виховання

1.2. Особливості естетичного виховання в молодшому шкільному віці

1.3. Живопис як засіб естетичного виховання

Висновок до першого розділу

Розділ 2. Педагогічні умови естетичного виховання молодших школярів засобами живопису на уроках художнього циклу

2.1. Естетична сутність живопису

2.2. Методичні особливості організації живопису молодших школярів

2.3. Реалізація естетичного виховання засобами живопису на уроках художнього циклу (літератури, музики, образотворчого мистецтва)

Висновок до другого розділу

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Актуальність роботи. Проблема естетичного виховання дітей перебуває в центрі уваги вчених і педагогів. Для більшої ефективності естетичного виховання, як зазначає С. Герасимов, слід застосовувати комплексний підхід: «...система естетичного виховання повинна вибудовуватися так, щоб в процесі впливу на дитину різні види мистецтв постійно взаємодіяли між собою».

Б. Ліхачов підкреслював, що саме в цьому віці здійснюється інтенсивне формування ставлення до світу, яке поступово перетворюється на властивості особистості.

Живопис, як безпосередній відгук душі людини, відображення його внутрішній світу, є засобом в процесі формування естетичного ставлення до навколишньої дійсності. Вдивляючись у твір живопису, людина отримує можливість навчатися знанню про життя, розумінню і любові до світу.

Формування естетичного ставлення у дітей дієво і ефективно відбувається на уроках образотворчого мистецтва.

Питання естетичного виховання аналізували відомі педагоги А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Шацький. Сучасні вчені Є. Антонович, О. Глузман, О. Дем’янчук, І. Зязюн, В. Кузь, С. Мельничук, Н. Миропольська, О. Михайличенко, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Рудницька, В. Титаренко, А. Троцко, В. Швирка, Г. Шевченко.

Сприйняття творів живопису передбачає активну інтелектуальну та емоційно-творчу діяльність. при повторному або багаторазовому спілкуванні дітей з твором мистецтва відбувається розширення естетичного, культурного, морального потенціалу дітей, а різноманітність підходів, методів і новизна, використовувана педагогом, веде до збагачення естетичного сприйняття. Важливо використовувати в роботі з дітьми спостереження навколишнього світу і творів мистецтва, зіставлення їх із власними переживаннями, важливо розвивати у дітей уміння розповідати і передавати свої враження за допомогою живопису.

З усього вищесказаного, можна припустити, що, залучаючи молодшого школяра до багатющого досвіду людства, накопиченому в живописі, можна виховати високоморальну, освічену, різнобічно розвинену людину.

Це припущення і визначило тему нашого дослідження: «Естетичне виховання молодших школярів засобами живопису».

Мета – теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити процес естетичного виховання молодших школярів засобами живопису.

Предмет дослідження – живопис як засіб естетичного виховання молодших школярів.

Об’єкт дослідження − процес естетичного виховання молодших школярів.

Завдання:

1. Визначити сутність естетичного виховання.

2. Виявити особливості естетичного виховання в молодшому шкільному віці.

3. Проаналізувати живопису як засіб естетичного виховання.

4. Визначити естетичну сутність живопису.

5. Підібрати твори живопису до уроків образотворчого мистецтва.

6. Виявити методичні особливості організації живопису молодших школярів.

7. Дати характеристику реалізації естетичного виховання засобами живопису на уроках художнього циклу.